Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Příběh polystyrenu ve dvou minutách

Agentura Native PR ve spolupráci s animátorkou Alžbětou Burešovou připravila pro Sdružení EPS ČR video o koloběhu pěnového polystyrenu. Do méně než 2 minut se povedlo převést celý příběh polystyrenu.

V ČR za poslední půlrok opět vzrostla spotřeba polystyrenu. Je to dáno na jedné straně Směrnicí o energetické náročnosti budov a snižováním emisí CO2, na straně druhé motivací lidí ušetřit více na nákladech za energie. S rostoucí spotřebou ale také roste množství odpadního polystyrenu. „Češi podle našeho průzkumu ale neumí polystyren třídit a často ho vhazují do netříděného odpadu. Chtěli jsme tak vytvořit přehlednou grafiku, která na jeden nádech obsáhne vše podstatné kolem polystyrenu a zároveň názorně poradí, jak s odpadním polystyrenem nakládat,“ vysvětluje Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS.

Ve videu, které má necelé 2 minuty, se divák seznámí s celým koloběhem polystyrenu. Od jeho využití, vlastností po způsoby jeho recyklace.
Už dlouhou dobu se věnujeme tomu, abychom podpořili další využití polystyrenu, věnujeme se aktivně možnostem jeho recyklace a byly bychom rádi, kdyby se k nám v tomto směru připojilo co nejvíce lidí“, vysvětluje předseda sdružení EPS, Pavel Zemene.

Přípravu videa jsem brala jako výzvu, protože přiznávám, toto téma mi bylo cizí. Shodli jsme se na jednoduchosti použitých tvarů, které vystihují vše zásadní. Grafika se navíc dá použít i jako samostatné části a lze je využít jako ilustrační grafiky do textů, které Sdružení publikuje,“ doplňuje k celému tématu sama autorka videa Alžběta Burešová.

Odkaz na zhlédnutí videa zde:
Sdružení EPS ČR
logo Sdružení EPS ČR

Sdružení EPS ČR je národní organizace založená s cílem koordinovat vývoj aplikací z pěnového polystyrenu (EPS), podílet se na tvorbě norem, kontrolovat kvalitu a bezpečnost výrobků, poskytovat konzultace a podílet se na úsporách energie.

 
 
Reklama