Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nízkoenergetické domy v současném stavebnictví

62 % stavebních firem uvádí, že ekologické stavby jsou součástí jejích zakázek, a to zhruba v objemu více jak čtvrtiny všech jejich zakázek.

Zelená střecha, ilustrační foto redakce
Zelená střecha, ilustrační foto redakce

Ekologické stavby realizují více velké společnosti, kde se jedná až o tři čtvrtiny dotázaných (74 procent), a ekologické stavby tvoří 23 procent objemu všech jejich zakázek, vyplynulo z analýzy společnosti CEEC Research s.r.o..
Pouze polovina malých společností takové zakázky realizuje (53 procent), ale u těch, které je realizují, tyto zakázky tvoří téměř třetinu objemu všech prací (30 procent).

Zajímavé je, že žádný z dotázaných ředitelů velkých stavebních společností, které v současné chvíli ekologicky nestaví, toto ani do budoucna neplánuje (0 procent). Oproti tomu desetina malých společností se do těchto druhů zacházek v budoucnu chystá (10 procent).

Za posledních 12 měsíců firmy nejvíce realizovaly nízkoenergetické stavby (71 procent), poté zelené fasády a střechy (46 procent), popř. pasivní nebo nulové domy (24 respektive 6 procent).
Výběr kvalitního subdodavatele nejen pro ekologické stavby je pro stavební firmy jednou z klíčových oblastí. Polovině firem se nejsložitěji daří zajistit zedníka, obkladače a tesaře (55, respektive 54, respektive 52 procent). Dále se jedná zámečníka a strojníka (42, respektive 38, procent). Nejsnáze firmy najímají Izolatéra a elektrikáře (25, respektive 27 procent). V průměru musí zajistit firmy subdodavatelské profese z 52 procent dopředu.

Při výběru subdodavatele je pro firmy nejvíce důležitá osobní zkušenost (9,0 bodu z 10), dále také kvalita odvedené práce a dlouhodobá spolupráce s danou firmou (shodně 8,8 bodu z 10). Až na čtvrtém místě je pro stavební firmy rozhodující cena a dále rychlost práce (7,7 respektive 7,3 bodu z 10) a reference (7,0 bodu z 10).

 
 
Reklama