Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

První obytný soubor certifikovaný metodikou SBToolCZ

ČVUT Praha vydalo oficiální zprávu o prvním obytném souboru certifikovaném metodikou SBToolCZ. „Byla zahájena výstavba první etapy nové čtvrti Úval Hostín, ve které je certifikováno ve fázi návrhu 12 rodinných domů a 22 bytů ve třech bytových domech,“ uvedl v tiskovém prohlášení Ing. Martin Vonka, Ph.D.

Projekt je podle jeho slov unikátní i v tom ohledu, že marketingová a technická koncepce řešení jednotlivých domů byla optimalizována podle kritérií udržitelnosti obsažených v metodice hodnocení SBToolCZ. Uvádí, že posouzením prošly nejenom opatření snižující provozní náklady a dopady na životní prostředí – instalace tepelných čerpadel a akumulačních nádrží na dešťovou vodu, ale i materiál obvodových svislých konstrukcí – vápenopískové bloky umožňující zvětšení užitné plochy při zachování vnějších rozměrů domu. Velký důraz byl kladen na analýzu a optimalizaci zajištění zabezpečení budov a prevenci kriminality z hlediska plánování městské výstavby. Závěry analýzy prevence kriminality investor zohlednil v zastavovací studii celé nové čtvrti Úval – Hostín.

Všechny certifikované budovy nové čtvrti získaly bronzový certifikát SBToolCZ, přestože mohly dosáhnout ještě výše. „Zvláště u rodinných domů je výsledné bodové hodnocení blízko rozhraní se stříbrným certifikátem. V případě zájmu si mohou klienti výběrem nadstandardního vybavení dům vylepšit a dosáhnout tak stříbrného certifikátu. Tímto krokem se potvrzuje růst zájmu o certifikace bytových staveb, tak jak je již nějakou dobu vnímán u administrativních budov,“ uvádí v závěru zprávy Ing. Martin Vonka, Ph.D. ze stavební fakulty ČVUT Praha.

SBToolCZ je národní certifikační nástroj pro vyjádření úrovně komplexní kvality budov, a to v souladu s principy udržitelné výstavby. SBToolCZ posuzuje a certifikuje vliv budovy na životní prostředí, její sociálně kulturní aspekty, funkční a technickou kvalitu, ekonomické aspekty, management a lokalitu, ve které je budova umístěna. Proces certifikace byl oficiálně představen a uveden do provozu v roce 2010 a jedná se o nástroj dobrovolný.

Národní platforma SBToolCZ byla založena v roce 2011 za účelem podpory a rozvoje udržitelného stavění v České republice. Jejím hlavním cílem je provozování, správa a rozvoj certifikačního systému a výkon certifikace komplexní kvality budov za užití národní metodiky SBToolCZ. Zakládajícími členy jsou Fakulta stavební ČVUT v Praze, Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. a Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. Poslední dva zmíněné subjekty jsou nezávislými certifikačními orgány a zajišťují objektivní proces certifikace budov v souladu s metodikou SBToolCZ.

Projekt Úvaly Hostín je koncipován podle filozofie konceptu udržitelného rozvoje s ohledem na ekologickou stránku bydlení. Na ploše 70 hektarů vznikne rozsáhlý obytný areál pro zhruba 2500 lidí, který představuje svébytný moderní urbanistický celek organicky propojený se současným městem. Hlavní myšlenkou developera společně s architekty je vytvořit skutečně funkční novou městskou část s vlastní infrastrukturou a kompletní občanskou vybaveností s dostatkem veřejných ploch a zeleně. Vznikne tak množství charakteristických a různorodých čtvrtí, se kterými se jednotliví obyvatelé mohou identifikovat. Více na www.uvaly-hostin.cz

První samostatnou certifikovanou budovou nástrojem SBToolCZ v České republice je projekt X-LOFT v Praze 8. Projekt budovy byl na základě hodnotících kritérií SBToolCZ optimalizován. Výsledkem je umístění trojskel v prosklených částech, solárních kolektorů, retence dešťové vody pro zalévání zeleně a možnost umístění rekuperace vzduchu v bytových jednotkách. Podrobněji v samostatném článku.
 
 
Reklama