Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Nové stránky o recyklaci pěnového polystyrenu spuštěny

Vše, co byste měli vědět o tom, jak správně EPS recyklovat, teď naleznete pod jednou střechou. Pod záštitou Sdružení EPS ČR vznikly stránky recyklujemepolystyren.cz.

Z expandovaného pěnového polystyrenu (zkr. EPS) se vyrábí například obaly na bílé zboží – ledničky, televize, pračky a mnoho dalšího. Dále se využívá ve stavebnictví, jako nejrozšířenější zateplovací materiál na trhu. Vše, co byste měli vědět o tom, jak správně EPS recyklovat, teď naleznete pod jednou střechou. Pod záštitou Sdružení EPS ČR vznikly nové webové stránky recyklujemepolystyren.cz.

Společnost vyvíjí stále větší tlak na efektivnější využívání plastů a snížení jejich negativních vlivů na životní prostředí. Zároveň je zájem omezit plýtvání neobnovitelnými zdroji. Také Sdružení EPS ČR, které je členem Asociace evropských výrobců expandovaného polystyrenu (EUMEPS) se aktivně podílí na plnění tohoto cíle. Dobrovolně se zavázalo podpořit co nejvyšší míru recyklace EPS do roku 2030. Předpokládá se, že v roce 2025 by mohl podíl recyklace v ČR dosáhnout více než 50 %, a to jak v oblasti obalového, tak i stavebního pěnového polystyrenu.

Součástí plnění výše uvedených cílů je zřízení stránky recyklujemepolystyren.cz, která seznamuje širokou veřejnost s různými druhy odpadního polystyrenu, způsobem jejich sběru, třídění a recyklace. K dispozici je zde také mapa sběrných míst, kde je možné větší množství odpadního polystyrenu nabídnout k následné recyklaci. Web obsahuje aktuality ze světa recyklace i edukační videa seznamující s recyklací jednotlivých odpadů z pěnového polystyrenu či například, jak funguje revoluční technologie PolyStyreneLoop.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají recyklovat pěnový polystyren.

Více informací


Sdružení EPS ČR
logo Sdružení EPS ČR

Sdružení EPS ČR je národní organizace založená s cílem koordinovat vývoj aplikací z pěnového polystyrenu (EPS), podílet se na tvorbě norem, kontrolovat kvalitu a bezpečnost výrobků, poskytovat konzultace a podílet se na úsporách energie.

 
 
Reklama