Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

VELUX představil studii Healthy Homes Barometer (HBB, Barometr zdravého bydlení)

Za nejpodstatnější faktory prospívající trvalému zdraví účastníci studie označili kvalitní spánek, vyváženou stravu, větrání zajišťující přísun čerstvého vzduchu či denní světlo.

Zdravý domov je pro Evropany důležitý, ukázala studie společnosti VELUX

Podle Evropanů je zdravý domov přínosnější než omezení kouření či pravidelné cvičení. Vyplývá to, spolu s dalšími překvapivými fakty, z průlomové studie společnosti VELUX. Té se zúčastnilo 12 000 Evropanů z 12 zemí a její závěry ukazují, že lidé považují zdravý domov za významnou součást zdravého životního stylu. VELUX nová zjištění mapující různé aspekty vztahu mezi zdravím a bydlením zveřejňuje u příležitosti Světového dne zdraví pořádaného Světovou zdravotnickou organizací (WHO).

Světový den zdraví se koná již 65. rokem a připadá jako vždy na 7. dubna, výročí založení WHO. Hlavním poselstvím a cílem tohoto dne je informovat veřejnost a zvýšit její povědomí o nejrůznějších tématech, která souvisejí se zdravím a mají celosvětový význam.

Společnost VELUX v rámci oslav představuje novou studii nazvanou Healthy Homes

Barometer (HBB, Barometr zdravého bydlení), která vznikla ve spolupráci s 12 000 Evropany z 12 evropských států. Sběr dat zorganizoval výzkumný institut Wilke s cílem porozumět způsobu, jakým Evropané uvažují o vztahu mezi zdravím a prostředím, kde žijí. Průlomový průzkum zkoumající chování Evropanů a jejich postoje vůči zdravému bydlení přinesl hned několik překvapivých zjištění.

Velux, čerstvý vzduch, větrání oknem, okenní štěrbina
foto Velux

Studie také vytyčuje významný milník pro výzkumnou práci skupiny VELUX na poli udržitelného a zdravého bydlení, a sice ukončení projektu Model Home 2020, který byl zahájen v roce 2009. V rámci projektu bylo v pěti zemích postaveno šest ukázkových domů, které poté testovaly skutečné rodiny. Cílem bylo získat poznatky o tom, jak stavět energeticky úsporné budovy bez negativních dopadů na životní prostředí, které zároveň svým obyvatelům poskytnou vyšší komfort bydlení.

Ekologické dopady budov v širším měřítku ukazují, že z iniciativ podporujících udržitelné bydlení mohou mít prospěch celé státy. V konečném důsledku tak mohou tyto aktivity zlepšit životní podmínky milionů lidí v rostoucích aglomeracích po celém světě.

marketingový ředitel skupiny VELUX Michael K. Rasmussen
marketingový ředitel skupiny VELUX Michael K. Rasmussen, foto Velux

„Dostatečný přísun přirozeného denního světla je pro lidské zdraví a vnitřní pohodu stejně důležitý jako spánek v naprosté tmě. Totéž platí i pro čerstvý vzduch. Všechny tyto faktory, podobně jako vyvážené stravování a dostatek pohybu, jsou součástí zdravého životního stylu. Jestliže chceme, aby Evropané žili ve zdravých domácnostech, musíme se těmito otázkami zabývat. Pokud jde o sdílení poznatků o zdravém bydlení, stále nás čeká dost práce,“ říká marketingový ředitel skupiny VELUX Michael K. Rasmussen.

Kromě projektu Model Home 2020 skupina VELUX spustila a spoluvytvořila několik experimentů a studií na téma udržitelného bydlení v budovách s vysokým standardem. V tomto úsilí stále pokračuje, aktuálně připravuje ukázkový dům v Belgii.

Domov je klíčem ke zdraví

V rámci studie HBB byl zdravý domov, respektive domov podporující zdravý životní styl, zkoumán jako jeden z devíti aspektů každodenního života, které mohou příznivě, ale také negativně ovlivňovat lidské zdraví. Za nejpodstatnější faktory prospívající trvalému zdraví účastníci studie označili kvalitní spánek, vyváženou stravu, větrání zajišťující přísun čerstvého vzduchu či denní světlo. Až na dalších příčkách se objevilo nekuřáctví a pravidelné cvičení, což je překvapivé, neboť se jedná o témata, o nichž se na veřejnosti často hovoří.

Přestože je zdravý domov pro většinu obyvatel Evropy důležitý, mnoho z nich, aniž by si toho byli vědomi, stále žije v domácnostech, které mohou přímo ohrozit jejich zdraví a vnitřní vyrovnanost. Tyto závěry v nedávné době odhalila nová zpráva z Frauenhofer Institut für Bauphysik z roku 2014. Plyne z ní, že 80 milionů Evropanů žije v nezdravých a vlhkých budovách.

V budoucnu proto bude důležité, aby došlo k posunu nejen ve způsobu, jak lidé budovy staví, ale také v tom, jak o svých domovech a jejich roli v moderním životě a zdravém životním stylu přemýšlí a hovoří.

Budeme rádi, když se i Vy zapojíte do diskuse: #HealthyBuildings


 
 
Reklama