Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie
Archiv článků od 24.4.2013 do 1.7.2013

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

1.7.2013
Ing. Roman Šubrt, VŠTE České Budějovice a Asociace energetických specialistů

Součinitel prostupu tepla je důležitým parametrem v energetickém hodnocení budov. Je jistě zajímavé věnovat se vlivu tohoto parametru na energetické hodnocení. V tomto článku je toto spočítáno na reálném domě. Ten je vyprojektován jako pasivní.

30.6.2013
VELUX Česká republika, s.r.o.

LichtAktiv Haus je německým příspěvkem k evropskému experimentu společnosti VELUX a jejích partnerů pod názvem VELUX Model Home 2020. Dům prošel výraznou rekonstrukcí a modernizací a to především zevnitř. Podobných domů se po celém Německu nachází přes 13 milionů.

29.6.2013
VELUX Česká republika, s.r.o.

VELUX se svým experimentálním projektem Model Home 2020 ukazuje cestu ve vývoji udržitelného stavění. Aktivní domy, které z tohoto projektu vzešly, jsou CO2 neutrální, využívají v maximální míře obnovitelných zdrojů energie a pokrývají tak své energetické nároky ze svých vlastních zdrojů. Navíc všechny tyto budovy mají zdravé vnitřní prostředí.

19.6.2013
SLAVONA s.r.o.

Systém posuvných dveří HS portál je velmi oblíbený a komfortní, je vhodný pro velká a těžká posuvná křídla. Dokonalé utěsnění takových posuvných dveří je však složitější. Obálka pasivního domu musí být dokonale těsná, tedy včetně výplní otvorů. Můžeme tedy tyto posuvné dveře použít v pasivním domě?

13.6.2013
Ing. Petr Bohuslávek, redakce

Dnes byla vyhlášena výzva programu Nová zelená úsporám 2013 pro rodinné domy. Na výzvu je alokována 1 mld. Kč. Příjem žádostí bude spuštěn v srpnu 2013. Podrobnosti o míře podpory a kritériích přidělení dotace naleznete v článku.

Energetický specialista a integrované navrhování budov
12.6.2013
IKA BUILDOG, s.r.o., Ing. Petr Vlasák

Článek se zabývá výhodami a přínosy integrovaného návrhu budov, kde je součástí projektového týmu energetický specialista. Dále jsou nastíněny principy a časové souvislosti se zhotovením energetické analýzy budovy v rané části jejího životního cyklu.

12.6.2013
Kalksandstein CZ s.r.o., vápenopískové cihly Zapf Daigfuss, Ing. Martin Konečný

V naší praxi se velmi často setkáváme se zažitými stereotypy při projektování zděných staveb. Vápenopískové zdivo Kalksandstein je určené zejména pro zděné stěnové systémy, proto bychom chtěli přinášet zejména projektantům praktické návody „jak na to“.

10.6.2013
prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc., Ing. Jan Antonín, Ing. Pavel Kopecký, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze

Bouřlivé a často nekvalifikované diskuse věnované tomu, zda zpřísnění stavebněenergetických předpisů jsou správná, bývají doprovázeny výpočty dokazujícími – často tendenčně – co je potřeba. Příspěvek připomíná problém vypovídací schopnosti stavebněenergetických výpočtů, zejména v kombinaci s finančními souvislostmi, a využívá k tomu automatizovaného výpočtu energetické náročnosti velkého vzorku budov. Diskutuje zvýšení investiční náročnosti nízkoenergetických řešení.

1.6.2013
Ing. Petr Bohuslávek, redakce

Ve středečních večerních hodinách proběhla konference Projektování na nové energetické standardy, pořádaná společností ISOVER (Divize Isover, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.) v divadle La Fabrika v pražských Holešovicích.

27.5.2013
doc. Ing. Roman Povýšil, CSc., ENERGO-ENVI s.r.o.

Samozřejmě, že společenským cílem je, aby nízkoenergetické budovy byly efektivní. Tento cíl však nemůže mít pouze proklamativní charakter, ale musí být podložen korektními výsledky potvrzujícími, že investiční záměr bude reálně generovat ekonomický efekt v podobě zisku resp. kladného toku hotovosti (cash flow) pro investora či uživatele za posuzované období.

21.5.2013
Domat Control System s.r.o., Ing. Jan Vidim

Slovinská architektonická kancelář Protim Ržišnik Perc obdržela na Dni energetiků v Portoroži cenu časopisu Finance za nejlepší energeticky úspornou stavbu roku 2012. Slovinský distributor řídicího systému Domat, firma Kovintrade, zajišťoval montáž a programování řídicího systému založeného na procesních stanicích MiniPLC.

20.5.2013
Ing. Antonín Lupíšek, doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov je nově vzniklý interdisciplinární výzkumný ústav ČVUT v Praze zaměřený na energeticky efektivní budovy se zdravým vnitřním prostředím, které jsou zároveň šetrné k životnímu prostředí. Hlavním cílem založení Centra je vývoj technologií pro snížení energetické náročnosti a zefektivnění využívání přírodních zdrojů při nové výstavbě i rekonstrukcích stávajících staveb.

18.5.2013
Ing. Milan Bechyně, redakce

Stavební řešení, technická zařízení, vzduchotěsnost nízkoenergetických a pasivních domů postupují rychlým vývojem. Nově jsou také diskutovány domy energeticky nulové a nezávislé. Proto kolektiv odborníků v čele s Janem Tywoniakem sestavil publikaci, která se této problematice velmi podrobně věnuje. Publikace je v prodeji již od roku 2012.

17.5.2013
Ing. Petr Bohuslávek, redakce

Na Štrbském plese ve Vysokých Tatrách právě probíhá konference Tepelná ochrana budov 2013. Konference je zaměřena na podmínky a požadavky vyplývající z nových právních a technických předpisů v oblasti tepelné ochrany budov. Odbornými garanty konference jsou prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., (TSÚS n.o.) a Ing. Jiří Šála, CSc., (ŠÁLA-MODI).

29.4.2013
Prof. Dr. Jarek Kurnitski a redakce Blueprint

Jedním z důvodů, proč budovy s téměř nulovou spotřebou energie neplní očekávání uživatelů, je to, že mohou být příliš složité na provozování. Dalším důvodem může být přílišný optimismus projektu,který nezohlední např. spotřeb energie kancelářskou technikou, která ve skutečnosti dominuje v energetické bilanci budovy.

25.4.2013
IKA BUILDOG, s.r.o., Ing. Milan Hampl

Nebudeme zde opakovat, kdo a kdy bude povinen nechat PENB zpracovat, neboť na toto téma již bylo napsáno mnoho článků. Bez ohledu na to, co si myslíme o nutnosti vyžadovat zdánlivě smysluplné věci zákonem, požadavek na nový PENB zde prostě je. Zkusme si rozebrat, zda si negativní ohlas opravdu zaslouží.

Založení Asociace energetických specialistů o.s. (AES)
24.4.2013

Asociace energetických specialistů je nově založenou asociací sdružující energetické specialisty za účelem získání výhod společným postupem. Prvním benefitem, který je platný od 1. května 2013, je možnost výhodného pojištění ze zákona povinného pro každého specialistu. Dalším připravovaným benefitem je možnost společného postupu při využívání SW.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama