Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Návštěvy pasivních domů

V rámci konference Pasivní domy 2010 nabídlo Centrum pasivního domu také zajímavé exkurze. Účastníci mohli navštívit stavby v okolí Brna, nebo cestovat za pasivními domy do sousedního Rakouska. S redakcí jsme navštívili moravské stavby.

Nejprve zastavil autobus v Brně Bystrci u hrubé stavby pasivního domu s názvem Vějíř. Autobus dále pokračoval směrem na Rapotice, kde jsme se mohli seznámit s impozantní hliněnou stavbou izolovanou slaměnými balíky. Ekologický projekt s názvem Sluneční ulice v Hradčanech u Brna je poměrně známým cílem mnoha exkurzí. V této lokalitě se rodí další zajímavá dřevostavba. Poslední zastávkou celodenní exkurze byl rodinný dům v Malhostovicích u Brna. Provázeli nás investoři, projektanti budov a architekti.

Film o Sluneční ulici

Brněnský Vějíř

Rodinný dům v Brně Bystrci upoutá na první pohled netradičním tvarem. Má zaoblenou jižní stěnu, severní a východní stranou je stylově zapuštěn do terénu. Architekti a projektanti brněnského Vize Ateliéru jej představují jako pasivní rodinný dům dle PHPP 2007. "Ke komplexnímu navržení je bezpochyby nutné projektování v návaznosti na výpočty v programu PHPP 2007. Je to nástroj vyvinutý pro pasivní domy a výsledky jsou oproti běžným výpočtovým programům velmi přesné," vysvětluje hlavní inženýr Rostislav Kubíček a předkládá k nahlédnutí projektovou dokumentaci.

Dům je založený na ŽB základové desce, stěny jsou z vápenopískových cihel, severní stěna je z betonových tvarovek zmonolitněných železobetonem, střecha je pultová z dřevěných příhradových vazníků. Co se týče tepelně izolačních vlastností domu, představuje ji sypané pěnové sklo, stěny jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem z pěnového polystyrenu, střecha je zateplena foukanou celulózou a výplně otvorů jsou z lepeného dřevěného profilu IV92 s trojsklem plněným argonem. V domě se nachází vzduchotechnická jednotka se zpětným získáváním tepla a vlhkosti, vzduchový zemní výměník tepla, centrální zásobník tepla, solární kolektory, teplovodní výměník na ohřev vzduchu a teplovodní podlahové rozvody.

Investorka si při exkurzi pochvalovala nejen energetické vlastnosti domu, ale také finanční výhody takovéto stavby. Materiály mohla redukovat na minimum, okna jsou dokonale stíněna přesahem střechy, což je podle jejích slov cenově výhodnější než venkovní žaluzie. Chválí také vzduchový zemní výměník, který je podstatně levnější než solankový. Jako cenově výhodná se jí jeví také izolace stěn a střechy. Rostislav Kubíček k tomu dodává: "Z hygienického hlediska by byl vhodnější solankový výměník, vzduch pak neprochází potrubím v zemi, ale při dodržení nepřerušovaného větrání a při provedení tlakové zkoušky budou i hygienické podmínky dostatečně zajištěny."

Nutno dodat, že vzduchotechnická jednotka slouží pouze pro větrání, čímž je objemový průtok vzduchu stažen na minimum. Dům je primárně vytápěn teplovodními rozvody v betonovém jádře základové desky. Při poklesu venkovní teploty pod -15 stupňů Celsia je možné ohřívat přiváděný vzduch teplovodním výměníkem. Solární kolektory se používají pro snížení primární energie domu. Zisky jsou využity pro ohřev TV a vytápění. Pasivní dům je zajímavý nejen architekturou a vnitřním uspořádáním, ale také téměř ideální polohou v jižně orientovaném svahu.

