Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Bez denního světla utrpí vaše energie i koncentrace

Podzim s sebou přináší kromě proměnlivého počasí i stále kratší dny. S nimi přichází potřeba užívat si co největší množství přirozeného světla. Zjištění o tom, jak obyvatelé Evropy vnímají denní světlo v interiéru, přinesla studie Healthy Homes Barometer 2016.

V průběhu loňské studie, Healthy Homes Barometer 2015, respondenti dokázali, že vnímají důležitost a vliv denního světla na svoje zdraví. Ocitlo se na čtvrté příčce z devíti faktorů, které mají přímý vliv na zdraví člověka – hned po kvalitním spánku, větrání a jedení ovoce a zeleniny.

Sběr odpovědí do studie Healthy Homes Barometer 2016 probíhal v průběhu října 2015 a na otázky odpovědělo 14 000 Evropanů ze čtrnácti evropských států. Cílem výzkumu bylo zjistit, co přesně Evropané dělají pro zdravý domov a jak ho vnímají. Výzkumníci z Humboldtovy univerzity v Berlíně zjistili několik zajímavých faktů.

Přirozené světlo umělým nikdy nenahradíte

Až 20 % dotázaných Evropanů tvrdí, že jsou závislí na užívání umělého světla v průběhu dne, a 76 % respondentů má potřebu jím svítit. Obě fakta jsou negativní, alarmující je pak druhá hodnota – mnoho Evropanů je příliš závislých na umělém osvětlení, aniž by si to uvědomovalo. V ideálním případě je třeba myslet na vytvoření dostatečných světelných podmínek v interiéru novostavby i rekonstruovaného objektu již ve stadiu projektování.

Denní světlo má na člověka značný vliv. Potvrdilo to 37 % Evropanů – pokud jejich obývací pokoj není dostatečně prosvětlený, vitálně se cítí buď zřídka, nebo vůbec. Nic však není ztraceno. Studie ukazuje, že Evropané se dokáží ze svých chyb poučit. Když zjistí, že žijí ve špatných světelných podmínkách, jsou velmi motivovaní jednat a změnit svoji situaci. Až 74 % z těch, kteří nemají dostatek denního světla ve svém obývacím pokoji, považuje za velmi důležité zajistit více denního světla v interiéru, když renovuje svůj příbytek.

Proč je denní světlo tak důležité?

Přirozené světlo je výjimečným prvkem, který má pozitivní vliv na zdraví člověka. Je to zejména tím, že udržuje jeho cirkadiánní rytmy a synchronizuje je s přírodou. Aby lidské tělo správně pracovalo, mělo by denně vnímat intenzitu světla. Díky tomu i člověk ví, kdy by měl začít odpočívat a naopak kdy se nastartovat do nového dne.

Denní světlo má pozitivní vliv na psychickou i fyzickou stránku člověka. V minulosti už bylo prokázáno, že dostatek denního světla v kanceláři dokáže zvýšit produktivitu pracovníka až o 15 %. Pozitivně ovlivňuje všechny věkové kategorie, zejména děti. Jeho nedostatek však může způsobovat poruchy spánku, zvýšit hladinu stresu, podporovat obezitu a únavu. Charakteristickým onemocněním, které je spojené s nedostatkem denního světla, je sezónní afektivní porucha (SAD) – jde o poruchu nálady, která vzniká v souvislosti se změnou ročních období. „Z hlediska lidského zdraví je významná adekvátní expozice dennímu světlu, a to konkrétně to, zda mu jsme vystaveni v optimální míře a správném čase. Jinak může dojít k narušení tzv. cirkadiánních rytmů. To může mít za následek nespavost, únavu, změny v metabolismu a imunitě, dokonce i poruchy nálady,“ vysvětluje prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc., emeritní vědecká pracovnice Akademie věd České republiky.

Tato zjištění poukazují současně na velmi důležitý fakt: když se lidé stěhují do domu, který je plný denního světla, vnímají rozdíl v jeho dostatku a nedostatku. Až když nezažijí pocit maximálního prosvětlení na vlastní kůži, nebudou vědět, o co přicházejí.

VELUX = VE (ventilace, větrání) + LUX (světlo)

Výzkum dostatečného větrání interiérů s pomocí oken VELUX je příkladem, jak pojímá tato společnost odkaz svého zakladatele Villuma Kanna Rasmussena, který měl vizi vytvořit tzv. modelovou společnost. Tedy firmu, která pracuje s výrobky užitečnými pro společnost a jež jedná se svými zákazníky, dodavateli, zaměstnanci všech kategorií a akcionáři lépe než většina jiných společností.

Vlastníkem společnosti VELUX je skupina VKR Holding A/S, jejíž akcie drží několik nadací založených rodinou zakladatele Villuma Kanna Rasmussena. Většina zisků skupiny je určena na výzkumné, ekologické a kulturní účely. V roce 2015 nadace společnosti VELUX a její mateřské skupiny VKR Holding A/S na tyto účely věnovaly 545 příspěvků v celkové výši přes 111 milionů eur.

Prof. Helena Illnerová, odbornice na biologické hodiny v lidském těle, které jsou utvářeny právě denním světlem:

Redakce TZB-info natočila na tiskové konferenci Velux.
 
 
Reklama