Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Projekt Úvaly-Hostín bude usilovat o bronzový certifikát SBTool CZ

Ke spolupráci přizval developer Ing. Jiřího Tencara, Ph.D., spoluautora hodnoticí metodiky SBToolCZ pro bytové stavby, a společně s architekty pak vypracovali optimalizaci konceptu projektu respektujícího zásady udržitelného rozvoje.

Úvaly-Hostín – nový unikátní projekt s důrazem na současnou i budoucí městskou vybavenost a společenské aktivity

Na začátku byly vize a plány, které během sedmi let příprav získávaly stále reálnější podobu. Projekt Úvaly-Hostín, který je koncipován dle zásad udržitelného rozvoje, s plným respektem k ekologické stránce bydlení, vstupuje do další fáze svého života. Pro potenciální zájemce o energeticky úsporné bydlení v ojedinělém developerském projektu, který myslí na budoucnost obyvatel Úval, je v první výstavbové části připraveno 12 rodinných domů a 22 bytů. Stavební práce by měly odstartovat letos na jaře.

 
 

Od koncepce a společenské odpovědnosti

Projekt se začal rodit před 7 lety, kdy se společnost MEI rozhodla realizovat u nás ojedinělý projekt, který řeší příměstské bydlení do posledního detailu. „V době vrcholícího developerského boomu se nabízelo mnoho příležitostí, kam investovat, a my jsme si vybrali Úvaly, které splňovaly všechna pro nás důležitá kritéria. Od začátku bylo naším záměrem řešit projekt po všech stránkách koncepčně, tedy jinak, než bylo v té době obvyklé. Nechtěli jsme postavit další satelit. Hledali jsme místo s existující sociální strukturou a komunitou, na kterou noví obyvatelé navážou a stanou se její součástí. Město, které má historii, sportovní kluby a společenské organizace, kam se můžete začlenit, kde nemusíte vybudovat vše od nuly, protože takové věci vznikají obvykle velmi dlouho. A Úvaly beze zbytku naše očekávání naplnily. Neméně důležitým kritériem byla i dopravní dostupnost po železnici. Z Úval jezdí vlak ve špičkách každých 15 minut a za 25 minut jste v centru Prahy na Masarykově nádraží, což je rychleji než z většiny okrajových částí Prahy metrem,“ říká Tomáš Ctibor, Head of Development department. „Chceme vytvořit živý městský organismus. Příjemné prostředí pro cca 2 500 lidí, kteří zde postupně najdou svůj nový domov, ve kterém bude radost žít.“

Základním pilířem projektu je aktivní spolupráce developera s městem

Vzhledem k tomu, že se v průběhu několika let zvýší počet obyvatel Úval až téměř o polovinu, existovalo riziko, že nová část obce zahltí tu původní. Developerovi se však podařilo nalézt společnou řeč se starousedlíky i jejich představiteli. Nabídl totiž městu oboustranně výhodnou spolupráci, a dokonce finančně přispívá na rozvoj Úval. „Naše jednání nebyla vždy jednoduchá a na začátku nám místní nestavěli slavobrány. Jsem však rád, že jsme nakonec s městem našli společnou řeč a převedli ji do dohod, které obě strany plní,“ říká Tomáš Ctibor a pokračuje: „Již několik let máme podepsanou dlouhodobou smlouvu o spolupráci, která jednoznačně definuje, co má učinit město a co my. Pro ilustraci: město získalo více než 400 mil. Kč na různých dotačních programech do vlastní technické infrastruktury jen díky tomu, že jsme tyto projekty předfinancovali.

Naším cílem je navázat na současné Úvaly a být součástí města, které má spoustu aktivit a velký potenciál do budoucna. Máme zájem a prostředky ten potenciál rozvíjet. Dnes má město hmatatelné důkazy o našem přístupu a serióznosti. Připravili jsme například studii na regeneraci historického centra města a ve spolupráci s městem se podíleli na dalších projektech, kterými jsou mimo jiné integrovaný plán rozvoje města nebo analýza kanalizačního systému. A nejen to. Podporujeme rozšiřování stávající školy a různé úvalské spolky a sportovní kluby, od fotbalového klubu přes hasiče až po cyklisty.“

Promyšlený urbanismus

Základní urbanistická koncepce a projekt první fáze vznikl pod vedením ateliéru Headhand architekta Petra Hlaváčka. Jednotlivé dílčí čtvrti navrhovaly další architektonické týmy – Jiran Kohout architekti, Hynek Novák – Lewis and Hickey, A.LT, K2, ABM a Mikoláš Vavřín.

