Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Žádosti o národní dotace lze stále podávat

Dotace na brownfieldy, vyloučené lokality, veřejné služby, místní komunikace a infrastrukturu, ale i na bezbariérové obce a byty.

Dotace na Komunitní dům seniorů, Ilustrační foto, zdroj ESTAV
Dotace na Komunitní dům seniorů, Ilustrační foto, zdroj ESTAV
U většiny programů lze podávat žádosti do konce února 2019

Je ovšem nutné u každého programu věnovat pozornost datu ukončení výzvy.

Brownfieldy, vyloučené lokality, veřejné služby, místní komunikace a infrastruktura

  • Například výzva na odstranění budov v sociálně vyloučených lokalitách končí 28. 2. 2019. Na demolice je připraveno 100 milionů korun
  • Na nový program Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití 346 milionů korun. V něm mohou obce i kraje žádat o podporu na regeneraci území, na němž se nachází objekty či plochy nevyužívané a zanedbané, které lze definovat jako brownfield tak, aby je bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce. Ukončení přijmu žádostí je u brownfieldů stanoveno na 31. května 2019 vzhledem k tomu, že většinou půjde o složitější projekty.
  • Pro obce a kraje postižené živelní pohromou Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci podprogramu na Obnovu obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2018 připravilo 50 milionů korun. Žádosti je možné podávat do 28. února 2019. Dotace je poskytována na rekonstrukci nebo opravu obecního a krajského majetku. Příjemcem dotace je obec nebo kraj.
Většina výzev na podporu rozvoje obcí a měst bude ukončena 28. 2. 2019. Kromě dotačních programů, jejichž důležitost prověřil čas, Ministerstvo pro místní rozvoj přišlo i s mnoha novinkami.
  • Obce do tisíce obyvatel nyní mohou například žádat o příspěvky na dostupnost veřejných služeb.
  • Obce do deseti tisíc obyvatel mohou také žádat o podporu obnovy místních komunikací,
  • obce do tří tisíc obyvatel pak navíc i o podporu obnovy sportovní infrastruktury, na rekonstrukci a přestavbu veřejných budov, obnovu drobných sakrálních staveb a hřbitovů, na podporu dostupnosti služeb a na podporu budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku, dětská hřiště apod.

Bez bariér a program Bezbariérové obce

Na začátku února končí možnost podávání žádostí na dotace pro Bytové domy bez bariér, pro které je připravena částka 190 milionů korun.
Na dotační titul Pečovatelský byt bude uvolněno 150 milionů korun. 120 milionů korun je přichystáno na výstavbu nájemních bytových domů v rámci dotačního titulu Komunitní dům seniorů. 40 milionů korun pak poputuje na podporu Technické infrastruktury.

Program Bezbariérové obce bude ukončen 28. 2. 2019. Žadatelé v něm mohou získat dotaci na odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů, nebo na distribuci euroklíčů. Na projekty má ministerstvo nachystáno 15 milionů korun.

Podrobný přehled všech národních dotací

Rubrika Handicap na TZB-info