Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Výsledky soutěže Český energetický projekt/Česká energetická a ekologická stavba roku 2009

Cílem soutěže je prezentovat nízkoenergetické a pasivní stavby a projekty v oblasti energetiky, které významným způsobem snižují energetickou náročnost, zvyšují energetickou účinnost využití energetických zdrojů a přispívají tak ke zlepšení životního prostředí v ČR.

Ve středu 24. listopadu 2010 byly v pražském paláci Žofín slavnostně předány tituly a hlavní ceny vítězům již 8. ročníku celostátní soutěže pod názvem Český energetický projekt/Česká energetická a ekologická stavba roku 2009. Z rekordního počtu 56 přihlášených prací porota ocenila titulem bez určení pořadí 4 projekty a 3 stavby. Vyhlášen byl soutěžní ročník 2010, a to pod záštitou pana premiéra Petra Nečase. Galavečera se zúčastnila řada politických osobností a profesních špiček oborů energetika, doprava a stavitelství.

Přehled oceněných projektů:

Tituly Český energetický a ekologický projekt roku 2009:

1. BIOPLYN Třeboň spol. s r.o.: Projekt bioplynové stanice s vysokým stupněm využití vyráběného bioplynu pro dodávky elektřiny a tepla

Bioplynová stanice (BSP) je situována severně od města Třeboň. Hlavním vstupním substrátem je kukuřičná siláž a doplňkovým vstupem travní siláž a prasečí kejda. Celková kapacita výroby bioplynu odpovídá cca 1 MWe a je rozdělena do dvou částí. Malá kogenerační jednotka umístěná u BPS o výkonu 175 kWe a slouží pro vlastní spotřebu, přebytek bioplynu je dopravován plynovodem o délce 4 km do lázní Aurora ve městě, kde je instalována velká jednotka o výkonu 844 KWe, která dodává elektřinu do místní distribuční sítě a teplo do otopné soustavy lázní a dalších budov. Díky tomu klesne spotřeba zemního plynu lázeňského provozu cca 450 tis. m3 ročně.

2. Plzeňská teplárenská, a.s.: Kogenerační blok na biomasu

Kogenerační blok na spalování čisté biomasy skládající se z fluidního kotle se stacionární vrstvou v topeništi a kondenzační odběrové turbíny s parametry 35 MWt a 11,5 Mwe.

3. MASÁK & PARTNER s.r.o.: Mateřská škola Skalníkova, Mariánské lázně

Novostavba nízkoenergetického objektu mateřské školy o kapacitě 124 dětí, jednopodlažní kompaktní dřevostavba s optimalizovanými zasklenými plochami vzhledem ke světovým stranám, teplovzdušné vytápění se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu.

4. ENESA a.s.: Projekt energetických úspor financovaný metodou EPC v Národním divadle

Komplexní modernizace systémů vytápění, chlazení, vzduchotechniky, osvětlení, přípravy TUV, MaR, elektočásti s využitím fotovoltaiky metodou EPC, tj. se splácením investice z úspor garantovaných dodavatelem.

Tituly Česká energetická a ekologická stavba roku 2009:

1. H.L.C. spol. s r.o.: Pasivní rodinný dům Dubňany

Rodinný dům je konstrukčně proveden jako ekologická dřevostavba, zároveň jako experimentální objekt s ohledem na použité systémy řízení pro inteligentní domy. Konstrukce obvodového pláště (obvodové stěny a střechy) jsou vybaveny čidly na měření vlhkosti a teploty v konstrukci.

2. AB ateliér + Saint-Gobain Isover CZ s.r.o.: Dostavba správního pavilonu ZŠ Slivenec

Rekonstrukcí a dostavbou školní budovy došlo ke snížení energetické náročnosti objektu o 89 %. Instalací řízené výměny vzduchu s rekuperací došlo k výraznému zkvalitnění hygienických podmínek ve vnitřním prostředí budovy.

3. METROSTAV a.s., Divize 8: Dostavba areálu HVM PLASMA

Výrobně administrativní komplex s moderními materiály a technologií využívající tepelnou energii z výroby pro vytápění a klimatizaci objektu.

Další ocenění:

CENY VYPISOVATELŮ

CENA MMR: Atelier EIS, s.r.o.: Bytové domy U Boru II., České Budějovice
CENA MPO: EUFC CZ s.r.o.: Energetické úspory při výrobě tepla a TUV
CENA MŽP: AB Ateliér: Novostavba mateřské školy v Praze - Slivenci

CENY ODBORNÝCH GARANTŮ

CENA ČKA: JRD s.r.o.: Energeticky pasivní bytová vila Pod altánem
CENA ČKAIT: G SERVIS CZ, s.r.o.: GS Pasiv 3
CENA SPS: INTOZA s.r.o.: Školící středisko INTOZA Ostrava

CENA POROTY:

Saint-Gobain Isover CZ s.r.o.: Katalog pasivních rodinných domů

CENA VEŘEJNOSTI:

ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o.: Pasivní dům v Hradci Králové

CENA REKTORA ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO v Praze:

Jiří Labudek: Nízkoenergetický bytový dům se solární stěnou

 
 
Reklama