Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Dvojdům v pasivním standardu z jednovrstvé konstrukce Ytong

Tato řešení se na našem trhu prosazovala a prosazují s proměnlivou mírou úspěšnosti. Ve stavebnictví je jedním z velmi úspěšných proces zateplování budov. Často je považováno málem za nezbytnou nutnost a veřejností vnímáno jako výrazný bonus v případě prodeje či koupě nemovitosti. Zateplení budovy v případě rekonstrukce i novostavby je však poměrně náročným technologickým procesem, který má svá úskalí a který bohužel vytváří bohatý prostor pro chybná řešení.

Projekt zateplení fasády, jenž kromě jiného řeší polohu rosného bodu a jenž by měl být samozřejmostí, je vzácnou výjimkou. Odkrytí starších, chybně provedených fasád šokuje množstvím plísní, pro které může být prostor mezi zdivem a fasádními izolačními deskami optimálním životním prostředím. Zateplení budovy je ovšem také jednou z odpovědí na zvyšující se požadavky na tepelnou ochranu budov. Ne však jedinou. Druhou možností je hledání materiálů, které jsou schopny náročným požadavkům na tepelnou ochranu vyhovět i bez zateplení.


Založení rohu s použitím zdiva Ytong Theta 500 mm

Jednovrstvé zdivo Ytong je pro svoji rozměrovou přesnost a jednoduchou opracovatelnost vhodné i pro stavbu svépomocí

Výrobce materiálu Ytong, společnost Xella CZ, taková řešení nabízí. Kromě zateplovacího systému, jenž používá minerálnítepelněizolační deskyMultipor, vyvinul výrobce Ytongu zdicí tvárnice, které v tloušťce 450 mm vyhoví požadavkům pro velmi náročný segment výstavby, jakým je stavba nízkoenergetických domů. V tloušťce 500 mm jsou tyto zdicí prvky vhodné pro stavbu pasivních nebo nulových rodinných domů.

Projekt dvojdomu

Jedním z projektů, který prověřil vhodnost a komplexnost materiálu Ytong pro stavbu pasivních rodinných domů je projekt dvojdomu v pasivním standardu v Brně–Slatině. Základním a nutným předpokladem výstavby v tomto vysokém standardu je nabídka systémových řešení, která vyloučí realizace staveb rizika vzniku tepelných mostů. Zdivo pasivního domu musí vykazovat nejen potřebný tepelný odpor, ale musí mít také potřebnou hmotnost, aby odolávalo letnímu přehřívání, a tím vyloučilo nutnost chlazení. Tomu napomáhá tepelně aktivovaná konstrukce stropu a základové desky, ježdíky minimálním tepelným ztrátám vystačí s teplotami povrchu o hodnotách cca 22°C. Další důležitou vlastností je vzduchová nepropustnost pláště budovy, která přímo souvisí se ztrátami větráním a prověřuje se v závěru stavby zkouškou těsnosti blower door. Pro dotace v rámci programu Zelená úsporám nesmí dojít při přetlaku nebo podtlaku 50 Pa k objemovým změnám nad 60 %.

Při stavbě dvojdomu v Brně–Slatině realizované z materiálu Ytong Theta 500 mm byly u jednotlivých budov naměřeny hodnoty 20 a 22 %. Tento vynikající výsledek má na svědomí struktura materiálu Ytong, která je homogenní a neobsahuje žádná děrování či otvory.

Roční energie potřebná k vytápění těchto budov je 14 kWh/m²/rok. Celková dotace v rámci programu Zelená úsporám bude 1,170 mil. Kč, což pokryje 20% realizačních nákladů. Je nutno dodat, že stavba byla realizována svépomocí, což napovídá, že jednovrstvé zdivo Ytong, známé svou rozměrovou přesností a snadnou opracovatelností, je pro tento způsob výstavby ideálním řešením. V této souvislosti nepřekvapí ani délka výstavby obou budov, která byla šest měsíců.


Ověření vzduchové nepropustnosti pláště blower door testem
(s dosažením vynikajícího výsledku 20 a 22 %)

Výstavba trvala šest měsíců.

Hrubá stavba dvojdomu v pasivním
standardu, Brno–Slatina
Xella CZ, s.r.o.
logo Xella CZ, s.r.o.

Kompletní stavební systém Ytong nabízí ucelené řešení celé hrubé stavby i povrchových úprav. Zahrnuje tepelněizolační řadu tvárnic Lambda YQ, s níž je možné dosáhnout hodnot pasivní výstavby i jednovrstvým zděním bez zateplování.