Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nová zelená úsporám – otázky a odpovědi ke zdrojům tepla

Montáž obnovitelných zdrojů energie musí instalovat osoba s příslušným osvědčením. Jako podklad k žádosti postačí jen jednoduchý popis systému. V článku je i několik dalších odpovědí na časté otázky žadatelů o dotace, se kterými se setkávají pracovníci Call centra SFŽP ČR.

Součástí informačního zpravodaje Státního fondu životního prostředí ČR, Priorita číslo 1 z ledna 2022, jsou mimo jiné informace, které radí zájemcům o dotaci z programu Nová zelená úsporám. Informace jsou podány formou často kladených otázek (FAQ), na které odpovídala vedoucí oddělení Call centra SFŽP ČR Jana Tlustá. Níže jsou vybrány jen některé, jako ukázka, ve vztahu k rodinným domům.

Některá opatření bylo dříve možné udělat i svépomocí. Platí to stále, nebo je potřeba zadat vše specializovaným firmám?
Ano, to platí stále… Výjimku tvoří montáž obnovitelných zdrojů energie, které musí instalovat osoba s příslušným osvědčením, a to jak v případě dodatečné instalace do stávajícího domu, tak v případě novostaveb.

Je nutné mít na všechna opatření projekt od odborné firmy?
U jednodušších opatření, například výměny zdroje tepla či pořízení systému na zadržování dešťové vody, nám postačí velice jednoduchý popis systému, který vám zpracuje přímo dodavatel.

Je možné získat dotaci na výměnu starého plynového kotle?
V programu Nová zelená úsporám je možné čerpat dotaci na výměnu plynového kotle pouze u bytových domů, a to v případě, že se jedná o výměnu za systém s plynovým tepelným čerpadlem nebo jednotku kombinované výroby elektřiny a tepla využívající jako palivo zemní plyn. U rodinných domů program výměnu plynových kotlů nepodporuje.

Mohu požádat o dotaci pouze na pořízení nádrže na dešťovou vodu či výměnu kotle, nebo je nutné tato opatření s něčím zkombinovat?
V obou případech lze podat žádost bez kombinace s jinými opatřeními. Tato mož-nost nově platí i pro další typy opatření, která byla dříve podporována pouze v kombinacích, např. zelené střechy. Pokud uvažu¬jete o realizaci více opatření podporovaných v programu Nová zelená úsporám, můžete při podání žádosti na vybrané kombinace získat navíc zajímavý dotační bonus.

Přečtěte si také Zelená úsporám na TZB-info Více k tématu

Je možné žádat v oblasti podpory C – ZDROJE na novostavbu rodinného domu?
Na výměnu zdroje nebo instalaci OZE v této oblasti není možné žádat na opatření realizovaná v průběhu výstavby rodinného domu, ale pouze po dokončení rodinného domu a zapsání do katastru nemovitostí. Mohou nastat dva případy:
Pokud je dům zapsán v katastru nemovitostí méně než dva roky, je možné podpořit pouze opatření, která nejsou uvedena a započítána v průkazu energetické náročnosti budovy (dále „PENB“) pro stavební řízení (popř. změnu stavby před dokončením, pokud došlo ke změnám s vlivem na energetickou náročnost stavby, což zahrnuje i změnu zdrojů pro vytápění, ohřev vody a případných OZE). Je to z toho důvodu, že stavebník má zákonnou povinnost opatření uvedená v průkazu zrealizovat, a tudíž je není možné podpořit z veřejných prostředků. Pokud tedy např. FV systém v PENBu nefiguruje a realizace (instalace) včetně úhrady systému proběhla až po dokončení rodinného domu (zapsání domu do katastru nemovitostí), je možné takovou FV instalaci podpořit.
Pokud je rodinný dům zapsán v katastru nemovitostí více než dva roky, považujeme ho za stávající stavbu a pro takovou již předložení PENB nepožadujeme. Při splnění ostatních podmínek dané oblasti podpory je možné podat žádost na jakékoliv opatření. Opatření však musí být realizována a uhrazena až po dvou letech od zapsání rodinného domu do katastru nemovitostí.

Několik příkladů:

Žádost na instalaci FV systému: Nový rodinný dům zapsaný v katastru nemovitostí. V PENBu je navržena a započítána instalace fotovoltaických panelů s bateriovým úložištěm. Žádost na instalaci fotovoltaického systému není možné podat, protože opatření je součástí PENBu pro stavební řízení.
Žádost na výměnu elektrokotle za tepelné čerpadlo: Nový rodinný dům zapsaný v katastru nemovitostí. V PENBu je navržena instalace tepelného čerpadla, ale stavebník instaloval elektrokotel. Žádost na výměnu za tepelné čerpadlo není možné podat, protože tepelné čerpadlo mělo být instalováno v rámci stavebního řízení.
Žádost na instalaci FV systému: Rodinný dům byl zapsán do katastru nemovitostí před více než dvěma lety. Žádost na in¬stalaci fotovoltaického systému je možné podat bez ohledu na to, jestli je opatření uvedeno v PENBu pro stavební řízení. Instalace a fakturace FV systému musí proběhnout až po dvou nebo více letech od dokončení stavby.

Pro zájemce o dotace poskytované Státním fondem životního prostředí ČR je na Call centru SFŽP ČR zřízena bezplatná Zelená linka 800 260 500.

Zpravodaj Priorita v elektronické formě je možné si objednat zdarma.

 
 
Reklama