Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Opláštění výtahových šachet systémem FERMACELL

Z hlediska stavebních předpisů musí opláštění výtahových šachet splňovat řadu požadavků – důležitá je zejména mechanická odolnost a stabilita, zatížitelnost (výtahové šachty jsou díky rázovému zatížení z osob nebo předmětů vystaveny obzvlášť vysokému mechanickému zatížení), ale i požární bezpečnost, hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání a ochrana proti hluku.

Ocelové konstrukce výtahových šachet mohou být opláštěny různými materiály – sklem, plechem, cementotřískovými deskami, objevuje se i dostavba cihlovou vyzdívkou. V poslední době se velké oblibě u odborné veřejnosti těší sádrovláknité materiály FERMACELL – zejména pro velmi dobré vlastnosti protipožární, pevnostní, hlukové, izolační, desky FERMACELL jsou navíc vhodné pro použití ve vlhku. Materiály FERMACELL si získaly velký respekt v oblasti dřevostaveb a obecně v suché výstavbě, přesto se způsob jejich použití ve výtahových šachtách oproti suché výstavbě zásadně mění. Tímto materiálem lze nejen opláštit šachtu, ale za pomocí CD profilů šachty prodlužovat, vytvářet nové portály či zakrytovat elektrorozvody v domě. Taktéž prostupy kolem šachet lze sádrovláknitými deskami realizovat bez mezer mezi schodnicemi a opláštěním – častou to příčinou propadu drobných předmětů.

Klíčové požadavky na opláštění výtahových šachet

Všechny klíčové požadavky, kladené současnými normami na opláštění výtahových šachet, plní materiály FERMACELL na výbornou. O únosnosti stěn s deskami FERMACELL vypovídá i fakt, že deska snese zátěž 50 kg na hmoždinku, desky jsou velmi odolné i vůči nárazu – jedna deska FERMACELL tl. 12,5 mm je pevnější než dvě odolné protipožární 12,5 mm tl. sádrokartonové desky se skelnými vlákny! To vše při velmi nízké hmotnosti těchto desek.


Charakteristické vlastnosti sádrovláknitých desek FERMACELL jsou definovány v Evropském technickém schválení ETA -03/0050, zkoušky prošly úspěšně i Zkouškou mechanické pevnosti dle ČSN EN 81-2. Desky navíc ztužují ve vodorovném směru konstrukci výtahové šachty. Zdrojem mimořádně dobrých protipožárních parametrů sádrovláknitých systémů je nejen jejich vysoká objemová hmotnost, ale i ucelený systém skladeb konstrukcí. Sádrovláknité desky a systémy FERMACELL mají zařazení třídy reakce na oheň A2, to znamená, že patří mezi nehořlavé materiály. Výtahové šachty opláštěné deskami FERMACELL vykazují požární odolnost od EI 15 DP1 do EI 60 DP1 a plní požadavky na požární ochranu, které jsou dány ČSN 730802 (v závislosti na výšce objektu a délkách únikových cest). Kompatibilita se životním prostředím začíná již v okamžiku výroby sádrovláknitých produktů FERMACELL, zaměřené na šetrné zacházení se zdroji. K výrobě se používají výhradně přírodní materiály – za vysokého tlaku se z recyklovaného papíru, sádry a vody lisují stavební sádrovláknité desky s neutrální vůní. Sádrovláknité desky FERMACELL umí přijímat přebytečnou vlhkost a vydávat ji do suchého vzduchu v prostoru. Vyvážený poměr tepelné izolace a akumulace tepla zajišťuje příjemné a zdravé klima v prostoru. Suché konstrukce s těmito deskami mají výborné akustické vlastnosti, navíc je lze realizovat v krátké době. Bez vysychání, bez špíny a bez problémů se statikou. FERMACELL není jen značkou produktů se špičkovými vlastnosti – je to vždy také symbol jistoty a bezpečnosti pro zákazníky.

Certifikát

Certifikáty tuzemských i evropských zkušeben, které jsou zájemcům plně k dispozici, ukazují, jak sádrovláknité desky a systémy FERMACELL plní nejnáročnější limity v oblasti kvality, ohleduplnosti k životnímu prostředí, zdraví spotřebitelů, pevnosti, požární bezpečnosti či protihlukové ochrany.

Výhody použití opláštění výtahových šachet systémem FERMACELL jsou tedy zřejmé – jedná se o certifikovaný systém pro výtahové šachty se 40letou zkušeností v suché výstavbě, který umožňuje rychlou a flexibilní montáž a jehož součástí je rozsáhlý servis a odborné poradenství. Majitelé ocení životnost, bezpečnost a ekonomickou efektivnost systému, obyvatelé a uživatelé domu zejména prvotřídní vzhled nové výtahové šachty.


Nová sekce na webu FERMACELL

Od začátku září je navíc na webových stránkách společnosti Fermacell dostupná nová sekce, která je věnována opláštění výtahových šachet sádrovláknitými a cementovláknitými materiály FERMACELL.

Na adrese http://www.fermacell.cz/cz/content/oplasteni-vytahovych-sachet.php najdou zájemci nejen obecný popis opláštění výtahových šachet systémem FERMACELL a všeobecné požadavky, ale i technologický postup montáže, detaily řešení, výhody, fotogalerii a přehled doporučených realizačních firem, které rekonstrukci či realizaci nové výtahové šachty pomocí systému FERMACELL zajistí.

Opláštění výtahových šachet systémem FERMACELL
James Hardie Europe GmbH, o.s.
logo James Hardie Europe GmbH, o.s.

Fermacell - systémy suché výstavby. * Výroba a prodej sádrovláknitých desek fermacell a cementovláknitých desek POWERPANEL. * Produkty jsou určeny pro dřevostavby, nízkoenergetické domy a systémy suché výstavby bytových, administrativních a i průmyslových ...