Stabilní - i když se třese země

Datum: 17.5.2011  |  Autor: Dipl.-Ing. Jaroslav Benák, z přednášky ve Volyni  |  Organizace: Fermacell GmbH, org. složka  |  Firemní článek

Fermacell GmbH, org. složka
Žitavského 496
156 00 Praha 5 - Zbraslav

tel.:00420 296 384 330
e-mail:
web:www.fermacell.cz  www.fermacell.sk

Sádrovláknité desky Fermacell získaly jako první deskový materiál v Německu stavebně technické osvědčení pro použití v seizmicky namáhaných oblastech.

Sádrovláknité desky Fermacell tak mohou být používány ve všech seizmických oblastech pro stavbu jedno nebo vícepodlažních budov na bázi dřeva. Je to dokumentováno v rozšířeném schválení materiálu sádrovláknitých desek Fermacell (Z-9.1-434).

Dokument s národní platností slouží jako doplněk k evropskému technickému schválení sádrovláknitých desek Fermacell (ETA 03-0050). U desek Fermacell byla prokázána způsobilost pro použití v seizmických oblastech na základě rozsáhlých zkoušek. Zkoušky byly prováděny v různých evropských ústavech.

Mnoho oblastí na Zemi je ohroženo zemětřesením. Opakovaně v nich dochází k zemětřesením se zničujícími následky. Také v Německu existují seizmicky ohrožené oblasti, jako např. Švábská Alba. Budovy, které se staví v těchto regionech, musí být projektovány, dimenzovány a konstruovány jako bezpečné proti zemětřesení. Omezení škod je mimo jiné ovlivňováno tím, že jsou konstrukční požadavky na stavby, bezpečné proti zemětřesení, zahrnuty od samého počátku do projektu. Ve spojení se sádrovláknitými deskami Fermacell nabízejí moderní dřevostavby jak z pohledu nosnosti tak preventivní požární ochrany konstrukční možnosti při použití v oblastech, ohrožených zemětřesením. Bezpečné způsoby staveb s použitím prvků Fermacell v souladu s normou DIN 4149 "Stavby v německých seizmických oblastech", která je zavedena ve všech spolkových zemích, přitom nejsou téměř finančně náročnější, než stavby mimo seizmických oblastí.


Stavba vícepodlažní budovy na bázi dřeva s opláštěním ze sádrovláknitých desek FERMACELL.
 
Výroba stěnového panelu na bázi dřeva opláštěna sádrovláknitými deskami FERMACELL

Moderní stavby na bázi dřeva poskytují vysoký stupeň bezpečnosti při zemětřesení. Při odborném projektování, kompaktní geometrie stavby a při zohlednění houževnatosti a doby trvání kmitů jsou dřevostavby vhodné pro použití v seizmických oblastech. Protože v případě zemětřesení nižší hmotnost produkuje nižší setrvačné síly, opláštění, např. ze sádrovláknitých desek, brání vybočení nebo klopení dřevěné konstrukce a tím ztrátě nosnosti a stability budovy.

Chování dřevostaveb je kromě toho pozitivně ovlivňováno houževnatostí nosné konstrukce. To znamená, že jsou v dřevěných konstrukcích vytvářeny ve spojích jednotlivých stavebních dílců houževnaté řetězce. Odpovídající dimenzování spojů pak zaručuje plastickou deformaci (dotvarování) spojovacích prostředků. Ve vzájemném spojení opláštění, spodní dřevěné konstrukce a spojovacích prvků se přitom odbourává energie.

V rámci rozsáhlého programu testů a kontrol ve spolupráci s různými národními ústavy, jako jsou např. Materialprüfungsanstalt Stuttgart (Univerzita Stuttgart), VHT Darmstadt a RWTH Aachen nechala společnost Fermacell GmH toto komplexní vzájemné působení systému sádrovláknitých desek Fermacell, dřevěná spodní konstrukce a upevňovacích prostředků prověřit a posoudit. Cílem přitom především bylo, sádrovláknitou desku Fermacell zařadit do 2. třídy houževnatosti podle normy DIN 4149:2005. Třídy houževnatosti odpovídají průměrné schopnosti rozptylu energie podle EN 1998-1:2004. Program zkoušek byl podkladem pro rozšíření národního (Z-9.1-434) schválení materiálu.


Provádění srovnávacích zkoušek u staticky monotónně a staticky cyklicky namáhaných stěnových panelů
 
Vibrační zkoušky při simulaci namáhání zemětřesením a jeho působení na namáhané stavební dílce.

Průběh programu zkoušek byl koordinován v několika stupních. Na prvním stupni byly na malých vzorcích testovány spojovací prvky z hlediska průměrů a vzdáleností, včetně hloubky zaražení a potřebných vzdáleností od okrajů popř. vystaveny namáhání podle normy DIN EN 12512.

Druhý stupeň zkoušek byl prováděn v Německu, Slovinsku a v Makedonii, zkoušky byly prováděny při staticky monotónním a staticky cyklickém zatížení stěnových panelů. Při třetím stupni byly testovány stavební dílce, opláštěné sádrovláknitými deskami Fermacell, z hlediska namáhání při zemětřesení a jeho následků pomocí vibračních zkoušek. Zemětřesení, které přitom bylo simulováno, odpovídalo například stupni 5,7 (Albstadt 1978) nebo 6,8 (Kobe 1995) a 6,9 (Petrovac 1979).

Ve výsledku byla zaručena v plném rozsahu bezpečnost a stabilita testovaných stavebních dílců při všech stupních namáhání následkem zemětřesení. Sádrovláknité desky Fermacell jsou tak schváleny pro použití v budovách na bázi dřeva ve všech seizmických oblastech Německa. Zajišťují přitom statickou funkci a poskytují jako nehořlavý stavební materiál A2 (dle EN 13501-1) dodatečnou bezpečnost z hlediska požární ochrany staveb.

Společnost Fermacell GmbH má tak k dispozici jako první výrobce deskového materiálu stavebně technické osvědčení pro dimenzování staveb v seizmických oblastech.

 

Datum: 17.5.2011
Autor: Dipl.-Ing. Jaroslav Benák, z přednášky ve Volyni
Organizace: Fermacell GmbH, org. složkaSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


 
 

Aktuální články na ESTAV.czČeský ostrovní dům zve na Pohled do budoucnosti, seminář o domě v roce 2030Při stavbě v Hradci Králové objevili archeologové opevnění, projekt investor upravíRoudnice nabídne pozemky na stavbu domů v centru městaBudování nejvyšší stavby světa jde zatím podle plánu