Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Bílkova vila - prohlídka zrekonstruované kulturní památky

Bílkova vila na pražských Hradčanech, zapsaná na seznamu kulturních památek, prodělala kompletní rekonstrukci a adaptaci některých prostor. Vznikla obnovená památka Bílkova díla architektonického, sochařského a grafického. Zrekonstruované a adaptované prostory jsme navštívili s naší redakcí TZB-info.

Bílkova vila
Bílkova vila na pražských Hradčanech
  Bílkova vila
Pomník před Bílkovou vilou - J. A. Komenský se loučí s vlastí (1926)

Vilou nás provedl autor rekonstrukce Ing. arch. Jiří Novák, zástupkyně Galerie hl. m. Prahy a pan stavitel Miroslav Landovský. František Bílek vilu postavil v letech 1910 až 1911 podle vlastních plánů. Stavba má obloukový půdorys, fasádu z režného zdiva lemují sloupy - některé záměrně nedostavěné - připomínající staroegyptskou architekturu. Nepravidelně členěnému interiéru dominuje vysoký ateliér, kde také začíná naše prohlídka.

Bílkova vila
Socha Úžas
  Bílkova vila
Ateliér Bílkovy vily

Bílkova vila
Díla v ateliéru Bílkovy vily
  Bílkova vila
Socha úžas v průhledu ze schodiště

Bílkův ateliér

V ateliéru jako první upoutává pozornost socha Úžas, přes tři metry vysoké dílo z mořeného bukového dřeva, které Bílek vytvořil v roce 1907. Zobrazuje zasvěcence, který "gestem vyjadřuje svůj úžas nad velikostí a krásou vesmíru." Do hlavního prostoru si Bílek vybudoval průhledy z obytné části, tak aby mohl posuzovat svá rozpracovaná díla ze všech úhlů.

Při naší prohlídce se hned stáčí pozornost i k novým konstrukcím. Sochařská díla v ateliéru podtrhuje jedna z konstrukčních novinek - nová podlaha z leštěného betonu.

"V hlavní ateliérové části byl v minulosti na podlaze beton opatřený dvousložkovým lakem. Nová skladba podlahy obsahuje povlakovou hydroizolaci a tepelnou izolaci z EPS. Vzhled prostoru se nově vytvářel podle zachované fotodokumentace z roku 1912 až 1915. V současnosti je tu kvalitnější beton než v minulosti. Má leštěný povrch, je napuštěný vodním sklem. Povrchová úprava umožňuje snadné čištění, bez sprašování," vysvětluje stavitel Landovský.

Bílkova vila
Provádění betonové podlahy CemFlow v ateliéru Bílkovy vily
  Bílkova vila
Provádění betonové podlahy CemFlow v ateliéru Bílkovy vily

Prezentace o technologii CemFlow ke stažení

Vstup do Bílkovy vily

Z ateliéru se dostáváme do vstupní místnosti vily. Jde o mnohaúhelníkový centrální prostor, ze kterého se vstupuje do všech místností přízemí - bývalé kuchyně, dnes recepce a pokladny galerie, zrekonstruované jídelny, původního pokoje a ateliéru. V prostoru zaujme výrazné schodiště a teracová podlaha.

Bílkova vila
Vstupní prostor Bílkovy vily
  Bílkova vila
Schodiště ve vstupní části Bílkovy vily

"Ve vstupní části a v původní kuchyni byla původně zřejmě parketová podlaha, která byla z důvodu jejího napadání houbou před lety vyměněna za páskovou dlažbu," ukazuje architekt Novák. "Napadení houbou způsobovala zvýšená vlhkost od terasy, která měla nevyhovující hydroizolační ochranu. V zadní místnosti - v jídelně, se parketová podlaha vrátila, ve vstupní části je nová podlaha z teraca, které je přesnou kopií teraca z jiných vedlejších místností, například úklidové místnosti."

Již v ateliéru, stejně pak i v ostatních částech vily zaujmou ve stěnách původní výdechy nezachovaného teplovzdušného vytápění. To bylo podle informací zástupkyně galerie již před několika desítkami let zrušeno a nahrazeno klasickou otopnou soustavou.

