opravné prostředky ze zákona 406, když nelze povinnosti splnit
principy referenčních hodnot
kombinace zdrojů a systémů, regulace a monitoring
argumentace pro opatření
registrace
Energetická náročnost budov od 2022
prezenčně středa 1.12.2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Dům budoucnosti - rozhovor o pilotním projektu

První den nového roku se sluší připomenout projekt, který má rozhodně ambice promluvit do budoucnosti. Česká společnost FENIX, založená v roce 1990 v Jeseníku, se specializuje se na elektrické vytápění již 26 let. V červnu 2016 ale spustila zajímavý pilotní projekt.

V červnu 2016 společnost Fenix spustila pilotní projekt, v jehož rámci uvedla do provozu nové administrativní centrum. Proč by mělo být toto administrativní centrum zajímavé nebo výjimečné a co je vůbec náplní jejich pilotního projektu, jsme se zeptali pana Miroslava Petra, vedoucího tuzemského obchodu Fenix Trading s.r.o..

TZB-info: Vaše společnost se již řadu let zabývá elektrickým vytápěním, nyní se ale pouštíte do nového pilotního projektu. Proč?

Miroslav Petr, vedoucí tuzemského obchodu Fenix Trading s.r.o.
Miroslav Petr, vedoucí tuzemského obchodu Fenix Trading s.r.o.

Miroslav Petr: Jak jste již uvedla, elektrickému vytápění a spotřebě elektrické energie v domácnostech obecně se věnujeme již dlouho. Zkušenosti z tohoto oboru i vývoj současných technologií nás utvrzují v přesvědčení, že elektrická energie – především z obnovitelných zdrojů (OZE) – je energií budoucnosti. Velkou nevýhodou obnovitelných zdrojů ale je, že jejich provoz nelze nijak řídit – větru ani slunci se prostě poručit nedá – a vyrobenou elektřinu zatím ani neuskladníte. Klíčem je tedy najít způsob, jak energii z OZE efektivně využít. A jednou z možností by mohly být domy vybavené podobně, jako je naše nové administrativní centrum.

TZB-info: Proč jste si vybrali administrativní centrum?

Miroslav Petr: Řešení, které testujeme v pilotním projektu, lze využít v podstatě pro jakoukoliv budovu, včetně – a možná především – i pro rodinné domy. Původní záměr dokonce byl postavit rodinný dům. Potřebovali jsme ale objekt, který bude reálně využíván a abychom mohli zkoušet různé provozní režimy, nesměl být napojen na veřejnou distribuční síť. Nejjednodušším řešením bylo postavit objekt v areálu naší firmy a připojit jej na výrobní závod. A takové prostředí, jak jistě uznáte, pro bydlení vhodné není. Proto bylo rozhodnuto o výstavbě administrativního centra.

TZB-info: Co je podstatou pilotního projektu s ohledem na novou budovu?

Miroslav Petr: Samotná budova je postavena ve standardu 2020 – její vlastnosti jsou takové, jaké musí mít podle platné legislativy všechny domy postavené po roce 2020. Kromě výborných tepelně-technických vlastností je ale vybavena ještě malou fotovoltaickou elektrárnou (FVE) a vlastním bateriovým úložištěm. Dům je plně elektrifikován, tzn. veškeré vybavení a spotřebiče, včetně vytápění, chlazení i ohřevu vody, je na elektřinu.

Klíčovým je právě zmíněné bateriové úložiště. Nejen že umožňuje využít 100 % energie z fotovoltaické elektrárny na střeše objektu, ale druhým a dle našeho názoru zajímavějším způsobem použití je poskytnutí kapacity baterií operátorovi sítě. A to je tématem pilotního projektu. Operátor, nebo chcete-li distributor, bude nejen ovládat jejich nabíjení, ale i určovat, kdy tento dům bude odebírat elektřinu ze sítě a kdy z vlastních baterií. Tím se dům vlastně stává aktivním prvkem distribuční sítě.

Využijte také možnost on-line sledovat rozhodující parametry vnitřního prostředí nové administrativní budovy FENIX, spotřebu budovy, energii vyrobenou i stav nabití baterií. Aktuální data si můžete prohlédnout na data.fenixgroup.cz

V ČR a vlastně v i celé Evropě se díky solárním panelům nebo větrným elektrárnám vytvoří neuvěřitelné množství energie. Tato energie je k dispozici ve chvíli, kdy svítí slunce nebo fouká vítr, což je obvykle v jinou dobu, než ji skutečně potřebujeme. To samozřejmě nemůžeme ovlivnit, ale můžeme energii kumulovat do baterií, díky nimž ji pak můžeme využít i v době, kdy nefouká či nesvítí slunce.

Pořízení centrálního velkokapacitního úložiště je velmi nákladné, prostorově náročné a v neposlední řadě i zranitelné. Náš projekt přichází se záměrem umístění baterií do domácností. Uživatelé běžných domů by si za své peníze pořídili baterie, které by pak pronajali distributorovi.

Distributor by vám za pronájem neplatil penězi, ale snížením ceny za elektrickou energii – například místo za 5 korun vám bude prodávat 1 kWh elektřiny jen za korunu. Výměnou by v době výroby z velkých obnovitelných zdrojů vaši baterii nabíjel a naopak v době špiček, kdy je velká spotřeba, váš dům odpojí od sítě a nechá jej běžet na energii z baterií. Nezanedbatelnou výhodou je i to, že k řízení lze využít stávající systém signálu HDO – jde o systém, který většina lidí zná pod pojmem „noční proud“. Bude-li takových objektů dostatek, vznikne velmi stabilní a bezpečné decentralizované úložiště.

