Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Výhled na evropský stavební sektor 2020

Výhled úvěrů v evropském stavebním sektoru je stabilní a produkce by měla v roce 2020 vzrůst o 1,5–2,0 %.

Růst stavebnictví o 1,5–2,0 % představuje sedmý rok expanze tohoto odvětví po růstu kolem 2 % v roce 2019, říká Scope Ratings.
Důležitým faktorem je silné množství nevyřízených objednávek spojené s trvalými kapacitními omezeními. Nevyřízené položky - ekvivalentní v celém odvětví výnosům z roku 2019 - poskytují vedení firem jistotu, že příjmy v roce 2020 budou alespoň odpovídat loňským úrovním. Zároveň je k dispozici dostatečné financování pro nové projekty v oblasti infrastruktury, od nedostatečného využití posledního kola evropských strukturálních a investičních fondů EU (2014–2020) až po převládající rekordně nízké úrokové sazby v Evropě, kde měnová politika zůstává vysoce vstřícná. Nový „zelený obchod“ EU by měl být dalším impulsem pro výdaje na infrastrukturu.

Nedostatek zejm. kvalifikovaných zaměstnanců v tomto odvětví v posledních letech výrazně vzrostl

„Stavební společnosti nadále fungují pod významnými kapacitními omezeními, která brzdí růst tržeb.Tato omezení pomáhají chránit ziskové marže a peněžní toky v nejbližším období, ale z dlouhodobého pohledu jsou rizikové,“ říká Philipp Wass, analytik společnosti Scope.

Rozdíly v kvalifikaci jsou převážně problémem ve Francii, Španělsku a Polsku. Nedostatek pracovních sil je faktorem ve Velké Británii a Německu, kde představují hrozbu pro dlouhodobé vyhlídky stavebního průmyslu na růst. I když se počet lidí zaměstnaných v evropské výstavbě zotavil ze svého minima v roce 2013, růst zaměstnanosti zaostal za nárůstem poptávky.

Nedostatek pracovních míst a kvalifikace má několik důsledků, jako například:

  • Omezení schopnosti reagovat na nové tržní příležitosti, výběrová řízení;
  • Omezení inovační kapacity;
  • Vytváření úzkých míst v dodavatelském řetězci, které mohou zvýšit náklady, protože dodavatel a subdodavatelé využívají tržní podmínky ke zvyšování cen;
  • Zabránění výraznému růstu výnosů z převodu na zlepšení zisku.

Akční plán Evropské komise pro výstavbu 2020 z r. 2013 sice hovoří o opatření k řešení těchto problémů, ale situace se zatím nelepší. Úzká místa ve stavebnictví se rozšířila na trh s nemovitostmi, což přispělo k prudkému růstu cen nemovitostí v posledních letech (viz Výhled do nemovitostí pro rok 2020) a k vyšším stavebním nákladům.
"Vzhledem k současným cenám předpokládáme pokles nové výstavby zejména v rezidenčním sektoru, " říká Wass.


Scope Ratings GmbH je součástí skupiny Scope Group se sídlem v Berlíně. Jako přední evropská ratingová agentura se společnost specializuje na analýzu a hodnocení finančních institucí, podniků, strukturovaného financování, projektového financování a veřejných financí. Scope Ratings je ratingová agentura registrovaná v souladu s ratingovým nařízením EU a působící v Evropské unii se statusem ECAI.
 
 
Reklama