Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Krajská konference EVVO 2018 pro firmy a veřejný sektor

Hlavní město Praha pořádá každoročně od roku 2008 odbornou konferenci věnovanou environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě v hl. m. Praze. Jedná se o jednodenní akci, kde jsou představovány nejnovější trendy a principy v této oblasti, a to jak teoreticky formou přednášek, tak i prakticky v rámci workshopů.

Letošní Krajská konference, která se uskuteční ve středu 31.10.2018 v Národní technické knihovně, se bude věnovat tématu EVVO ve veřejném sektoru a v podnikatelské sféře.

Konference otevírá téma udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti ve veřejném a podnikatelském sektoru v ČR a v Praze. Propojuje lidi z veřejné sféry, firem i neziskových organizací s cílem podpořit spolupráci a inspirovat řešeními, která v praxi nepovedou k dalšímu poškozování životního prostředí. Představí témata: udržitelné fungování firem a úřadů, CSR, dobrovolné a finanční nástroje, ekologizace provozu firem a úřadů, dobrovolnictví a filantropie, vzdělávání a motivace zaměstnanců, grantové programy firem, komunitní projekty, spolupráce s neziskovým sektorem a s aktéry EVVO. Jaké jsou největší současné výzvy? Umíme na ně reagovat a přijmout strategii, které povede k udržitelnému rozvoji Prahy a ČR?

Součástí bude burza pomůcek, literatury a informací k tématu.

Více informací naleznete na www.ekocentrumkoniklec.cz


 
 
Reklama