Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Revitalizace zeleně v Čertově rokli, při ulici Klímova a v blízkosti Libušiny třídy

Město Brno vybralo zhotovitele prací na obnovu zeleně v Čertově rokli, na úpravu a dosadbu vegetace při ulici Klímova a také na regeneraci sídlištní zeleně v bezprostřední blízkosti ulice Libušina třída. Veškeré práce začaly v únoru 2021 a měly by být hotovy do konce letošního roku.

Johann Wolfgang von Goethe: „Šedivá je teorie, jen strom života věčně zelená se.“

3. únor 2021
Město Brno vybralo zhotovitele prací na obnovu zeleně v Čertově rokli, na úpravu a dosadbu vegetace při ulici Klímova a také na regeneraci sídlištní zeleně v bezprostřední blízkosti ulice Libušina třída.

Pohled na Brno ze Špilberku
Pohled na Brno ze Špilberku

Všechny tři realizace provede Veřejná zeleň města Brna. Práce vyjdou na téměř 12 milionů korun a zahrnují nejen samotnou revitalizaci, ale i dvouletou následnou péči o zeleň. Dotace pokryjí u obnovy zeleně v Čertově rokli 48 % celkových nákladů, u úpravy a dosadby vegetace při ulici Klímova 34 % a u regenerace sídlištní zeleně při ulici Libušina třída je to díky zajištění dokumentu Studie systému sídelní zeleně, ze kterého projekt vycházel, až 73 % celkových nákladů,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková.

Obnova zeleně v Čertově rokli

Jedná se o pokračování revitalizace rozsáhlého lesoparku, který je od počátku existence sídliště Lesná přírodně důležitým a atraktivním městským prostorem. V této druhé etapě projdou revitalizací další přibližně 3 hektary z celkových 12 hektarů rozlohy lesoparku. Na jaře zde stromy a keře čeká ošetření řezem, provedeno bude další kácení suchých a dřevokazným hmyzem nevratně napadených stromů. Poté bude provedena nová výsadba stromů tak, aby vznikl druhově pestrý porost. V plánu je i pokračování ve výsadbě keřů, obnově bylinného patra, terénních úpravách pro zlepšení zasakování vody, založení trávníků nebo vytváření protierozních opatření.

Celkové náklady 5 389 358,- Kč vč. DPH
Dotace činí 2 605 369,- Kč.
MČ Brno-sever se bude podílet na dofinancování nákladů ve výši 1 391 994,- Kč.

Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova

Podobně jako u Čertovy rokle je součástí projektu úprava stromů řezem, zmlazení živých plotů i solitérně vysazených keřů. Poté budou vysazeny lípy, javory i ovocné stromy. V plánu je i výsadba keřů a drobných cibulovin. Součástí je také odstranění starého nefunkčního mobiliáře, jako jsou sušáky a klepače na koberce, které budou nahrazeny novými. V neposlední řadě projdou úpravou také chodníkové trasy.

Celkové náklady 1 840 074,- Kč vč. DPH
Dotace činí 618 545,- Kč
MČ Brno-Žabovřesky se bude podílet na dofinancování nákladů ve výši 610 765,- Kč.

Regenerace sídlištní zeleně při ulici Libušina třída

Jedná se o sídlištní zeleň v bezprostředním okolí ulice Libušina třída. Realizace této etapy bude probíhat kolem ulice Stamicovy, Libušiny třídy a kolem aquaparku, kde dojde k doplnění veřejné zeleně, především domácích druhů stromů a keřů, a ke zlepšení struktury travních porostů. Vzniknou tak dva parkově upravené prostory. Konkrétně bude sídliště, které vzniklo v 70. letech 20. století, doplněno o směsi okrasných trav a nenáročné trvalky, jarní cibuloviny, aleje jeřábů, květnaté louky, keře, jabloně, trávníky a solitérní stromy.

Celkové náklady 4 610 667,- Kč vč. DPH
Dotace činí 3 386 953,- Kč
MČ Brno-Kohoutovice se bude podílet na dofinancování nákladů ve výši 611 857,- Kč.

S pracemi se započne už tento měsíc. Nejprve dojde ke kácení suchých a dřevokazným hmyzem nevratně napadených stromů. Tyto práce se provádí v období vegetačního klidu, což je do 31. března. Poté bude navazovat samotná výsadba. Veškeré práce by měly být hotovy do konce letošního roku,“ nastínil první náměstek primátorky Petr Hladík.

Použité zdroje:

  • Citáty – http://www.citaty.net
  • Části textů s využitím materiálů TZ z Tiskového střediska MMB, Jana Vašíčková
 
 
Reklama