Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Bezpečný přístup na střechu a údržba střechy

Obvykle střechu vnímáme jako pasivní, funkční objekt, který nám slouží a není třeba mu věnovat příliš pozornosti. Nicméně na téměř každou střechu je třeba čas od času vstoupit a vykonat údržbu na komíně nebo anténách. Případně provést inspekci střešní krytiny. V zimním období se navíc střecha musí vypořádat nejen s vodou, ale také se sněhovou pokrývkou a ledem. Pro všechny tyto případy je žádoucí střechy zabezpečit, aby nedošlo ke škodám na zdraví nebo majetku.

Lindab s.r.o. pro tyto případy dodává celý soubor výrobků, které pomáhají pohybu po střeše, přístupu na střechu a také chrání okolí před sjížděním sněhu. Tento sortiment nazýváme Lindab SAFETY. V mnoha případech je výhodnější vytvořit přístup na střešní plochu zvenčí, bez průlezu zevnitř, který nutně tvoří otvor do střešní krytiny a tím pádem i detail, který není nezbytný. Samozřejmě se neomezujeme pouze na střešní plochy. Stěnové žebříky naleznou své použití v řadě případů i mimo střechy, a to jak v exteriéru tak interiéru. Solidní, pevné výrobky s trvanlivou povrchovou úpravou jsou předpokladem vystavění bezpečných cest, na které bude spoleh.

Samostatnou skupinou výrobků jsou sněhové zachytávače. Takové elementy je zapotřebí instalovat všude, kde je potenciální nebezpečí, že sjíždění sněhu ze střechy ohrozí okolí budovy. Roštové nebo trubkové zábrany efektivně udrží sněhovou pokrývku na ploše střechy, odkud postupně odtává. Bez použití těchto výrobků se prakticky nedá řešit problematika uličních budov, pod kterými vede veřejný chodník. Také vchody do budov jsou kritická místa vyžadující tato opatření. Výrobky Lindab nejsou určeny jen n plechové krytiny – lze je montovat na většinu známých střešních krytin. Dostupné je ekonomické pozinkované provedení, nebo trvalejší a estetičtější, lakované.

Střešní lávky

Lávka je základním elementem samozřejmým u každého komínu, který vyžaduje zevní kontroly. Na kluzkých a strmých krytinách nelze zajistit bezpečný pohyb osob a každý kominík to nejspíše odmítne, i s ohledem na možné poškození samotné krytiny jeho pohybem. Lávka Lindab sestává z univerzální nosné konzoly, která se přizpůsobí dané krytině. Pomocí další konzoly se sestaví konkrétní sklon plochy v rozsahu 9-45° a osadí samotná lávka. Možné je rovněž osazení zábradlí pro maximalizování bezpečného pohybu osob. Délka lávky může být od 1300mm po neomezenou délku, díky možnému napojování. Pochozí rošt lávky je řešen tak, aby nebylo možné uklouznout bez ohledu na roční období. Současně profilace lávky nepodporuje zadržování vody a případnou pozdější korozi. Při dodání lávky je součástí balení vše potřebné pro její montáž, včetně spojovacího materiálu. Na stránkách Lindab pak může pracovník stáhnout podrobný instalační manuál, který ho provede montáží.

Komplexní systém Lindab Safety pro bezpečnost na střechách

Střešní a stěnové žebříky

Žebříky slouží primárně k pohybu ve svislém směru, ale také ve směru šikmém, po ploše sklonitých střech. Pohyb po žebříku je bezpečný z důvodů zapojení obou rukou. Pracovník je tak v kontaktu s žebříkem ve čtyřech bodech, na rozdíl od střešních stupňů, kde se postupuje pouze po schodech bez opory rukou. Střešní žebříky jsou na střeše osazeny na pevno. Slouží jako trvalá cesta k lávce nebo přímo ke komínu. Mohou překlenout vzdálenost od okapové hrany nebo od střešního průlezu. Výhodou je že u krytin které využívají kotvení skryté pod krytinou, nevyžaduje montáž žebříku vrtat skrz krytinu. Osadí se například sevření na drážku. Stěnové žebříky tvoří samostatnou kategorii. Mohou sloužit jako přístup na šikmou nebo i plochou střechu. Jsou obvykle zakončeny výlezovými madly, která umožní osobám vystupovat bezpečně na plochu nad žebříkem. Vyšší výšky vyžadují osazení ochranného koše lezení, který eliminuje nebezpečí pádu osob vzad. Stěnové žebříky jsou obvykle zakončeny v bezpečné výšce nad terénem, která znemožňuje využití nepovolanými osobami. Případně lze žebřík mechanicky zabezpečit před vstupem.

Ilustrační fotografie (© Lindab)

Sněhové zábrany

Sněhové ochranné prvky se primárně osazují tam, kde není možné ponechat sníh sjíždět samovolně ze střechy dolů. Typicky jde o vchody do budov, střechy směřující do ulice, nebo i střechy jejich poloha žlabů koliduje se sněhem, který by sjížděl z plochy dolů. Je to téma velmi časté u hladkých krytin, které samy o osobě nemají schopnost sníh zpomalovat nebo zadržovat. Sněhové zábrany se rozmístí na střeše tak, aby byla váha sněhu rovnoměrně zadržována. Obvykle postačí jedna řada u okapové hrany. Ve vyšších polohách se osazují dvě nebo více řad nad sebe, aby se hmotnost sněhu rozložila. Vyrábí se trubkové zábrany nebo roštové. Kromě estetických rozdílů se chovají velmi podobně. Zadržují nápor sněhu, který na střechu napadne ve stanoveném úseku nad zábranou. Pro správné navržení je třeba znát místo stavby, sklon střechy a její délku. Podle takových parametrů je snadné zkalkulovat rozložení zábran na konkrétní střeše. Montážní firma tak může učinit pomocí tabulek obsažených v katalogu Lindab, nebo o přípravu návrhu požádat technické oddělaní Lindab. Osazení zábran je dostatečně robustní, aby vydrželo značné tlaky vyvíjené sněhem, ale současně respektuje typy krytin, na které se montuje. Jedna z hlavních výhod je, že na většinu krytin je možné osadit zábrany dodatečně – až po montáži. V případě že majitel budovy zjistí, že sníh způsobuje obtíže, může se kdykoliv rozhodnout doplnit zábrany sjíždění sněhu a problém tak vyřešit.

Více o systému Lindab SAFETY


Modelový příklad: srovnání cen bezpečnostních prvků střech Lindab Safety dříve a nyní