Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Milán bude po dobu čtyř dnů v centru pozornosti stavebních firem a architektů

Veletrh MADEexpo je mezinárodní událostí na poli stavebních technologií, systémů, materiálů, strojů, architektury i interiérového designu. CzechTrade připravuje pro české vystavovatele společnou účast.

Milán bude po dobu čtyř dnů v centru pozornosti stavebních firem a architektů

Italský trh s obytnými nemovitostmi v roce 2017 meziročně vzrostl o 4,9 % a trend pokračuje i letos. Bylo zrekonstruováno na 540 tisíc domů. Po více než desetiletém poklesu dochází k obratu a oživení nejen stavby nových bytů, ale i nebytových prostor.

Hlavními hnacími silami růstu jsou především rozvoj měst na severu Itálie či pobídky pro energetickou účinnost a obnovu měst. Roste také výstavba obytných a komerčních staveb, které jsou odolné proti zemětřesení. Po tragickém pádu mostu Morandi v Janově vláda zvažuje velké investice do revitalizace dopravních staveb. Dále letos Ministerstvo infrastruktury přidělilo krajským úřadům 321 milionů euro na rekonstrukci a obnovu veřejných budov.

Agentura CzechTrade zařadila stavební veletrh MADEexpo 2019 mezi podporované akce, na kterých bude zajištěna společná expozice českých firem. Účastníci mohou také využít služeb, jako oslovení italských obchodních partnerů s cílem podchytit zájem o setkání, osobní asistenci během veletrhu apod.

MADEexpo je nejvýznamnějším stavebním veletrhem na Apeninském poloostrovu a mezi odbornou veřejností má pevné postavení. Ve čtyřech specializovaných salonech se představí více než 1400 vystavovatelů. Veletrh se koná ve dnech 13.-16. března 2019 v Miláně. Zájemci o firemní prezentaci najdou více informací v Kalendáři akcí na webu agentury CzechTrade.

Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade
logo Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade

Agentura CzechTrade je národní proexportní organizace založená Ministerstvem průmyslu a obchodu s cílem rozvíjet mezinárodní obchod a vzájemnou spolupráci mezi českými a zahraničními subjekty. CzechTrade poskytuje českým firmám profesionální a komplexní ...

 
 
Reklama