Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
zateplení
financování oprav
rekonstrukci kotelny
čistou fasádu
Zjisti více
První on-line konference portálu TZB-info
Rekonstrukce a provoz bytových domů
středa 9.12.2020od 10:00 hod.
Registrovat se
Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vladimír Dlouhý zvolen na další 3 roky prezidentem HK ČR

O funkci prezidenta se ucházeli dva kandidáti, kromě Dlouhého také podnikatel Bořivoj Minář.

Vladimír Dlouhý zvolen na další 3 roky prezidentem HK ČR
Vladimír Dlouhý zvolen na další 3 roky prezidentem HK ČR

Vladimír Dlouhý získal 171 hlasů, Bořivoj Minář 80 hlasů z celkem vydaných 277 hlasovacích lístků. V čele Hospodářské komory bude Vladimír Dlouhý 3 roky.
Novými viceprezidenty Hospodářské komory na tříleté funkční období se stali Radek Jakubský (KHK Královéhradeckého kraje), Tomáš Prouza (Svaz obchodu a cestovního ruchu), Zdeněk Zajíček (ICT Unie), Michal Štefl (Krajská hospodářská komora jižní Moravy) a Roman Pommer (Cech obkladačů).

O mandát do všech orgánů Hospodářské komory (představenstvo, dozorčí rada, smírčí komise) se můžou ucházet jen podnikatelé. Právo volit a být zvolen do orgánů Hospodářské komory má každý člen komory – živnostník jako podnikající fyzická osoba sám za sebe, za obchodní společnost pak může být zvolen její statutární orgán.
Hospodářská komora dnes sdružuje 16 139 živnostníků, malé, střední i pro tuzemskou ekonomiku strategicky důležité velké podniky. Členové Hospodářské komory dnes vytváří 60 % HDP České republiky. Zaměstnávají 3,3 milionu lidí.
Hospodářská komora není státem zřizovanou institucí, nečerpá tedy žádné dotace na svůj provoz. Je podnikatelskou samosprávou, jedinou svého druhu v ČR.

Tisková zpráva k volbě prezidenta HK ČR

Dlouhý: Rozhodující pro restart bude stimulace soukromých investic

"Tuzemské hospodářství je po prudkém poklesu „zmrazené“ a všichni, od živnostníků přes malé a střední podniky až po velké firmy a investory čekají, jaký bude vývoj pandemie přes léto," uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý na volebním sněmu v Praze.

„Jakkoliv uvítáme i urychlení státní investiční aktivity, rozhodující roli budou hrát investice soukromého sektoru. Proto voláme po rychlejších odpisech nově pořízeného hmotného i nehmotného majetku a po jednodušším odpisu pohledávek,“ uvedl Dlouhý. Na těchto daňových změnách důležitých pro obnovu ekonomiky se dohodl s ministryní financí při setkání s podnikateli tento týden. Důležitou roli může sehrát ale i nová stavební legislativa. Apeloval proto nejen na vládu, ale na všechny politické strany, aby se společně zasadily o přijetí těchto všech souvisejících právních norem ještě v tomto volebním období.
„Podporujeme kapitálovou podporu start-upů v první fázi jejich vývoje tak, jak to připravuje NERV. Významnou roli zde bude hrát i spolupráce těchto fondů, soukromého kapitálu a univerzit. Stejně tak považujeme za důležité aktivně postupovat při zřízení Národní rozvojové banky, která by – tak jak jsem se o tom již zmínil – překonala dosavadní roztříštěnost státních finančních institucí. Pozitivních příkladů máme v okolních zemích víc než dost.“
Dlouhý také pro menší firmy požaduje zavést režim placení DPH z uhrazených faktur. „Právě tyto firmy se dostávají do finančních problémů, když mají uhradit daň z poskytnutého zboží nebo služby, aniž by za ně dostala zaplaceno. Alternativou je zavedení tzv. plošného reverse charge, podmínkou ale je, aby takové přenesení daňové povinnosti fungovalo v ČR dlouhodobě, nikoliv jen do poloviny roku 2022,“ uvedl.

 
 
Reklama