Bílkova vila
Výdechy původního teplovzdušného vytápění Bílkovy vily

Vytápění, větrání a klimatizace v Bílkově vile

K systému vytápění nám detaily vysvětluje stavitel Landovský: "Původním zdrojem tepla byl kotel na tuhá paliva umístěný v suterénu, od kterého byl teplý vzduch rozváděn po budově. V současné době je výroba tepla zajištěna dvěma plynovými kotli značky Buderus, umístěnými přibližně v místech bývalé kotelny na tuhá paliva. Zbylý ušetřený prostor v suterénu původně sloužící jako sklad paliva byl využit na vytvoření archivu Bílkovy dokumentace, studovny a zázemí pro zaměstnance galerie. Do kotelny vedl původně větrací kanál, který ústil pod terasou. To byl zřejmě přívod pod původní topidlo. Našli jsme i zbytky kovových trub, což byl zřejmě sběrač pro rozvod teplého vzduchu původního teplovzdušného vytápění."

Bílkova vila
Současný tepelný zdroj vytápění Bílkovy vily - plynové kotle Buderus
  Bílkova vila
Přívod vzduchu pro plynové kotle

Tím jsme se v rámci prohlídky dostali do suterénu. Toho se týkaly pravděpodobně největší sanační úpravy: "Celý suterén podél dvora bylo nutné odkopat. Provedla se drenáž, stěny se opatřily stěrkovou izolací, ochrannou vrstvu hydroizolace tvoří pryžová fólie. Samotné stěny se injektovaly. Podlaha v suterénu musela být odstraněna, provedlo se nové podloží, podkladní betony, tepelná izolace, finální betonová mazanina a na to nášlapné vrstvy," vysvětluje stavitel Landovský a pan architekt Novák jej doplňuje: "V archivu se nejvíce opravovaly obvodové stěny. Před rekonstrukcí do prostoru dokonce zasahovaly kořeny břečťanu zvenku skrz spáry zdiva. To vše se zlikvidovalo a stěny se opatřily sanační omítkou."

V každé místnosti vily se zaznamenává teplota a vlhkost. V případě potřeby se režimem přirozeného větrání vnitřní prostředí upravuje tak, aby dřevěné sochy měly optimální vlhkost. Klimatizace je nově zřízena pouze v archivu Bílkových písemných materiálů, fotografií apod. Vzduchotechnické jednotky jsou skryty v nově vytvořené místnosti ze sádrokartonu, tak aby vizuálně nerušily prostor suterénu.

Věrná obnova Bílkovy vily

Ze suterénu se vracíme zpět do přízemí a nahlížíme do jídelny, která je obnovena podle zachovaných fotografií z 30. nebo 40. let. Veškerý nábytek, vázy a sochy, vystavené v jídelně, jsou Bílkova díla. I dekor malby odpovídá dobovým fotografiím. Barva je nanášena ručním stříkáním, nejprve podklad, následně jednotlivé barevné odstíny.

K inspiraci dobovými fotografiemi náš průvodce dodává: "Místnost je opravdu věrně obnovena. Snímkům odpovídá dokonce i umístění převislé květiny ve výklenku jídelny pod terasou v prvním patře."

Bílkova vila
Jídelna Bílkovy vily
  Bílkova vila
Jídelna Bílkovy vily
  Bílkova vila
Bílkova vila - obnovená malba podle dochovaných fotografií

Jediným technicky současným detailem v místnosti jsou nová otopná tělesa Korado. Architekt Novák k tomu dodává: "Otopná tělesa v jídelně byla před rekonstrukcí žebrová. Nová otopná tělesa byla vybrána jednoduchá, aby se nenavyšoval rozpočet rekonstrukce. Diskutovaly se varianty zakrytí radiátorů. Nakonec zůstaly odkryté jako přiznaný novodobý technický prvek."

Dveře do jídelny jsou kopíí z měkkého dřeva, opatřené nátěrem evokujícím dub. Ručně je vytvořena kresba dřeva. Dlátkem jsou pečlivě dotvořeny drobné prasklinky vytvářející dojem stáří materiálu.

Bílkova vila
Jídelna Bílkovy vily vytápěná otopnými tělesy Korado
  Bílkova vila
Kopie dveří v Bílkově vile

Po schodišti přicházíme do prvního podlaží vily, kde jsou vystaveny další exponáty Bílkova díla. V prostoru zaujme zejména zachovaná původní parketová podlaha a kamenné plastiky v nadpraží otvorů mezi místnostmi, které jsou rovněž sochařskými díly Bílka.

