Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Sila krásy architektúry strednej a východnej Európy. Zúčastnite sa medzinárodnej súťaže!

„Sila krásy architektúry” je mottom súťaže „Zmeň víziu na projekt”, na účasť v ktorej pozývame architektov a architektonické štúdiá z krajín strednej a východnej Európy. Celková hodnota cien je 16 000 EUR. Práce budú hodnotiť známi architekti: Ewa Kuryłowicz (PL), Robert Konieczny (PL), Péter Reicher (HU) a Jaroslav Dokoupil (CZ).

zmenteviziunaprojekt

Čím by sa mala vyznačovať budova budúcnosti?

Svetová populácia stále rastie a spolu s ňou sa zahusťuje aj zástavba v mestskom priestore. Skutočnou výzvou sa tak stáva bezpečnosť obyvateľov súvisiaca s protipožiarnou ochranou, ako aj akustický komfort – podľa Svetovej zdravotníckej organizácie môže pouličný hluk škodiť zdraviu rovnako ako toxické látky, a preto je dôležité, aby objekty svojim používateľom zaručovali primeranú akustickú hladinu.

Každý rok sa do miest sťahuje milión osôb a výzvou súčasného sveta je nájsť spôsob, aby v týchto mestách každý mohol žiť zdravo, pohodlne a bezpečne. Vieme, že dosiahnutie tohto cieľa zahŕňa spoluprácu a účasť mnohých strán: architektov, realizátorov, investorov a výrobcov stavebných materiálov,“ hovorí Łukasz Glapa, marketingový riaditeľ spoločnosti ROCKWOOL CEE.

Okrem toho jednou z hlavných otázok pri navrhovaní a modernizácii bytových objektov, ako aj tých určených pre verejnosť, je tepelný komfort a energetická úspornosť, ktoré sú najúčinnejšími prostriedkami v boji so smogom - a tento problém sa týka mnohých krajín, nielen v Európe. Moderné objekty sa tiež vyznačujú odolnosťou, vďaka ktorej budú spoľahlivo slúžiť dlhé roky. Ideálne by bolo, ak by sa s ich funkčnosťou spájala aj estetická hodnota, pretože každý z nás chce žiť na prívetivom a vizuálne atraktívnom mieste. Dôležité je tiež, aby bol mestský priestor vytváraný z materiálov, ktoré sú recyklovateľné. Toto všetko spolu tvorí výnimočnú víziu „zelených miest budúcnosti”.

Vďaka súťaži sa dozvieme, či sa takéto miesta nachádzajú na mape strednej a východnej Európy už teraz,“ dodáva Łukasz Glapa.

Dôležité sú najlepšie architektonické nápady

Hľadáme tie najkrajšie budovy v strednej a východnej Európe, ktoré zaujmú tvarom a predstavujú najlepšie architektonické nápady. Do súťaže pozývame architektov z krajín strednej a východnej Európy, ktorých projekty najlepšie odrážajú princípy trvalo udržateľnej výstavby: sú vizuálne estetické, zakomponované do mestskej zástavby a predstavujú syntézu niekoľkých kľúčových parametrov, ktorými sa vyznačujú budovy navrhnuté ako mestá budúcnosti.

Súťaž zahŕňa dve kategórie: nový objekt a zmodernizovaný objekt, odovzdané do prevádzky v roku 2018. Celková hodnota cien pre víťazov je 16 000 EUR – po 5000 EUR za Grand Prix a po tri čestné uznania vo výške 1000 EUR v obidvoch kategóriách. Práce budú hodnotiť známi architekti: Ewa Kuryłowicz (PL), Robert Konieczny (PL), Péter Reicher (HU) a Jaroslav Dokoupil (CZ).

V modernom meste je rozhodujúcou vízia architektov, my túto víziu podporujeme s veľkým potešením. V súťaži chceme ukázať najlepšie projekty zrealizované v roku 2018 v strednej a východnej Európe a vybrať architektov, ktorí sú schopní pozrieť sa na architektúru v kontexte vytvárania miest budúcnosti. Hľadáme miesta prívetivé pre človeka a bezpečné, také, v ktorých sa estetickosť stretáva s funkčnosťou,“ sumarizuje Łukasz Glapa.

Súťaž organizovaná spoločnosťou ROCKWOOL Polska začala 22. novembra 2018.
Práce bude možné predkladať do 31. 1. 2019.

Viac na stránke zmenteviziunaprojekt.sk

Súťaž organizovaná spoločnosťou ROCKWOOL Polska zmente viziu na projekt