Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Geotextilie DuPont™ Typar® pomáhá při rekonstrukci bruslařského areálu v Městském parku v Budapešti v Maďarsku

Umělé kluziště v Budapešti, druhé největší zařízení svého druhu v Evropě, se v létě zaplní vodou a slouží veslařům, v zimě se jezero díky chladicímu zařízení na dně mění v obrovskou ledovou plochu.

Další fáze rekonstrukce Městského parku v Budapešti, renovace jezera, je hotova. Základové vrstvy jezera o rozloze 12 000 m2 byly stabilizovány pomocí vysoce funkční geotextilie DuPont™ Typar®. Toto řešení již bylo s úspěchem použito v mnoha náročných stavebních projektech po celém světě a v této aplikaci pomohla při obnově jedné z nejnavštěvovanějších turistických atrakcí ve městě.

Umělé kluziště v Budapešti, druhé největší zařízení svého druhu v Evropě, bylo postaveno v roce 1926, krátce po dokončení podobné stavby v rakouské metropoli Vídni. Bruslařský areál se nachází v blízkosti největšího budapešťského parku, Městského parku. Od samého počátku byl vyhledávaným místem milovníků sportu. V zimě se hladina jezera díky chladicímu zařízení, umístěnému na dně jezera, proměňuje v obrovskou ledovou plochu. V létě se nádrž zaplní vodou a slouží veslařům a milovníkům lodiček. Po 2. světové válce bylo kluziště částečně zrekonstruováno a v roce 1968 rozšířeno. Ale jezero i kluziště postupem času zchátralo a i sousední, architektonicky cenná budova morálně zastarala.


Umělé kluziště a jezero v Budapešti

V listopadu 2005 byla zahájena dlouho očekávaná komplexní rekonstrukce celého areálu.
Původní kluziště vyrostlo na místě někdejšího přírodního jezera. Došlo k odstranění rašeliny a bahna a zpevnění půdy štěrkem s drceným vápencem a štěrkopískem. Na tomto podloží byla založena betonová deska.
Při další rekonstrukci jezera, která začala v roce 2009, bylo nejprve nutné odstranit stávající betonovou desku, vytěžit nevhodný materiál a vyrovnat celou plochu původního jezera. Poté byla na nehomogenní podloží položena geotextilie DuPont™ Typar®. Jako nejvhodnější se pro tento účel ukázaly geotextilie DuPont™ Typar® SF37 (použito celkem 20 000 m2) a DuPont™ Typar® SF44 (6 500 m2). Jejich hlavním úkolem bylo stabilizovat dno jezera a oddělit podloží od štěrkového podkladu. Díky vysokému počátečnímu modulu pružnosti, neobyčejné pevnosti a velkému protažení při maximální zátěži dodává geotextilie DuPont™ Typar® SF podkladu větší pevnost. Kromě toho při pokládce zaručuje požadovanou odolnost.

K vytvoření podkladu byl použit recyklovaný beton z původního jezera.


Prostředky na rekonstrukci byly zčásti poskytnuty Evropskou unií, Evropským regionálním rozvojovým fondem (2/3) a zčásti Městskou radou města Budapešti (1/3). Po dokončení rekonstrukce se kluziště v Městském parku stalo nejen významným sportovním a rekreačním střediskem, ale také kulturním místem, kde se budou konat koncerty, výstavy a jiné akce (letos v létě zde budapešťské Muzeum výtvarného umění uspořádá výstavu současného sochařství s názvem „Umění na jezeře“).

Konstrukční skladba DuPont Typar Ice Skating Rink Budapest

 
 
Reklama