Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Plně elektrifikovaná nZEB administrativná budova - první poznatky z provozu

Budova Fenix Trading v Jeseníku je ve standardu nZEB a je aktivním prvkem energetické soustavy

Nové administrativní centrum je v provozu teprve od června a tak na hodnocení výsledků reálného provozu si budeme muset počkat. Ale zajímavé jsou již první průběžné výsledky on-line monitoringu účinnosti FV, soběstačnosti budovy a vnitřního prostředí.

Optimalizace nákladů v průběhu přípravy a výstavby

Ve spolupráci s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT byly voleny jednotlivé konstrukce tak, aby splňovaly požadavky na nZEB jako celek a byly tak zpracovány různé varianty pro jejich jednotlivé konstrukce. Poté byla provedena nákladová analýza jednotlivých variant s cílem nalézt nejekonomičtější řešení:

Legislativní požadavky pro ukazatele energ. náročnosti:

Ukazatele energetické náročnosti nový ADM po 1.1.2015 ADM v režimu nZEB
Uem,R 0.37 0.33
Qfuel (kWh) 28 117 26 419
QnPE (kWh) 59 414 56 923

Zvolená varianta budovy:

Obvodová stěna Podlaha Střecha Okna
U U U U g Uem
0.11 0.24 0.14 0.72 0.63 0.236


Hodnocení a klasifikace ukazatelů ENB

Průběh celkové neobnovitelné primární energie v závislosti na obálce budovy - budova s hybridním FV systémem


Hodnocení energetické náročnosti budovy – PENB


Celkové investiční náklady stavby

Obestavěný prostor1 750 m3
Celkové náklady (bez FVE a baterií)13 642 tis. CZK
Náklady na m37 795 CZK/m3
Celkové náklady (včetně FVE a baterií)14 959 tis. CZK
Náklady na m38 548 m3
Dnešní standardní náklady
u běžných budov stejného účelu (CS ÚRS)
7 700- 8 300 CZK/m3

Prvním, velmi zajímavým poznatkem tedy byla skutečnost, že tuto, svým řešením velmi nadstandardní budovu, je možno v případě pečlivé projektové přípravy postavit za náklady odpovídající dnešním běžným stavbám!

Jedná se o plně elektrifikovanou budovu, kde není použit žádný jiný zdroj energie než energie elektrická. Vytápění je řešeno elektrickými sálavými systémy FENIX s individuálním řízením jednotlivých prostor, decentralizovaný ohřev TUV malými akumulačními zásobníky v místě spotřeby, samozřejmostí je řízená ventilace s rekuperací a multisplitová jednotka pro individuální chlazení každého prostoru.

Zvolený systém je velmi flexibilní a umožňuje řešit i velmi malé dodávky tepla či chladu individuálně a beze ztrát dle okamžitých potřeb. Pro porovnání byla dodavatelská firma zajišťující i dodávky teplovodních systému s tepelným čerpadlem vzduch-voda požádána o zpracování nabídky na tento alternativní systém sloužící k dodávce tepla, ohřevu TUV i k chlazení daných prostor.

Pro úplnost je nutno dodat, že systémy využívající vody jako nositele tepla či chladu jsou v obdobných budovách výrazně méně flexibilní než navržené řešení a poskytují tak výrazně nižší komfort než zvolená varianta.

Porovnání systémů - návratnost investice (porovnání zvoleného systému a TČ):

Přímotopný systém 9 kW - velkoplošné sálavé vytápění, sálavé panely, centrální regulace s možností vzdálené správy ovládající individuálně každý prostor samostatně174 tis. CZK
Klimatizace multisplit 11 kW + TUV 3 kW - u obou systémů přesně a flexibilní řízené dodávky tepla a chladu do požadovaných prostor193 tis. CZK
Tepelné čerpadlo a teplovodní systém - setrvačnost v řádech hodin, nízká dynamika, ovlivňování i dalších nezamýšlených prostor661 tis. CZK
Rozdíl 294 tis. CZK
Celková spotřeba energie na vytápění a TV 9 335 kWh/rok
Maximální možná úspora při použití TČ 4 700 kWh/rok
Návratnost investice do TČ (při dnešních cenách el. energie) 28 let

Doba návratnosti TČ je vysoce nad hranicí jeho životnosti a instalace TČ do podobných prostor tak nedává žádný ekonomický smysl.Časosběrné video ze stavby

Reportáž z tiskové konference k otevření nového office centra společnosti FENIX GROUP

FENIX Trading s.r.o.
logo FENIX Trading s.r.o.

Jako český výrobce s více než 30letou tradicí nabízíme kompletní sortiment elektrického sálavého vytápění - topné rohože a topné kabely ECOFLOOR, topné folie ECOFILM, sálavé panely ECOSUN, přímotopné konvektory ECOFLEX, regulaci bytovou i průmyslovou. Na ...