Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Prosvětlení přízemních domů střechou

Kvalita denního osvětlení rodinných domů je v dnešní projekční praxi na okraji zájmu. Přitom právě 70 % uživatelů domů považuje denní světlo za nejdůležitější parametr při výběru bydlení.

Obzvlášť bychom se měli zaměřit na přízemní domy, kdy je velká část dispozice „daleko od fasády“ a domy mají výrazné přesahy střechy. Je potřeba se soustředit jak na obytné místnosti, kde platí požadavek normy, tak na vnitřní chodby a haly. Při správném prosvětlení všech místností na úrovni požadovaných hodnot osvětlenosti pro dané činnosti je reálná úspora energie na svícení okolo 30 %.

Často se s oblibou spoléháme na zjednodušující pravidlo 1/10 prosklené plochy vůči ploše místnosti. To však není vždy zárukou správně navrženého osvětlení místnosti. U hlubších nebo širších pokojů fasádní okna jako jediný zdroj denního světla nesplní požadavek normy. Například řešení umístění francouzského okna v obytném prostoru sice pohodlně splní toto pravidlo, ale obvykle nenaplní legislativní požadavek ČSN 73 0580-2 (Denní osvětlení obytných budov) z pohledu rozložení světla v místnosti. Zvětšování plochy fasádních oken nemusí mít kýžený efekt pro zadní část místnosti. Efektivní způsob řešení představuje prosvětlení střechou, kdy je možné denním světlem prosvětlit rovnoměrně celou plochu místností. Řešení VELUX dokáže díky využití střešních oken a světlovodů efektivně prosvětlit jakýkoliv prostor. Prosvětlení je možné realizovat buď otevřením místnosti do krovu, nebo světelnou šachtou – viz obr. č. 1.

Obr. 1
Obr. 1
Řez
ŘezVíce informací získáte na www.velux.cz

 

Varianta 1 s fasádním oknem neposkytuje dostatečné osvětlení v zadní části místnosti; denní osvětlení není rovnoměrně rozloženo v místnosti. U okna je zajištěna osvětlenost pro zrakové činnosti odpovídající požadavkům na průměrnou hodnotu činitele denní osvětlenosti 3 % (Třída zrakové činnosti V. – konzumace jídla), ale od poloviny stolu je denní osvětlení již nevyhovující.

Varianta 2 s doplněným střešním oknem ukazuje, že kombinace fasádního a střešního okna umožňuje dosáhnout dostatečného a rovnoměrného prosvětlení celé plochy místnosti. Neoddiskutovatelný je také designový efekt tohoto řešení.

 
 
Reklama