Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Jaká okna do pasivního domu?

Vlastnosti oken nás zajímají bez ohledu na to, zda stavíme pasivní nebo jiný dům. Vždy chceme dlouhou životnost, minimální nutnost údržby, nestojíme o kondenzaci vlhkosti ani další problémy. Při výběru oken do pasivních domů se mluví hlavně o součiniteli prostupu tepla oknem menším než 0,8 W/m2K, ale je to opravdu jediné kritérium, které se má sledovat? Na jaké další parametry se zaměřit?


Okna jsou především zdrojem přirozeného světla. V běžných domech jsou okna nutná kvůli větrání, v pasivním domě větrat okny nemusíme, protože výměnu vzduchu zajišťuje větrací systém, ale část oken doporučuji ponechat otvíravých, abychom v létě měli možnost i přirozeného větrání. Otvíravá okna se také pohodlněji umývají.

Aby okna poskytovala dostatek světla, je výhodný větší poměr plochy skla vůči rámu. Izolační skla mají často lepší tepelněizolační vlastnosti než rámy, proto jsou trendem pasivních domů právě okna s nízkými rámy.

Významné jsou i vlastnosti izolačního skla – nejen součinitel prostupu tepla Ug, ale také prostup světla a solární zisky. V pasivních domech je výhodnější použití takzvaných solárních skel se zvýšenou energetickou propustností (přibližně g = 62 %).

Jak je to s tím součinitelem prostupu tepla?
Součinitel prostupu tepla (celého okna Uw, rámu Uf) se zjišťuje výpočtem nebo změřením. Výsledné hodnoty mohou být rozdílné, proto je i při porovnávání těchto hodnot dobré vědět, jakým způsobem byly zjištěny.

Nejnižší hodnoty součinitele prostupu tepla dřevěných oken jsou často získány měřením. To se provádí obvykle na jednom vzorku okna a neposuzuje se vlhkost dřeva. Pokud je vlhkost velmi nízká (velmi suché dřevo), je nižší i tepelná vodivost (λ) tohoto dřeva.

Při výpočtu se používá hodnota tepelné vodivosti λ pro danou dřevinu stanovena ČSN EN 10077-2. Tato normová hodnota je často vyšší než naměřená hodnota ideálního vzorku, proto zajišťuje bezpečnost výpočtu. Výsledná hodnota součinitele prostupu tepla okenního rámu a celého okna pak odpovídá lépe skutečnosti za běžných podmínek.

Co to všechno znamená? Hodnota Uw, která na první pohled vypadá nižší, vůbec nemusí znamenat, že má toto okno lepší tepelně technické vlastnosti!


Nejpřísnější hodnocení oken pro pasivní domy poskytuje Passive House Institute v Darmstadtu, který také definuje požadavky na tato okna. Okno musí dosáhnout Uw do 0,8 W/m2K se zasklením Uw = 0,7 W/m2K (měřená okna sice dosahují hodnot Uw nižších než 0,8, ale se skly alespoň 0,5), ale mimo součinitel prostupu tepla posuzuje celkovou efektivitu okna a podle toho rozděluje okna, která splnila první požadavek, do tříd účinnosti A–C.

Pokud zvolíme okna s certifikátem Passive House Institutu v kategorii A, pak chybu určitě neuděláme.

Využití solárních zisků

K pokrytí tepelných ztrát každého domu přispívají solární zisky. Okna s kladnou bilancí přijmou více energie, než jimi unikne.


Nesmíme však podcenit stínění oken, abychom v letních měsících nemuseli řešit naopak přehřívání místností a nákladné umělé chlazení (náklady na provoz klimatizace jsou třikrát vyšší než na vytápění).

Vhodné je například zastínění oken horizontálním stíněním (slunolamy, přesah střechy apod.), které využijeme hlavně na jižní straně fasády, a aktivními stínicími prvky (žaluzie, rolety) ze strany východní a západní. Všeobecně by ovšem měl optimální návrh dispozice tyto nedostatky řešit a minimalizovat tak použití aktivních stínicích prvků. Ty jsou totiž velice nákladné a často snižují tepelnou izolaci obálky budovy.

Jaké další vlastnosti oken jsou důležité v pasivních domech?

  • nejvyšší třída průvzdušnosti 4 (je uvedena v prohlášení o vlastnostech a certifikátu)
  • dobré těsnění skel a vnitřního těsnicího profil křídla
  • dostatečně těsná zasklívací spára
  • těsná funkční spára okna.

Montáž oken se nesmí podcenit

Pasivní domy – Speciál 2016
on-line zdarma

Pro správné fungování oken je důležitá také jejich instalace. Součástí projektové dokumentace by měl být i detail optimálního osazení okna. V pasivních domech bývají okna předsazená nebo částečně předsazená v rovině izolace.

Důležité je důsledné utěsnění připojovací spáry, aby se zamezilo průniku vlhkosti. Při montáži oken se často realizuje pouze vnitřní parotěsná páska, vnější utěsnění probíhá až se zateplením fasády.

Test vzduchotěsnosti – Blower door test – po dokončení obálky budovy odhalí případné netěsnosti a umožní je včas odstranit. Šetřit na diagnostice se nevyplatí – chyby se dříve či později projeví nějakým defektem, který už bude složitější odhalit a odstranit.

Vlhkost může být nepřítelem

Kvalita vnitřního prostředí je velkou předností pasivního domu. Řízené větrání umožňuje nejen hygienickou výměnu vzduchu, ale i udržování optimální relativní vzdušné vlhkosti (kolem 50 %). Pokud by byla v domě vysoká vlhkost a přetlak, mohl by se vlhký vzduch tlačit i do dobře utěsněných oken a kondenzovat.

Nebezpečná je vysoká vlhkost během stavebních prací. Doporučujeme proto velmi intenzivně větrat nejen v průběhu stavby (zejména zděných domů), ale ještě několik měsíců po nastěhování.

 
 
Reklama