Již od začátku bylo hlavní myšlenkou developera společně s architekty vytvořit skutečně funkční novou městskou část s vlastní infrastrukturou a kompletní občanskou vybaveností s dostatkem veřejných ploch a zeleně. Vznikne tak množství charakteristických a různorodých čtvrtí, se kterými se obyvatelné mohou identifikovat. „Hned od začátku jsme s developerem měli podobnou představu, jak by měla nová čtvrť vypadat. Zejména co by mělo být její součástí, aby mohla fungovat samostatně, ale zároveň se bez problémů začlenila do současných Úval. Mělo by vyrůst neokázalé, avšak originální městečko, které harmonicky kombinuje tradiční a moderní prvky architektury a vytváří pestrý ráz zástavby. Hostín se tak stane příjemným místem, kde se život odehrává nejen uvnitř domů, v předzahrádkách a zahradách, ale také v obytných ulicích se stromořadími, v uličkách a na pláccích, kde si kluci můžou zahrát fotbal,“ říká o projektu architekt Petr Hlaváček.

Velký důraz byl kladen na zeleň, která je důležitou součástí celého projektu a přirozeně navazuje na okolní přírodu. Její začlenění do projektu s nadstandardním podílem 61 % z celkové plochy tak nejen vizuálně obohacuje celý obytný prostor, ale také poskytne ideální prostředí pro sport a odpočinek budoucích obyvatel. Dalších 21 % území tvoří veřejné plochy a 18 % jsou zastavěné plochy.

Bydlení pro všechny generace

Lokalita Hostín se svými 70 hektary představuje nejvýznamnější rozvojovou plochu města Úvaly. Projekt přirozeně navazuje na stávající zástavbu a vytváří multifunkční urbanistickou strukturu. Návrh projektu usiluje o maximální využití potenciálu cenného území; svým měřítkem doplňuje dnešní Úvaly v jejich charakteru příjemného a obytného městečka. V projektu jsou navrženy kapacitně odpovídající objekty občanské vybavenosti, jako jsou mateřské školy, první stupeň základní školy, sportoviště, veřejné prostory, obchodní plochy a další zařízení, která budou budována postupně v rámci jednotlivých výstavbových částí.

Projekt v jednotlivých výstavbových celcích předpokládá všechny typy bydlení od rodinných solitérních domů přes řadové rodinné domy až po bytové domy s různými typy dispozic: u bytů 1+kk až 4+kk včetně mezonetů, u rodinných domů pak 3+1 a 6+1. Vybere si opravdu každý.

Architektura udržitelného rozvoje

„V době, kdy jsme začali o projektu přemýšlet, nebyla ještě otázka udržitelného rozvoje u nás příliš známá, ale jeho zásady již od počátku vstupovaly do návrhu projektu. V průběhu přípravy projektu jsme prováděli analýzy a průzkumy reakcí ve fokusových skupinách potenciálních zájemců o bydlení a zkoumali jsme, zda témata udržitelného rozvoje a ekologie jsou důležitým aspektem při výběru bydlení. Od v počátcích negativního stanoviska se postupem času názor respondentů změnil, zejména pak po roce 2008 a nástupu krize. Klienti začali postupně vnímat a posuzovat kvalitu bydlení, zkrátka a dobře jak se jim bude žít, a nejen za jakou cenu,“ vysvětluje průběh přípravy projektu Tomáš Ctibor.

Ke spolupráci přizval developer Ing. Jiřího Tencara, Ph.D., spoluautora hodnotiící metodiky SBToolCZ pro bytové stavby, a společně s architekty pak vypracovali optimalizaci konceptu projektu respektujícího zásady udržitelného rozvoje. „Pod pojmem architektura udržitelného rozvoje si u nás ještě stále hodně lidí představuje zejména nízkoenergetické nebo ekologické bydlení. Nicméně je to téma daleko širší, které kromě environmentální stránky stojí na dvou dalších pilířích: sociálním a ekonomickém. Z širšího urbanistického hlediska sem však patří i lokalita,“ objasňuje využití zásad udržitelného rozvoje Jiří Tencar. „Projekt Úvaly-Hostín tato kritéria respektuje ve všech směrech a nabízí budoucím obyvatelům komfortní bydlení nejen s nízkými provozními náklady, ale i s promyšlenou strukturou soukromých, poloveřejných a veřejných ploch s důrazem na sociální vztahy a bezpečnost, s nadstandardním množstvím zeleně v architektonicky přívětivém městečku se vším, co lidé potřebují k životu.“

Více o zásadách udržitelného rozvoje v projektu Úvaly-Hostín se dozvíte z brožury
Příměstské bydlení se vším, co potřebujete k životu.
Proč žít v Hostíně aneb Co ještě možná nevíte, a měli byste (přáli si) vědět.

