Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Bezplatný přístup k ČSN o elektronické fakturaci

MMR bezplatným on-line přístupem k technické normě ČSN EN 16931-1:2017 zajistilo řádné a včasné naplnění evropské směrnice o elektronické fakturaci.

Stát prostřednictvím MMR umožní dodavatelům veřejných zakázek bezplatný on-line přístup k technické normě ČSN EN 16931-1:2017, která je pro tyto účely nezbytná.
Povinnost zadavatelů veřejných zakázek neodmítat e-faktury, pokud odpovídají standardu elektronické faktury, nabývá účinnost v těchto termínech: 1. 4. 2019 u veřejných zadavatelů (ČR, její organizační složky a Česká národní banka); 1. 4. 2020 u ostatních zadavatelů (tedy plošně u všech zadavatelů).

Celá tisková zpráva MMR zajistilo pro všechny dodavatele veřejných zakázek v České republice bezplatný přístup k technické normě o elektronické fakturaci