Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Podlahy? Rychle a snadno suchou cestou

Suché podlahy od společnosti Rigips jsou podlahové konstrukce, které jsou realizovány bez nebo s minimem mokrých procesů. Jsou vhodné do všech staveb s běžným provozem, nehledě na to, zda jde o novostavbu nebo rekonstrukci staršího bydlení. Jsou kompatibilní s podlahovým vytápěním a při dodržení montážního postupu na ně můžeme položit téměř jakýkoliv druh finální podlahy. Využívají se zejména pro řešení střešních nástaveb a pro vytvoření obytného podkroví v půdních vestavbách.

Jednotlivé díly suché podlahy jsou vyráběny ze sádrokartonových desek RigiStabil nebo sádrovláknitých desek Rigidur. „Mezi jejich hlavní výhody patří nízká hmotnost, neprůzvučnost a rychlý postup při pokládce. Obě podlahy můžeme používat v místech s přerušovanou vzdušnou vlhkostí do 90 % (např. koupelny a sociální zařízení). Nesmí však být použity v místech se 100 % vlhkostí (bazény, sauny atd). Navíc na místech, kde přijdou desky do přímého styku s ostřikující vodou, doporučujeme použít tekutou hydroizolaci. Sádrokartonové desky RigiStabil společně s podlahovým vytápěním zaručuje vyšší ekonomickou efektivitu,“ Ing. Zdeněk Černošek, produktový manažer společnosti Rigips. Suché podlahy Rigidur a RigiStabil jsou plovoucí podlahy montované ze samotných desek nebo podlahových dílců. Skladba podlahy může být doplněna o dodatečnou izolační vrstvu, jako je suchý vyrovnávací podsyp, dřevovláknitá deska, stabilizovaný polystyren či minerální izolace.
5 rad, jak na suchou podlahu

1. rada:

Desky a podlahové dílce skladujeme naležato na rovné ploše tak, aby byly chráněné před přímým působením vody a prudkým změnám teplot. Pro řezání podlahových dílců Rigidur a RigiStabil se používá kotoučová pila s vodicí lištou.

2. rada

Montáž suché podlahy je možná pouze na připravený, stabilní, dostatečně únosný a rovný povrch. Na místech, kde by desky/dílce mohly přijít do přímého styku s vodou, se doporučuje tekutá hydroizolace. V opačném případě stačí desky pouze napenetrovat.

3. rada

Aby nedocházelo k přenosu zvuku mezi podlahou a okolními konstrukcemi a také z důvodu dilatace samotné podlahy, je třeba podél obvodu místnosti umístit dilatační pásek (např. izolační pásy z minerální plsti, hobry nebo pěnové hmoty) tloušťky 5-10 mm.

4. rada

Aby mohla být suchá podlaha správně položena, je třeba vyrovnat nerovnosti podkladu. Podle toho, jaké výšky nerovnosti dosahují, použijeme různé vyrovnávací materiály. U vyšších nerovností používáme suchý vyrovnávací podsyp včetně roznášecí desky Rigistabil či Rigidur, sloužící pro oddělení větších vrstev podsypu a pro oddělení izolantu od podsypu.

5. rada

Pokládání podlahových dílců začíná od levého protilehlého rohu místnosti z pohledu vstupu do místnosti. Přesazení dílce přiléhajícího ke stěně se odřízne. Dílce v navazujících řadách se pokládají s přesahem min. 250 mm. Jednotlivé dílce spojujeme pomocí lepidla, které nanášíme na polodrážky. Spoje podlahových dílců Rigidur musíme zajistit prostřednictvím šroubů případně rozpěrnými sponkami. V případě dílců RigiStabil E25 je nutné použít rozpěrné sponky.

Montážní chyby, aneb čemu se při pokládce suché podlahy vyvarovat

Suché podlahy Rigidur a Rigistabil jsou při dodržování zásad funkční a spolehlivé produkty. Přesto se ale v praxi setkáváme s montážními chybami, které jsou způsobeny technologickou nekázní nebo neznalostí a používáním nesprávných prvků.

Příklady montážních chyb, které způsobují poruchy konstrukcí podlah a kterých je třeba se vyvarovat:

 1. Použití minerální izolace v tloušťce větší než 1 cm
  U podlah Rigidur doporučuje společnost Rigips používat minerální izolaci v tloušťce do 10 mm. Při použití minerální izolace ve větší tloušťce dochází k většímu dodatečnému dotvarování izolantu a tím i k nestabilitě podkladu.
 2. Nepoužití krajové pásky
  Podlahové desky musí být od obvodových stěn odděleny okrajovou páskou z důvodu zamezení přenosu kročejového hluku z podlahy do stěn. Když pásku vynecháme, dochází tím k přenosu hluku skrz podlahy a byt ztrácí na svém akustickém komfortu.
 3. Použití nesystémového vyrovnávacího podsypu a podsypu systémového ve větších než předepsaných tloušťkách
  Předpokladem pro dobrou stabilitu podkladu suché podlahy Rigips je použití systémového podsypu, který má optimalizovanou zrnitost pro minimální dodatečné dotvarování podkladu při zatížení. Doporučená tloušťka podsypu je 10 až 60 mm. Ve větších tloušťkách dochází ke stlačení podsypu, čímž se podklad podlahy stává nestabilní.
 4. Vynechání roznášecí vrstvy mezi suchým podsypem a izolantem
  Z důvodu zamezení vtlačení zrn suchého vyrovnávacího podsypu Rigips do izolantu je nutno tyto vrstvy od sebe oddělit separační deskou Rigidur minimální tloušťky 10 mm nebo deskou RigiStabil 12,5 mm.
 5. Nepoužití geotextilie
  Abychom zamezili porušení hydroizolace zrny podsypu, doporučuje společnost Rigips mezi podsyp a hydroizolaci použít geotextilii. Tu je nutno použít i u dřevěného záklopu stropu, kde zabrání vysypání podsypu pod záklop.
 6. Neodříznutá polodrážka podlahového dílce přiléhajícího ke stěně
  Přesazení podlahového dílce přiléhajícího ke stěně se musí vždy odříznout, neboť dutina pod polodrážkou může způsobit deformace podlahy po zatížení (např. nábytkem na nožičkách).
 7. Špatné vedení kabeláže pod podlahou
  V případě vedení většího množství elektroinstalací v podsypu je nutno kabely umístit do uzavřeného kastlíku. Mezi nejvyšším bodem instalace a podlahou Rigidur nebo RigiStabil musí zůstat minimálně 10 mm podsypu.
V případě, že se těmto montážním chybám vyhnete a dodržíte správný postup, dosáhnete kvalitního položení suché podlahy, která bude v domácnosti sloužit i několik desítek let.

Více informací na www.rigips.cz.


Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips

Značka Rigips úspěšně působí na českém stavebním trhu přes 30 let. Za tu dobu se Rigips stal synonymem kvality, pokroku a inovací v oblasti suché vnitřní výstavby. Nabízí nejen dlouholetou praxí prověřený stavební materiál, ale také dokonalý konstrukční ...