Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Dřevěné příhradové vazníky spojované styčníkovými deskami

Systém nosníků lisovaných ocelovými styčníkovými deskami s prolisovanými trny, známý spíše jako systém "Gang-Nail" (z angl. "skupina hřebíků"), vznikl na konci 50. let dvacátého století v USA. V Čechách se těmito konstrukcemi jako první začal zaobírat před více než 30 lety BIOS Dobříš.

Stavební konstrukce, vytvořené pomocí integrovaných styčníkových desek, patří mezi nejmodernější a nejúspornější technologie této kategorie. Variabilita výroby umožňuje použít tento konstrukční systém v mnoha směrech. Jako střešní a stropní vazníky, trámové rošty, nosné rámy panelových dřevostaveb, bednící prvky pro betonářský průmysl a mnoho dalších.

 

Výroba styčníkových konstrukcí je velmi produktivní. Používá se především fošnové řezivo o vlhkosti kolem 20 %. Obvyklé profily přířezů jsou 50, 60 x 80 - 240 mm. Požadavky na materiál, výrobu, dokumentaci apod. určuje technická norma ČSN EN 1059 Dřevěné konstrukce - Výrobní požadavky na prefabrikované nosníky se styčníkovými deskami s prolisovanými trny. Vlastní výroba vyžaduje speciální úhlovou pilu, na které se připravují jednotlivé dřevěné přířezy a speciální velkotonážní lis pro lisování spojů.

 

BIOS Dobříš disponuje speciální lisovací linkou, která sestává ze stacionárního lisu a mobilního pracovního stolu. Tato jednotka, oproti jiným, běžně používaným typům lisů, umožňuje minimalizovat čas na výrobu vazníku a tím dosáhnout velmi vysoké výrobní produktivity a kapacity.

 

Pracovní postup v krátkosti spočívá v tom, že se nejprve na pracovní pojízdný stůl osadí ocelové spony, na ně se položí předem připravené přířezy a osadí se vrchní ocelové desky s prolisovanými trny. Jednotlivé styčníky takto sestaveného dílce se zalisují pomocí velkotonážního lisu (lisovací tlak až 50 tun). Na konci linky je zalisovaný vazník překlopen hydraulickým zařízením do vertikální polohy na přistavený vozík. Stůl se vrátí do výchozí polohy a je sestavován další vazník.

 

Styčníkové desky jsou žárově pozinkovány, do agresivního prostředí se používají spony nerezové.

Přířezy se před lisováním podle použití a potřeb impregnují proti dřevokazným houbám a hmyzu máčením v impregnační vaně.

 

Převážnou část produkce tvoří právě střešní konstrukce. Příhradovými vazníky se styčníkovými deskami lze v podstatě vytvořit jakoukoliv střechu na téměř jakýkoliv půdorys. Od nejjednodušších sedlových, či valbových až po střechy mansardové, obloukové a jiné atypické.

Zastřešení touto technologií zcela nahrazuje zastřešení klasickými technologiemi (tesařsky vázané krovy a sbíjené vazníky) a je ve všech parametrech efektivnější. Právě ze sbíjených vazníků a ručně hřebíkovaných styčníkových desek se systém "Gang-Nail" vyvinul. Desky s prolisovanými trny vedly všeobecně k úsporám materiálů (jak dřeva tak i spojovacích prostředků) a k možnosti prefabrikace příhradových nosníků.

 

Styčníkové vazníky je možno použít na zastřešení rodinných a bytových domů, jedno i vícepodlažních objektů, průmyslových, zemědělských a sportovních hal, skladů, administrativních budov, škol, nákupních center apod. Lze jimi úspěšně řešit i požadavek na využití podkrovního prostoru (tzv. "studiové" vazníky) a také kompletní konstrukce nástaveb stávajících rodinných či bytových domů.

 

Mezi hlavní výhody styčníkových vazníků patří velká rozměrová a tvarová variabilita, vysoká produktivita práce, úspora materiálu a možnost délkového nastavení řeziva (až 20-40% úspory v porovnání s krovem). Dále statická "samonosnost" (tesařsky vázaný krov vyžaduje pevnou nosnou konstrukci stropu nebo jiného podkladu pro roznesení reakcí od krovových prvků), jednoduchá a rychlá montáž konstrukce s minimálními nároky na těžkou mechanizaci a v neposlední řadě i fakt, že hlavním použitým materiálem je DŘEVO, přírodní, energeticky nenáročná, ekologická a obnovitelná surovina.

 

Střešní vazníková konstrukce sestává z jednotlivých příhradových vazníků, osazených v určitých osových vzdálenostech (běžně 1 - 1,2 m). Vazníky jsou kotveny přímo na ŽB věnec, na pozednici, nebo na ocelové profily pomocí ocelových spoj. prostředků.

K zajištění prostorové stability celé konstrukce je nutno vazníky navzájem zavětrovat. A to jak podélně, tak i příčně v rovině střešní. K zajištění obslužnosti a pravidelné kontroly stavu střešního pláště a nosné konstrukce je obvykle v úrovni spodního pásu vazníků umístěna pochozí lávka.

 

Na horní pás vazníků takto smontované konstrukce se přímo pokládá nosná vrstva střešního pláště, tj. např. bednění, či laťování. Dolní pásy vazníků zároveň tvoří stropní nosný systém.

Návrh vazníků samozřejmě podléhá statickému výpočtu, který je vzhledem ke své složitosti a časové náročnosti prováděn speciálním počítačovým programem. Pomocí moderního softwaru fy. MiTEK je minimalizován čas na výpočet konstrukce a optimalizován návrh jednotlivých prutů vazníku, velikost a umístění styčníkových desek. Software zároveň vytváří kompletní výrobní a montážní dokumentaci, výpisy materiálů a cenové kalkulace.

Jak již bylo uvedeno, příhradové vazníky lisované styčníkovými deskami s prolisovanými trny umožňují širokou škálu a variabilitu použití. Určité omezení pro ně platí snad jen v oblasti rozpětí. ČSN 73 17 01 - Navrhování dřevěných stavebních konstrukcí, upravuje maximální rozpon vazníku bez středové podpory na 30 m (nutno však podotknouti, že z hlediska empirie jsou dřevěné styčníkové vazníky o rozponech nad 26 - 27 m bez středové podpory cenově nerentabilní v porovnání s jinými technologiemi).

 

Vysokou jakost a kvalitu služeb nabízených firmou BIOS Dobříš potvrzuje certifikát jakosti ČSN EN ISO 9001:2001, kterého je firma držitelem od roku 2002.

Nenabízí však jenom tradiční styčníkové konstrukce. Zabezpečuje i dodávku a montáž klasických, tesařsky vázaných krovů a konstrukcí a realizuje kompletní střechy na klíč. Zajišťuje dodávku a montáž střešních krytin včetně příslušenství od většiny výrobců. Současně provádí klempířské a veškeré doplňkové práce, které se střechou souvisejí.

 
 
Reklama