Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

puren na veletrhu BAU 2017: inovace v novém roce

Puren představil svou novou variantu izolačního systému určenou pro provětrávané fasády na veletrhu BAU 2017. Na nosnou konstrukci lze použít různé fasádní obkladové materiály jako je břidlice, dřevěné šindele nebo plechové krytiny.


Nesnadno zápalné izolační PU desky s hodnotou součinitele tepelné vodivosti lambda = 0,026 W/mK umožňují součinitel prostupu tepla až do hodnoty vhodné pro pasivní domy 0,12 W/m²K. Nové tepelně-izolační řešení provětrávaných fasád by mělo při výborné tepelně izolační vlastnosti desek a malé tloušťce konstrukce kromě jiného umožnit kombinaci s klasickými kontaktně zateplovacími systémy a tím obohatit realizaci velkoplošných fasád až k hranici výškových budov.

Menší tloušťka a rychlejší realizace s foradurem

Pod obchodním názvem „foradur“ se skrývají speciální izolační polotovary a opracované díly, které se zhotovují individuálně na přání zákazníka. Nejnovější CNC stroje umožňují nejen vyšší kapacitu, ale také menší tolerance a tím jemnější, tenčí a přesnější tvary. Opracované díly a polotovary desek disponují velmi dobrými izolačními hodnotami (např. 0,025 W/mK) a umožňují při srovnatelně malé tloušťce stavebních prvků splnění vysokých nároků například na okna a vchodové dveře, a to i u vchodových dveří a oken pasivních domů.

Osvědčení pure life pro izolační hmoty puren

Certifikace pure life pro PU izolační hmoty znamená závratný posun v souvislosti s životním prostředím a kvalitou. Na základě komplexního testování, které provedl Fraunhoferův institut pro výzkum dřeva, institut Wilhelma Klauditze (WKI), je totiž puren s okamžitou platností a evropskou působností oprávněn na vysoce kvalitní izolační materiály z programu šikmých střech, plochých střech a fasád používat označení pure life.

Novinka: Nesnadno zápalné PU izolační hmoty

puren jako průkopník v oboru PU hmot představuje na veletrhu BAU 2017 technologicky vyspělé, nesnadno zápalné PU izolační hmoty podle nové normy DIN EN 13501-1. To je doprovázeno novými možnostmi aplikací na celém obvodovém plášti budov.

puren gmbh - ochodní zastoupení Puren v ČR a SR
logo puren gmbh - ochodní zastoupení Puren v ČR a SR

Vyrábíme PUR/PIR tepelné izolace z tvrdé polyuretanové pěny. Polyuretan od německého výrobce Puren vhodný pro zateplení šikmé střechy nad krokvemi, ploché střechy, podlahy i fasády. Vyrábíme PIR izolace vhodné pro nízkoenergetický a pasivní dům.

 
 
Reklama