Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Předmět Technika dlouhodobě prosazuje AMSP ČR do základních škol

Obsah nového předmětu s názvem Technika, který by se měl od září pilotně vyučovat v 53 základních školách, zatím není zcela hotový. Neví se, kolik to bude stát, jak bude zajištěn materiálně a personálně a na úkor jakých předmětů.

Nový předmět s názvem Technika, ilustrační obrázek, foto redakce
Nový předmět s názvem Technika, ilustrační obrázek, foto redakce

Ministerstvo školství chce do konce června zapojit do tvorby učebních plánů zapojit učitele polytechnického vzdělávání a po konzultaci s nimi obsah předmětu dopracovat. Obsah nového předmětu s názvem technika, který by se měl od září pilotně vyučovat v 53 základních školách, zatím není zcela hotový. Na úkor jakých jiných předmětů má být technika zavedena, když má jít povinně o jednu hodinu týdně ve všech ročnících druhého stupně základních škol, tiskové oddělení ministerstva neupřesnilo. Neuvedlo ani, kolik by zavedení nového předmětu mělo stát a jak budou zajištěny materiální a personální podmínky pro tento předmět.

Podle ministra Karla Havlíčka se nový předmět bude lišit od dřívějších dílen a půjde o moderně pojatou výuku, která bude děti motivovat k propojování ručních a manuálních prací s novými technologiemi.


Podkladová studie k zavedení nového předmětu 1) konkrétní scénář neuvádí, nicméně v závěru najdeme tabulku, kde jsou vyjmenovány slabé stránky i hrozby záměru, například nízká aprobovanost učitelů, jelikož výuka technických předmětů je přiřazována jako tzv. doplnění úvazku, časová náročnost přípravy některých aktivit pro učitele před výukou, údržba zařízení a nářadí, zastarávání moderní techniky, nedostatek kvalifikovaných učitelů – malé počty absolventů pedagogických fakult nastupujících do škol, nedostatek financí na zajištění výuky po materiální stránce, které jsou zcela reálné a proti kterým stojí v silných stránkách a pozitivech důvody proč by to bylo dobré a vědomí, že existuje pár příkladů, kde to díky nadšenému pedagogovi a řediteli nějak funguje již nyní, dost často ve spolupráci s externími agenturami.

1) Podkladovou studii k zavedení nového předmětu vypracoval v Národním ústavu pro vzdělávání v loňském roce Jiří Dostál z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Člověk a technika - podkladová studie

 
 
Reklama