Více informací o pasivním domě "Vějíř" najdete ZDE

Fotografie z místa exkurze

   
   
   
   
       

Sluneční ulice poprvé - dřevo

Ekologický projekt s názvem Sluneční ulice v Hradčanech u Brna roste. Na stavebních parcelách přibývají objekty, které se liší nejen vzhledem, ale také použitím materiálů. Najdeme tady domy slaměné, zděné i dřevěné. Michal Navrátil ze stavební firmy RIGI, který projekt představuje jako vizitku svého podnikání, nás seznamuje s hlavní myšlenkou celého projektu i s konkrétními stavbami.

Pasivní dřevostavba rodinného domu založená nad terénem s izolací z celulózových vláken z architektonického ateliéru Aleše Brotánka je jistě důstojným reprezentantem takovýchto projektů. Přírodní charakter stavby vybízí k zajímavým konstrukčním řešením. Brotánek představuje originální komplet založený nad terénem na pilotkách a přechod na terén z jihu a západu. Vytváří pochozí terasu z dubových latí, ze severu s ocelovou mřížkou, od východu s průhledem pod objekt. Přírodní charakter stavby posiluje použití rostlých nehraněných sloupů konstrukce, nepálené cihly a hliněné omítky.

Hlavním konstrukčním materiálem této stavby je lehký fošinkový skelet uzavřený OSB deskami, vyplněný izolací z celulózy-recyklovaného papíru. Podle výkladu Aleše Brotánka se osvědčila střecha s mírným sklonem a s provětrávanou difuzně otevřenou skladbou. Povrch střechy s ozeleněnou bezúdržbovou sukulentní vegetací se podle jeho slov nechce přidávat k množství zpevněných a vodu z krajiny odvádějících ploch. "Má to význam lokální, v letním období nepřispívá k přehřívání prostředí a globální, neboť neochlazované urbanizované lokality bez vody v krajině výrazně zhoršují koncentrace letního smogu s inverzí a zhoršují extremitu letního počasí," vysvětluje Brotánek.

Více informací o této dřevostavbě najdete ZDE

Fotografie z místa exkurze

   
   
   
   

Sluneční ulice podruhé - slámové balíky

Druhým vybraným reprezentantem projektu Sluneční ulice je dřevostavba izolovaná slámovými balíky. Stavbou nás provázeli Michal Navrátil a Aleš Brotánek. Seznámili nás se základním čtvercovým půdorysem stavby, provedli nás středem domu s akumulační nádrží, s větrací jednotkou a s finskými kamny. Nahlédli jsme do jídelního obloukového výklenku s výhledem do skleníku i do zahrady a pocítili jsme příjemné vnitřní klima domu. Je patrné, že za každým detailem se skrývá promyšlené rozhodování. Aleš Brotánek to komentuje slovy: "Bylo možné užít profesi architekta v krystalické podobě, jako odborníka orientujícího ve spleti souvislostí, ale tam, kde je stavebník rovnocenným partnerem, mohou být spolutvůrci, kde je výsledkem přirozenost a harmonie," podotýká Aleš Brotánek.

Konstrukce je složena z rostlých nehraněných kmenů, sláma se používá jako izolace. V tomto případě přímo jako nenosná výplň bez dalších pomocných materiálů, kde funkce parobrzdné, plynotěsné i závětrné plní přímo kompaktní vrstva hliněné omítky v různém složení (jílovatější z interiéru a s větší příměsí písčité frakce s více obilné fermentace na straně - viz text podrobněji o stavbě).

Rodinný dům sice nesplňuje přísná kritéria pro pasivní domy, hlavní prioritou je přírodní stavba. Okna jsou špaletová se zasklením jednosklem a dvojsklem, francouzská okna s výstupem na terasy jsou opatřena trojsklem. Dům je založený nad terénem na pilotkách s přechodem na terén. V interiéru jsou příčky z nepálených cihel nebo dusané ze slámohlíny. Střecha s mírným sklonem a provětrávanou a difúzně otevřenou skladbou je navržena jako ozeleněná, místy s bezúdržbovou sukulentní vegetací, místy s větší vrstvou hlíny pro výsadbu bylinkové zahrádky.

Více informací o této dřevostavbě najdete ZDE

Fotografie z místa exkurze

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       

 
 
Reklama