Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Výpočet prostupu tepla vícevrstvou konstrukcí na TZB-info získal Čestné uznání poroty

V sobotu skončil jubilejní 25. ročník veletrhu FOR ARCH. Pro portál TZB-info byl významný hned z několika důvodů: Na veletrhu byl slavnostně spuštěn druhý portál provozovaný naší redakcí ESTAV.cz a v rámci soutěže GRAND PRIX bylo uděleno Čestné uznání poroty Výpočtu prostupu tepla vícevrstvou konstrukcí na TZB-info.

Nová verze výpočtu Prostup tepla vícevrstvou konstrukcí byla na TZB-info spuštěna v lednu roku 2014. V srpnu 2014 byl výpočet rozšířen o možnost posouzení konstrukce s bodovými tepelnými mosty a o doplňující výpočet návrhového součinitele tepelné vodivosti podle ČSN EN ISO 10456. Výpočet je součástí projektu Prostup tepla stavební konstrukcí na TZB-info.

Autory výpočtu jsou Ing. Petr Bohuslávek (celková koncepce, výpočetní postupy a databáze), Ing. Zdeněk Reinberk (programování a odborná revize) a Ing. Vladimír Vymětalík (odborná příprava a spolupráce, výpočetní postupy).

K použití výpočtu není zapotřebí žádná registrace ani uvádění kontaktních údajů, software není třeba stahovat ani instalovat na PC, je k dispozici na klasickém webovém rozhraní. Použití výpočtu je zcela zdarma.

Odborná porota soutěže GRAND PRIX k ocenění výpočtu uvedla: "Jedná se o uživatelsky přátelský, volně přístupný výpočtový nástroj s bohatou aktualizovanou databází materiálů."


prof. Ing. Karel Kabele, CSc., předává Čestné uznání Ing. Petru Bohuslávkovi, spoluautorovi výpočtu, a Ing. Dagmar Kopačkové, Ph.D., ředitelce portálu TZB-info

O výpočtu Prostup tepla vícevrstvou konstrukcí

Výpočet Prostup tepla vícevrstvou konstrukcí je naprogramován v souladu s ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody a ČSN EN ISO 6946 Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda.

Výpočet umožňuje určit tepelný odpor konstrukce a součinitel prostupu tepla konstrukce dle platných norem a výsledek porovnat s požadavky aktuální ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov - Část 2.

Do výpočtu lze zadávat kromě standardních vícevrstvých konstrukcí také konstrukce s tepelnou izolací proměnné tloušťky a konstrukce se systematickými tepelnými mosty, liniovými i bodovými. Výpočet také umožňuje zohlednit vliv protékajících srážek u střech s opačným pořadím vrstev s tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu nad hydroizolační vrstvou.


Odborná porota soutěže GRAND PRIX na stránku TZB-info a ESTAV.cz

Čestné uznání poroty za výpočet Prostup tepla vícevrstvou konstrukcí

Výpočet je naprogramován tak, aby maximálně usnadnil zadávání konstrukce a porovnávání různých variant. Ve formuláři pro zadávání jednotlivých vrstev lze například některé zadané vrstvy "vypnout" s tím, že se výsledky okamžitě přepočítají. Vrstvy lze také přesouvat "drag & drop" myší.

Výpočty a kalkulátory na TZB-info

Pravidelní čtenáři a uživatelé vědí, že Prostup tepla vícevrstvou konstrukcí není jediný výpočet na portálu TZB-info. Na portálu lze trvale používat celou řadu kalkulaček, výpočetních nástrojů a porovnávačů. Dva z nich, spuštěné nebo inovované v posledních letech, získaly rovněž ocenění na prestižních veletrzích v posledním roce.

Na veletrhu FOR ARCH 2013 získal GRAND PRIX Kalkulátor cen energií, představený v roce 2012, a na veletrhu AQUATHERM 2014 získalo Zvláštní cenu Porovnání nákladů na vytápění. Kalkulátor cen energií se navíc stal oficiální pomůckou pro porovnání dodavatelů plynu na webu Energetického regulačního úřadu.

 
 
Reklama