Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Inspirativní venkovská architektura na výstavě v prostorách Sýpky Lemberk

Všechny vystavené projekty jsou skvělými příklady regionální identity, představují různé formy občanské angažovanosti a rozšiřují místní znalosti. Stavte se na výstavě SCHÖN HIER. Architektur auf dem Land.

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Deutsches Architekturmuseum představuje vybrané příklady venkovské architektury na výstavě SCHÖN HIER. ARCHITEKTUR AUF DEM LAND v prostorách Sýpky Lemberk. Výběr je doplněn i velmi zdařilými českými projekty.

Venkovu a jeho architektuře není dosud věnována pozornost, jakou by si zasloužily. Cílem výstavy je tento pohled změnit. Množství současných staveb na venkově ukazuje kvality, které zde lze objevit, i to, že dobrá architektura významně zlepšuje život i mimo města. Výstavu z Deutsches Architekturmuseum obohatí výběr arch. Pavly Melkové o deset kvalitních staveb z Čech. Na Sýpce Lemberk je výstava k vidění do 31. října 2023.

Výstava SCHÖN HIER. ARCHITEKTUR AUF DEM LAND představuje celkem 70 výjimečných staveb – z nichž na Sýpce Lemberk bude představena většina – které podle kurátorů významně přispěly k rozvoji venkova. Jsou to obytné domy, přestavby stodol, zemědělské usedlosti, hostince, dílny a vinařství, ale i sportoviště a další veřejná infrastruktura. Výstava chce především ukázat, jak rozmanitá architektura přispívá k příjemnému a pohodlnému životu na venkově. Většina vystavených staveb je v Německu, Rakousku a Švýcarsku, ale mezi příklady jsou i další evropské země.

Vystavené projekty jsou důležité i z pohledu udržitelného cestovního ruchu, stejně jako vnitřního rozvoje vesnic. Všechny stavby jsou skvělými příklady toho, jak vypracovat regionální identitu, vyzkoušet různé formy občanské angažovanosti a rozšířit místní znalosti.

Na výstavě je vedle technologických novinek vidět i kombinace tradičního i současného. Velký prostor je věnován přestavbám a renovacím budov.

V Německu je 1/2 území charakterizována jako venkov, podobně je to v ČR i ostatní EU. Je důležité věnovat se tomuto prostoru a jeho tématům. Vybrané projekty prezentují veřejný prostor, prostory pro práci, bydlení, cestovní ruch a kulturní objekty. Je důeležité věnovat se lokální propojenosti obyvatel, menším a středním podnikům, krajině, návaznosti na zemědělství. Vybírali jsme projekty s vysokou kulturou provedení a s příspěvkem pro život na venkově,“ řekla k výstavě Anette Becker, kurátorka výstavy Deutsches Architekturmuseum.

Je pro nás důležité, aby si návštěvníci odnesli pravidla pro zdařilé utváření místa, technickou a sociální infrastrukturu. Základní zásady, zejména ty technické jako jsou požadavky na vody, plyn, kanalizaci, internet jsou totiž snadno přenositelné. Věnujeme se stavební substanci, kdy rozvoj směrem dovnitř musíme upřednostnit před rozvojem směrem ven. Důležité pro nás je vždy doplnit výběr z Německa, Rakouska a Švýcarska lokálními příklady, tedy i z  ČR,“ doplnila Anette Becker.
Jednotlivé stavby popisují přímo jejich obyvatelé, stavitelé nebo architekti

Zachyceny jsou hlasy lidí, kteří místa a projekty výrazně ovlivňují – od obecního zastupitelstva přes místního architekta přes vinaře až po místní obyvatele. Slovo mají také ti, kteří samostatně iniciovali stavební projekty a participační procesy. Spolupracující kurátoři pod vedením hlavní kurátorky Annette Becker navštívili Černý les a Durynsko a také dvě lokality Krumbach v Rakousku a Valendas ve Švýcarsku, z nichž každá svým osobitým způsobem posunula svůj celkový vývoj kupředu.

Cílem výstavy je upozornit jak na velké, tak i velmi malé projekty, které mohou být inspirací pro další stavební záměry, a ukázat, že je mnoho věcí, kterým se můžeme od venkova přiučit.

Záměrem je poukázat na zvláštní případy, nikoli podat ucelený „obraz venkovských regionů“ nebo předpovědět, jaký může být jejich budoucí vývoj.

Katalog vybraných českých projektů sestavený architektkou Pavlou Melkovou, autorkou ročenky Česká architektura 2020–2021

  • Hřbitov v Prášilech
  • Městský altán ve Fryštáku
  • Krematorium pro zvířata v Drnově
  • Krajina kočárových koní u Kladrub nad Labem
  • Komunitní centrum v Opatovicích I
  • Dům v Jevíčku
  • Rodinný dům v Trhových Svinech
  • Sociální bydlení v Bílovicích nad Svitavou
  • Chata v Jiřetíně pod Bukovou
  • Rodinný dům v Třeboni

Když mne oslovil tým Sýpky Lemberk a chtěl doplnit výstavu o český výběr, právě jsme připravovala ročenku architektury, která obsahuje 30-35 nejlepších projektů v ČR. Vybírá vždy 1 praktikující architekt, který má za úkol zastřešit výběr nějakou filozofií. Nyní bylo tématem ‚architektura péče‘. Zároveň mi byla inspirací kniha Živá památka, která se věnuje tomu, jak oživit památky. V posledních 10 letech jsme na historických objektech spíše kořistnili, zatímco nyní bychom se měli obracet k prostředí formou péče. Proto výběr českých staveb ovlivnilo i to, jak je pečováno o vstupy,“ říkala k výběru za ČR prof. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D.

Na výstavě v Sýpce Lemberk bude k dispozici k zakoupení výpravná kniha Schön hier. Architektur auf dem Land od nakladatelství HATJE CANTZ v ceně 800 Kč.
Na publikaci Schön hier. se podíleli: Annette Becker, Stefanie Lampe, Lessano Negussie, Peter Cachola Schmal.
 
 
Reklama