Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Rozhovor: Novela vyhlášky č. 78/2013 o energetické náročnosti budov

V současné době se dokončuje novela vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov, která je prováděcím předpisem zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a stanovuje postup hodnocení energetické náročnosti budov a závaznou podobu průkazu energetické náročnosti budovy.

Ing. Michal Čejka odpovídá v rozhovoru na téma novely vyhlášky č. 78/2013 o energetické náročnosti budov

Hlavními cíli současné novelizace je zefektivnění hodnocení energetické náročnosti budov na základě zkušeností z předchozích let, zlepšení vymahatelnosti požadavků na energetickou náročnost budov a zvýšení kvality a kredibility zpracovávaných průkazů energetické náročnosti budov. Současně je novelizace využito k implementaci evropské směrnice o energetické náročnosti budov EPBD III.

Úprava vyhlášky je doprovázena i úpravou ČSN 730331-1 Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet - Část 1: Obecná část a měsíční výpočtová data a koordinována s aktualizací ČSN 730540-2.

Navržené změny jsou z větší části koncepčního charakteru a lze je shrnout do následujících bodů:

  • Úprava parametrů referenční budovy a aktualizace faktorů primární neobnovitelné energie
  • Stanovení jednotné závazné metodiky pro hodnocení energetické náročnosti budov
  • Změna obsahu protokolu a grafické části průkazu energetické náročnosti budovy

Další podrobnosti se můžete dozvědět ve videu. Téma novely vyhlášky č. 78/2013 sledujte také dále na TZB-info.

Aktualizováno: O novele vyhlášky č. 78/2013 Sb., konkrétně o novém nastavení definice budov s téměř nulovou spotřebou energie, jsme hovořili s Michalem Čejkou na veletrhu Aquatherm Praha 2020.
 
 
Reklama