TZB-info: Administrativní centrum je koncipováno jako aktivní prvek distribuční sítě. Není jednodušší používat baterie jen pro sebe?

Miroslav Petr: Většina lidí uvažuje o bateriích především ve spojení s tzv. ostrovními systémy – tedy objektu nezávislém na dodavateli energie. Bohužel nejen během dne, ale i v rámci ročních období jsou rozdíly mezi výrobou a spotřebou energie velké. Vybalancovat takový systém, aby byl samostatný dům soběstačný po celý rok, je velmi složité a především nákladné.

Mnohem efektivnější a levnější jsou menší sdílená úložiště. Jejich rovnoměrné využití však musí někdo řídit, a tím je právě distributor. Motivací uživatelů k investici do baterií a jejich pronájmu by pak měla být právě nízká cena elektrické energie. Těžit z tohoto systému pak budou všichni – uživatel bude mít dlouhodobě levnou cenu energie, distributor získá levně úložiště, které mu pomůže efektivně využít OZE, a v neposlední řadě tím pomůžeme i životnímu prostředí – bude se totiž moci omezit výroba z tradičních zdrojů – elektráren.

TZB-info: V jakém horizontu se může taková investice vyplatit?

Miroslav Petr: V současné době ne, baterie jsou ještě příliš drahé. Účelem našeho pilotního projektu je vyzkoušet toto řešení v praxi. I proto se na něm podílí ERU, MPO, MŽP nebo ČEZ-esko. Supervizi nad celým projektem a současně garantem nepodjatých výsledků je UCEEB ČVUT. Měření a testy v rámci pilotního projektu poběží minimálně do roku 2018.

Nicméně v horizontu cca 4-5 let předpokládáme pokles ceny baterií až o 50 %, např. i díky stavbě Gigafactory společnosti TESLA v Nevadě a tím by se toto řešení mělo stát pro uživatele výhodným. V té době by odpovědné orgány státní správy již měly mít – nejen díky našemu pilotnímu projektu – i dostatek informací, na základě kterých může vzniknout nový tarif pro domy s bateriovým úložištěm.

TZB-info: Myslíte, že jde skutečně o reálnou vizi? V dnešní době se řada pilotních projektů objevuje v návaznosti na čerpání dotací a bohužel se mnohdy ukáže, že to byl také jediný smysl celého projektu.

Miroslav Petr: Celé administrativní centrum financujeme výhradně ze svých prostředků, žádné veřejné finance nebo snad evropské dotace nečerpáme. Investice do bateriového úložiště, příslušného technického vybavení a řídicího systému rozhodně nebyla malá a jak jsem již uvedl, aktuálně jde o nenávratnou investici. Obráceně věřím, že to potvrzuje naše přesvědčení o správnosti této cesty. Jako jedni z mála dlouhodobě sledujeme skutečné provozní náklady u rodinných domů s našim elektrickým vytápěním, a i v tomto případě chceme jít cestou testování reálného provozu. Máme ověřeno, že realita se dost často výrazně liší od předpokladů postavená na „odborných“ analýzách nebo výpočtech.

Nové administrativní centrum Fenix Jeseník se představilo i divákům TV pořadu Polopatě

Na závěr uveďme slova Ing. Cyrila Svozila, jednatele společnosti Fenix:
"Testování projektu 2020 – OC Fenix Jeseník zdárně pokračuje a výsledky sledujeme a průběžně vyhodnocujeme. V průběhu uplynulých měsíců docházelo k drobným úpravám a ladění technologií tak, aby co nejlépe naplňovaly požadované cíle a dosavadní výsledky potvrzují již nyní plnění našich původních předpokladů a cílů. Je jistě významnou informací, že za uplynulých 7 měsíců provozu jsme byli schopni využívat téměř 100 % energie z FVE ve vlastní budově. Odhadovaná celková roční spotřeba energie bude s nejvyšší pravděpodobností významně nižší, než byl původní předpoklad.
Objekt budí pozornost nejen v ČR. Referoval jsem o něm i v DG Energy u EK v Bruselu, kde rovněž tento projekt vzbudil velký zájem."

Pozvánka na 24.1.2017 na veletrh Infotherma 2017


Srdečně Vás zveme na doprovodný program veletrhu Infotherma v Ostravě, kde se Projekt 2020 stal jedním ze základních témat.

  • 24.1.2016 od 9 hod.
  • Infotherma 2017, Ostrava, Výstaviště Černá louka

Na konferenci budou odborníci ze společnosti Fenix společně s kolegy z ČVUT, UCEEB i ČEZ – ESCO referovat o prvních výsledcích.

V prosinci 2016 společnost Fenix spoluzaložila a významně finančně podpořila start- up – firmu AESR s.r.o. , která od druhé poloviny roku 2017 uvede na trh unikátní modulový řídící systém AES 10 – 50 pro jednoduché řízení HFVE systémů v budovách v souladu s našimi poznatky z Projektu 2020. Rovněž o tomto projektu bude na semináři podána podrobnější informace.

 
 
Reklama