 • Architektura a design
 • Ekologie a zeleň
 • Uživatelský komfort
 • Úspory a provozní náklady
 • Společenská zodpovědnost
 • Sociální vztahy a bezpečnost

1. výstavbová část projektu – 22 bytů a 12 rodinných domů v energeticky úsporném standardu

Na jaře odstartují stavební práce na 1. výstavbové části projektu. Stavebnětechnické řešení je založeno na použití kvalitních materiálů s využitím poznatků nejnovějších technologií a pracovních postupů a standardní vnitřní vybavení domů a bytů odpovídá vyšším nárokům na bydlení s použitím přírodních materiálů.

Všechny rodinné i bytové domy budou vybaveny tepelným čerpadlem a jsou orientovány tak, aby maximálně využívaly solárních zisků. Konstrukce splňuje požadavky energeticky úsporných domů. „Budeme usilovat o bronzový certifikát SBTool CZ, který klientům doloží, že naše domy a byty budou energeticky nenáročné nejen v našich prospektech, ale i ve skutečnosti. Obyvatelé tak v našich domech ušetří až desítky tisíc korun ročně. Provozní náklady rodinného domu v energeticky úsporném standardu začínají na 3 000 Kč měsíčně,“ upřesňuje Ctibor. V případě zájmu mohou zájemci o bydlení v rodinných domech v rámci nadstandardu použít zasklení trojsky, dobudovat i rekuperační jednotky a přiblížit dům k pasivnímu standardu.

U všech bytů jsou navrženy předzahrádky, balkony nebo střešní terasy. Navíc část bytů v 1. NP může být upravena pro potřeby vozíčkářů.

Základní informace o projektu: 1. výstavbová část
Lokalita:Úvaly, 20 km od centra Prahy
Developer:Hostín Development, s.r.o.
Architekt:Headhand architekti, s.r.o.
www:www.uvaly-hostin.cz

Předpokládaný postup výstavby

 • územní rozhodnutí bylo vydáno dne 15. 11. 2011
 • stavební povolení bude vydáno na jaře 2012
 • stavba 1.výstavbové části bude zahájena na jaře 2012 a dokončena na podzim 2014

22 bytů

 • dispozice 1+kk až 3+kk, 4 mezonetové byty 4+kk
 • každý byt má lodžii, terasu nebo předzahrádku
 • ceny od 1 695 tis. Kč včetně DPH

12 rodinných domů

 • 4 řadové a 8 solitérních rodinných domů v dispozicích 3+1 a 4+1
 • velikosti pozemků od 311 do 487 m2
 • ceny od 4 945 tis. Kč včetně DPH

O společnosti

Na přelomu února a března se uskutečnila akvizice nizozemské společnosti MiddleEuropeInvestments (MEI) britskou investiční společností PalmerCapital, která tak vstupuje na český trh správy nemovitostí. Společnost PalmerCapital převzala správu majetku, který vlastní celkem devět nizozemských fondů se zaměřením na střední a východní Evropu. Celková hodnota zhruba stovky komerčních nemovitostí, z nichž se převážná většina nachází v Česku, je 232 milionů eur (při současném kurzu téměř 5,8 miliardy korun). Zbývající pětina realitního portfolia je na Slovensku. Dohromady to představuje 305 tisíc metrů čtverečních pronajímatelných ploch. Kromě dokončených budov získala společnost PalmerCapital i pozemky pro development. V Česku se jedná o rezidenční projekty Úvaly-Hostín u Prahy, kde postupně vznikne nové bydlení pro více než 2 500 obyvatel, a projekt Drahobejlova v Praze 9 s 84 byty a obchodními prostorami.

Společnost PalmerCapital se tak akvizicí zařadila v oblasti správy komerčních, především administrativních nemovitostí na českém trhu mezi lídry.

„Touto akvizicí se PalmerCapital zařazuje mezi jednoho z předních správců nemovitostních fondů ve střední a východní Evropě,“ uvedl předseda představenstva PalmerCapitalRayPalmer. Nově tak PalmerCapital spravuje majetek nizozemských i britských investorů ve výši zhruba 750 milionů eur.