Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Dotace pro rodinné domy v 2021 na Slovensku

O příspěvek na zateplení rodinného domu bude možné elektronicky žádat od 18.5. 2021 od 8:00 hod.

Dotace pro rodinné domy v 2021 na Slovensku, zateplení ilustrační obrázek, foto D. Kopačková

Příspěvek na zateplení rodinného domu

Vlastníci rodinných domů mohou získat příspěvek na zateplení i v roce 2021. O příspěvek na zateplení rodinného domu bylo možné naposledy žádat v září 2020, dotace se vyčerpaly velmi rychle. Ministerstvo dopravy a výstavby SR 15.dubna 2021 vyhlásilo v pořadí 8. výzvu na předkládání žádostí o poskytnutí příspěvku na zateplení.

Podmínky poskytnutí příspěvku se nezměnily

Žádosti bude možné elektronicky podávat od 18.5. 2021 od 8:00 hod. nejpozději do 30.6. 2021, pravděpodobně ale dojde k naplnění stanoveného počtu žádostí dříve. Na příspěvek by mělo dosáhnout 200 zájemců. Zájemci mohou získat příspěvek do výšky 8 800 euro, max. 8000 na samotné zateplení a max. 800 eur na vypracování projektové dokumentace, energetického certifikátu nebo samotné žádosti o příspěvek na zateplení rodinného domu. Do oprávněných nákladů je možno započítat:
  • náklady za vyregulovaní otopné soustavy
  • náklady na související stavební úpravy, zejména na obnovu vstupů, bleskosvodu a vystupujících častí stavby, jako jsou lodžie, balkóny a zastřešení vstupů.
  • náklady na výměnu zdroje tepla, pokud je zařazený do třídy energetické účinnosti minimálně A
  • náklady na realizaci zateplení nových stavebných konstrukcí rodinného domu a nových otvorových výplní.
Výzva na predkladanie žiadostí

Dotace z projektu Zelená domácnostiam

O příspěvek z projektu Zelená domácnostiam II požádalo od začátku roka 2021 více než 4 700 žadatelů. O příspěvky je v roku 2021 velký zájem, „zásobníky“ žádostí o příspěvky na tepelná čerpadla a fotovoltaické panely se rychle naplnily. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), která Zelenú domácnostiam II administruje vydala v dubnu nové poukázky na tepelná čerpadla a fotovoltaiku.

 
 
Reklama