Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Soutěž Hala roku Akademik - přihlášky do 4.4.2019

Zvítězí nejefektivnější model, tedy model s největším poměrem mezi únosností a vlastní hmotností, který splní dané geometrické, materiálové a statické požadavky.


Soutěž Hala roku Akademik je určena studentům oborových vysokých škol v bakalářském a magisterském studiu a probíhá pod záštitou děkana Fakulty stavební ČVUT v Praze prof. Ing. Jiřího Máci, CSc., a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Soutěž vznikla již v roce 1986 a konala se nepravidelně, má za sebou necelou desítku ročníků. Poté byla z důvodu obtížné situace na stavebním trhu utlumena. Obnovena byla v roce 2017 za velkého zájmu studentů i partnerů ze strany firem. Je koncipována jako každoroční.

  • Letošní ročník soutěže se koná ve čtvrtek 25. dubna 2019
  • Uzávěrka přihlášek je 4. dubna 2019

Fakulta i partneři připravili zajímavé ceny. Přihlašte se nebo přijďte podpořit kolegy, kteří se do toho pustili.

Hala roku Akademik 2019

Úkolem soutěžících je navrhnout a zhotovit model zastřešení skládky soli s dopravníkem. Model musí splňovat geometrické, materiálové a statické požadavky.

Model bude zastřešovat chráněný prostor (skládku soli) mezi dvěma podkladními bednami vzdálenými 1500 mm. Břemeno dopravníku bude simulováno zatížením ocelovými závažími ukládanými na zatěžovací desku umístěnou uprostřed rozpětí. Model konstrukce nesmí zasahovat do chráněného prostoru.

Pravidla a schémata pro letošní ročník
 
 
Reklama