Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Na zasklení záleží: Moderní okna lépe prosvětlí interiér

Okenní sklo už dávno není jen ta průhledná věc, kterou dáváme do okenních rámů. Má čím dál větší dopad na energetickou účinnost stavby, zvukovou izolaci a bezpečnost. Jedním z důležitých parametrů při výběru zasklení je také propustnost světla. Ta udává, kolik přirozeného světla projde skrz sklo do interiéru, a její hodnota zásadně ovlivňuje komfort bydlení z pohledu světelné i tepelné pohody.

Propustnost světla se značí TL (nebo někdy i LT, v principu je zkratka z anglického Light Transmission). Udává se v procentech a platí, že čím vyšší hodnota, tím prosvětlenější interiér bude. Větší množství přirozeného světla dokáže nejen vizuálně zvětšit interiér, ale má také velký vliv na náladu a duševní pohodu obyvatel.

Pro zlepšení světelnosti uvnitř domu jsou primární volbou izolační trojskla. Ta bychom měli navrhovat tak, aby se vyvážila potřeba propustnosti světla, tepelné a akustické pohody v interiéru. Tím v interiéru zajistí rovnoměrný a příjemný osvit, při zachování ostatních potřebných komfortů. Navíc díky nim lze efektivněji využít přirozené světlo a snížit potřebu umělého osvětlení během dne.

Standardem jsou dnes již skla s nízkoemisním povlakem. Umožňují maximální průnik slunečního světla do interiéru, zatímco při vytápění odrážejí teplo zpět do místnosti.


Skladbu zasklení určuje i poloha domu

Při výběru skel je důležité zohlednit orientaci domu a umístění oken dle světových stran. Například jižní a jihozápadní expozice propouští do interiéru více slunečního světla během dne, což oceníte v prostorách určených k relaxaci a odpočinku. V tomto případě se za vhodné řešení považuje sklo s protisluneční ochranou. Zabrání totiž zbytečnému přehřívání interiéru, ale zároveň zůstává zachovaná i vysoká propustnost světla.

Naopak severní expozice vyžaduje takovou skladbu skel, která maximalizuje prostup světla a tedy hodnoty TL. Zároveň platí, že čím vyšší je hodnota TL skla, tím vyšší je solární faktor SF. Solární faktor vyjadřuje schopnost přenést teplo z vnějšího prostředí do vnitřku budov. Jeho případná vyšší hodnota tak pomáhá v zimních měsících snižovat náklady na vytápění. Pokud je na budově instalováno i vnější stínění, lze tento typ skla použít na všech stranách budovy.


Případová studie ověřila rozdíly v propustnosti světla

Jak se ve skutečnosti změní přirozené osvětlení interiéru při použití skel s různou TL? Odpověď přinesla případová studie, ve které společnost Saint-Gobain Glass porovnala dva ze svých produktů.

Testování probíhalo v malém bytě 1+kk se standardním půdorysem. V oknech byla použitá trojskla CLIMATOP Planitherm® XNCLIMATOP ECLAZ. Obě varianty se tu objevily ve skladbě 4-18-4-18-4 s dutinami vyplněnými argonem. Trojsklo ECLAZ přitom mělo o 4 % (celkem 77 % TL) lepší propustnost světla než Planitherm XN (TL = 73 %).

V rámci studie proběhly simulace různého vzhledu místnosti. Rozdíly v propustnosti světla byly znát zejména při porovnání interiérů s tmavší a světlejší podlahou. Výsledky ukazují, že v nejtemnějším místě bytu lze při aplikaci skla s vyšší propustností světla a světlejší podlahy i výmalby dosáhnout relativního zlepšení činitele denního osvětlení téměř o 30 % (dle normy ČSN 36 0011-1 a ČSN 36 0011-2). Je tak zřejmé, že investice do kvalitního zasklení je vedle světlé podlahy a bílých stěn další možností, jak získat pocit vyššího světelného komfortu ve společném prostoru.


Správné zasklení může pomoci zvýšit vnímanou hodnotu nemovitosti

Zájemci o koupi bytu či domu hodnotí stavbu nejdříve podle ceny, lokality a dispozice. Pokud se však zeptáte skutečných uživatelů bytů, které tři věci nejvíce ovlivňují jejich pocit pohody, dostanete odpověď, že jsou to parametry týkající se právě světla v interiéru, dále pak ochrany proti hluku a energetických úspor.

Tyto vlastnosti ovlivňuje mimo jiné i samotný výběr skla. Optimální zasklení má vždy za úkol doplnit a vylepšit funkci ostatních konstrukcí stavby.

Zdá se vám volba správného zasklení komplikovaná? Nahlédněte do Průvodce zasklením, pomůže s ideálním řešením okenních skel pro byt i rodinný dům. O parametrech, které je důležité brát při výběru skla v úvahu, se pak více dozvíte v článku na webu divize Saint-Gobain Glass.


Saint-Gobain Glass
logo Saint-Gobain Glass

Saint-Gobain Glass nabízí skleněná řešení pro fasády, okna a interiéry, která jsou udržitelná a výkonná. Jsme jedničkou v Evropě a dvojkou na světě v oblasti plochého skla s 9 000 zaměstnanci v 16 zemích, které podporuje 33 výrobních linek na základní sklo.