Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Co se změní v dotačních titulech pro rok 2024?

Rozhovor s Ing. Petrem Valdmanem, ředitelem SFŽP ČR, o dotacích a jejich změnách. A také pozvánka na Infothermu 2024 do Ostravy, kde jsou dotační tituly partnerem doprovodného programu, který budeme streamovat.

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Stavebnictví není v dobré kondici a dotace mohou v mnohém pomoci

Pokud se bavíme o NZÚKotlíkových dotacích, tak tam je určitě dostatek peněz, protože jsou zdrojovány z OPŽP, tedy čistě z evropských peněz a NZÚ je zdrojována z Modernizačního fondu z emisních povolenek. Co se týká změn, tak se budeme soustředit na program NZÚ Light. Jednou ze základních novinek je, že se rozšiřuje kategorie možných žadatelů i o domácnosti, které pobírají příspěvek na dítě. Tj. program se více otevírá a co je velmi důležité a co budeme v tomto roce řešit, je výměna kotlů 3. emisní třídy. A samozřejmě ještě pokračuje výměna kotlů 1. a 2. emisní třídy. Jedná se o zdraví obyvatel, proto je to velmi důležité. U programu NZÚ chceme podpořit informovanost a podpořit zájem o rekonstrukce. Jde nám o to, aby lidé věděli, co mohou se svým domem dělat a co přinese největší efekt jim i životnímu prostředí,“ říká Ing. Petr Valdman, ředitel SFŽP.

Z pohledu zájmu o dotační tituly je velmi úspěšný titul NZÚ Light s odbornou asistencí ze strany Ekisu a Místních akčních skupin a povedlo se pomoci více než padesáti tisícům domácností.

U NZÚ tam byl v loňském roce jednoznačně peak FV v souvislosti se zdražením energií. Je to dobře, že se nám to povedlo, ale musíme se více soustředit na práci s budovami. Nejdříve snížit energetickou náročnost, zateplit, vyměnit okna atd. a pak uvažovat o obnovitelném zdroji,“ říká Petr Valdman a doplňuje, že velká očekávání jsou od dotačního titulu Oprav dům po babičce a to proto, že přináší výhodný úvěr přes stavební spořitelny a další bankovní instituce. Dotační titul by tak měl být dostupný domácnostem, které nemají naspořené finanční prostředky.

Od středy 17. ledna 2024 od 10 hodin mohou o zálohovou dotaci ve výši až 240 tisíc korun z programu Nová zelená úsporám Light vedle seniorů, příjemců invalidního důchodu a příspěvku na bydlení nově žádat i domácnosti pobírající přídavky na děti.

V novém programovém období se zpřísňují požadavky na kvalitní montáž oken a dveří, aby byly v souladu s normou ČSN 74 6077, naopak v případě zateplení bude možné zohlednit stávající zateplení, a tím snížit nároky na tloušťku nově instalovaného izolačního materiálu.

V případě solárního ohřevu vody jsou v závazných podmínkách přesněji definovány nároky na instalované systémy. Požadována je větší plocha termických solárních panelů (minimálně 2,5 m2) a vyšší minimální instalovaný výkon (2,5 kWp) fotovoltaických panelů. V případě termického i fotovoltaického systému je povinná ochrana proti opaření. Přepnutí na bivalentní zdroj ohřevu v případě nedostatečného výkonu solárního systému je automatické (nikoliv manuální). Solární systém je nově možné instalovat s novou akumulační nádrží nebo ho připojit k již existujícímu bojleru.

Oprávnění žadatelé a podporovaná opatření v programu Nová zelená úsporám light podrobně

Kotlíkové dotace kdysi začínaly na Infothermě

Pořád platí, že provoz nejstarších kotlů 1. a 2. emisní třídy skončí letos v srpnu a od září je zakázáno tyto kotle provozovat. Kotlíkové dotace mohou nabídnout až 100 % nákladů na pořízení nového zařízení a pomáhají nízkopříjmovým domácnostem. Vedle toho je i program NZÚ,“ říká Petr Valdman s tím, že termín ukončení provozu byl o dva roky prodloužen.

Přečtěte si také Výměny kotlů Více k tématu

Vítáme iniciativy výrobců, kteří podporují prodej nových kotlů, vítáme možnosti, které nabízí Infotherma, jak se zorientovat na trhu a co se nabízí jako náhrada. Infotherma nabízí širokou nabídku na velmi zahuštěném prostoru. Lidé se zde intenzívně potkávají a pro mne je to příležitost získat zpětnou vazbu od výrobců a firem,“ říká Petr Valdman.


Dotační tituly jsou v letošním roce hlavním partnerem doprovodného programu výstavy Infotherma. Bude tak možnost načerpat vedle informací od firem a odborníků také detaily k čerpání dotací. Příjďte za námi na Infothermu 2024. A pokud to máte daleko, můžete sledovat stream doprovodného programu každý den od 10 hodin na estav.tv.

 
 
Reklama