Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Rekonstrukce starého domu a nový územní plán

Obec stanovila v novém územním plánu výškový limit staveb. Přitom stávající domy jsou vyšší a jejich větší rekosntrukce by tak byla nemožná.

Pohledem Frank Bold

Případ: Klientka potřebovala rekonstruovat historický dům, který byl vyšší než nový územní plán a její pravomocné stavební povolení bylo zrušeno.

„Územní plán musí vycházet ze stávajícího stavu v území a odpovídat na jeho skutečné potřeby. Veškeré změny zavedené územním plánem musí navíc být řádně zdůvodněné. Ani jednu z těchto podmínek obec při pořizování územního plánu nesplnila. Pro úspěch stačilo to dobře sepsat,“ říká ke konkrítnímu případu klientky Lenka Hlaváčová, advokátka.

Řešení s pomocí Frank Bold
 
 
Reklama