Bílkova vila
Výstavní prostory Bílkovy vily v prvním patře - původní parketová podlaha
  Bílkova vila
Výstavní prostory Bílkovy vily v prvním patře - původní parketová podlaha
  Bílkova vila
Výstavní prostory Bílkovy vily v prvním patře - nadpraží otvorů jsou rovněž sochařská díla Bílka

Dobové zdivo i původní okna

V prvním patře se nachází jeden ze dvou balkonů průčelní fasády vily. Zaujalo nás zde zejména neomítnuté zdivo se zachovaným původním vzhledem. Stavitel Landovský nám obnovu zdiva vysvětluje: "Původní zábradlí bylo v dezolátním stavu. Zdivo bylo třeba obnovit. Cihly, které se použily na opravu zábradlí, jsou ze zbořené stavby z podobného období, jako je Bílkova vila. Materiál sehnala dodavatelská firma. Tím se dosáhlo věrohodného vzhledu."

Bílkova vila
Bílkova vila - detaily režného zdiva - původního i obnoveného
  Bílkova vila
Bílkova vila - detaily režného zdiva - původního i obnoveného
  Bílkova vila
Bílkova vila - detaily režného zdiva - původního i obnoveného

V terasách byla pod betonovou nášlapnou vrstvou nově provedena stěrková hydroizolace. Ta se v původní skladbě vůbec nevyskytovala. V poslední době před obnovou stavby to vedlo k zatékání do cenných konstrukcí a interiérů a k jejich devastaci.

Pod samotnou střechou Bílkovy vily, kde bylo před rekonstrukcí skladiště, jsou vytvořeny nové výstavní prostory. Ze stavebního hlediska se opět pozornost stáčí k podlaze, tentokrát z keramické dlažby. Část z ní je původní, do vedlejší místnosti se nechala v Horní Bříze vyrobit co nejvěrnější kopie na zakázku podle originálu. Podlahové vrstvy v podkroví jsou zcela nové. Prováděl se nový záklop z OSB desek, dále desky Fermacell a na hotový podklad keramická dlažba.

Bílkova vila
Původní keramická dlažba v posledním podlaží Bílkovy vily
  Bílkova vila
Původní výplně otvorů Bílkovy vily

Bílkova vila
Původní výplně otvorů Bílkovy vily
  Bílkova vila
Původní výplně otvorů Bílkovy vily

Vila je zastřešena jednou z prvních plochých střech v Praze. Krytá je měděným plechem a podpírají ji železobetonové stropní trámy. Veškerá okna na Bílkově vile jsou původní, zrekonstruovaná. Opatřena jsou novým zasklením, kdy vnější sklo je opatřeno UV filtrem z důvodu ochrany expozic uvnitř. Dřevěné části jsou opatřeny nátěry původního typu. Rovněž některá vnitřní okna bylo nutné obnovit, problematické byly zejména detaily samotného zasklení.

Prohlídku s našimi průvodci končíme na druhém balkonu přístupného z prostoru pod střechou. Zde narážíme na jediný novodobý technický prvek v exteriéru, a tím jsou klimatizační jednotky pro archiv, umístěné na podlaze balkonu. Kolemjdoucí náhodní návštěvníci se však nemusí obávat, z úrovně terénu nejsou jednotky vůbec viditelné.

Na závěr budeme citovat z průvodce Galerie hlavního města Prahy: Pražská vila měla podle Bílka vyjadřovat "Život jako pole plné zralých klasů, skýtajících výživu bratří na každý den. Režná cihla a hrubě opracovaný kámen přibližují dílo přírodě a lidské práci. Nepravidelně členěnému interiéru dominuje vysoký ateliér jako přirozené pracovní a duchovní středisko stavby."

Cílem nové expozice, otevřené od 24. září 2010 v Bílkově vile na Hradčanech, je ukázat na vybraných dílech Františka Bílka celkový charakter jeho tvorby a poskytnout tak divákovi výstižný názor na osobní přínos Bílka českému a světovému umění. Výběr děl postihuje všechny etapy Bílkova vývoje a přihlíží k jeho schopnostem vytvářet různými technikami celkové dílo, dotvářející symbolistický projekt morálního i estetického povznesení člověka.

Galerie v Bílkově vile je otevřena od 24. 9. 2010 denně kromě pondělí, a to od 10 do 18 hodin. Studovna je otevřena na objednání.

Bílkova vila
Bílkova vila - pohled ze zadní části zahrady

foto: Petr Bohuslávek;
foto technologie podlahy CemFlow: Českomoravský beton, a.s.

 
 
Reklama