Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Projekt Františkánské nemocnice ve Vídni

DELTA je již mnoho let stálým partnerem mnoha nemocnic v Rakousku. Jejich propracované technické know how, jak rekonstruovat či přestavět některé části budov za plného provozu nemocnic je při implementaci nových zdravotnických budov či jejich částí se svojí téměř chirurgickou přesnosti proslulé.

DELTA navíc k tomu, díky pozici architekta a projektanta, připojuje vždy snahu maximálně polidštit koncepty interiérů nemocnic, neboť jak říkají její architekti, v popředí budov pro zdravotnictví musí vždy stát pacienti a jejich maximální fyzická i psychická pohoda, která je nedílnou součástí uzdravení.

Naší vizí je vytvářet vlídnější koncepty budov pro zdravotnictví. Naši architekti odvedli obrovský kus práce, dokázali vytvořit místo, kde se cítíte spíše jako v hotelu než v nemocnici,“ říká otevřeně k projektu Františkánské nemocnice Erik Štefanovič, jednatel DELTA Group ČR.

Mnoho zkušeností a kompetentnosti dokazuje dlouholetá spolupráce například i s ostatními nemocnicemi v Rakousku, za všechny je možné jmenovat například Nemocnici Milosrdných sester BHS Ried, Nemocnici sv. Josefa ve Vídni či Rehabilitační nemocnici Spital Speising rovněž ve Vídni popřípadě Kliniku Diakonissen Linz.

Posledním, úspěšně dokončeným projektem je nedávno dokončená stavební fáze H Františkánské nemocnice ve Vídni, jež zfúzovala do společné organizace s Nemocnicí sester Alžbětinek a jejíž příběh poslední dokončené revitalizace si můžete přečíst níže. Je to úchvatné místo s bohatou historií. Před dvěma lety zde byl společně otevřen domov pro seniory a cirka před měsícem nastal čas na stejně úspěšnou realizaci další budovy.

V předávací den panovala slavnostní atmosféra. Není divu – tento speciální projekt, na kterém se podílela celá řada lidí, se přes všechny komplikace podařilo dotáhnout do zdárného konce. A výsledek je bez nadsázky velkolepý. Navzdory pandemii onemocnění covid-19 a řadě nemilých překvapení a nástrah v průběhu realizace se novou nemocniční budovu podařilo předat v původně plánovaném termínu.

Součástí nové budovy je kuchyň, dvě interní lůžková oddělení, jedno oddělení paliativní péče a také denní stacionář pro akutní geriatrické pacienty. Uvedení do provozu přišlo v pravou chvíli – nyní totiž přijde na řadu generální rekonstrukce segmentu B včetně restaurování historické fasády a revitalizace přilehlých zahrad. Ale nepředbíhejme… Nejprve se pojďme podívat na nové pokoje a zeptat se některých členů DELTA týmu, jaké zajímavé zkušenosti si z tohoto náročného projektu odnesli.


Více než nové prostory

Při vstupu do segmentu H si připadáte spíše jako v hotelu než v nemocnici. Inovativní „svěží kuchyně“ v prvním podzemním podlaží je klenotem nových prostor. Díky propracovanému systému si pacienti mohou vybírat jídla z denní nabídky, což je nejen příjemné pro strávníky, ale také přínosné pro celkový provoz, protože zůstává minimum zbytků. Každý se jednoduše objedná to, na co má právě chuť. Velkou výzvou při realizaci projektu byla instalace kuchyňského vybavení jako například myčky nádobí. Ta zabírá jednu celou místnost a bylo nutné ji instalovat pomocí jeřábu. To bylo náročné zejména s ohledem na logistiku. Aby bylo možné splnit vysoké hygienické normy a současně také funkční požadavky na kuchyň pro závodní stravování, předcházela realizaci pečlivá a detailní příprava. Vynikající výsledek je však důkazem toho, že důsledná práce se vyplatila.

Jedním z hlavních požadavků investora spočíval v tom, aby pokoje pro pacienty byly maximálně pohodlné a pacienti se v nich cítili příjemně. Ještě, než vstoupíme do nového pokoje, uvědomíme si, že už na chodbě se cítíme lépe, než je v nemocnici běžné. Pohodovou atmosféru navozuje vizuálně zajímavé dřevěné ostění a černé zárubně, které jsou pro zařízení tohoto typu v podstatě architektonickou novinkou. Každý z pokojů působí útulně, čemuž napomáhá jeho prostorové uspořádání se stupňovitými stropy. Každý pokoj má svůj balkón, arkýř a špičkově vybavenou koupelnu, která byla projektována nejen s ohledem na splnění funkčních potřeb starších osob, ale také s ohledem na líbivý design. Nové schodiště je lemováno dřevěným obložením a ozářeno teplým světlem, což mu propůjčuje moderní vzhled a navozuje příjemnou atmosféru.

Plánovaná koncepce vytvoření objektu hotelového typu splňujícího požadavky na každodenní provoz a maximální pohodlí pro pacienty se odráží ve všech aspektech nové budovy. Optimalizované funkční pokoje jsou jen jedním z příkladů. Na oddělení paliativní péče, které nabízí 16 lůžek, najdeme také „místnost ticha“, která byla mistrně navržena tak, aby reprezentovala pětici ze světových náboženství. Dovoluje pacientům a jejich příbuzným společně slavit a rozjímat a případně se také důstojně rozloučit s těmi, kteří nás opustili.
Nečekané objevy uprostřed Vídně

Tento projekt byl zvláštní celou řadou faktorů. Uveďme alespoň tu zajímavost, že za úzké spolupráci se Spolkovým památkovým úřadem došlo k přemístění starého hřbitova a slavné moruše (přírodní památka města Vídně č. 4) nacházející se v těsné blízkosti staveniště. Když člověk prochází kolem brány nové nemocnice, jen těžko by hádal, jak rozlehlý komplex se za ní nachází: přímo v centru Vídně ve 3. obvodu se ukrývá staveniště o rozloze 30 000 m2. Historickým objevem se stal ženský hřbitov z 18. století. Ten bylo potřeba co nejšetrněji přemístit, což si vyžádalo spoustu času a úsilí. Nalezené kosti prošly analýzou v muzeu přírodní historie a poté byly předány místní farnosti k opětovnému důstojnému pohřbení.

Agilní a komplexní zároveň

Navzdory velmi přísným požadavkům v důsledku koronavirové pandemie se podařilo udržet práce na budově v chodu během celého loňského roku. Hlavní zásluhu na tom má špičkový tým, jehož členové se nebáli přijmout obrovskou dávku osobní odpovědnosti, svědomitě plnili jednotlivé úkoly, překonávali výzvy, vypořádávali se s nečekanými změnami, a nakonec vše brilantně zvládli. Jedním z rozhodujících faktorů byla vysoká agilita každého jednotlivce: když bylo nutné zvolit nový přístup k řešení, díky aktivní spolupráci se ho podařilo vždy rychle najít a implementovat, aniž by zmizel ze zřetele hlavní cíl a časový harmonogram.

Velkou novinkou pro projektový tým byla na jaře roku 2020 práce z domova, která ovlivnila především každodenní komunikaci mezi členy. I navzdory těmto komplikacím dokázal tým ELW splnit všechny úkoly bez jakýchkoli problémů, protože žádný z členů týmu se nebál zapojit do čehokoli nového. Kromě soustavné komunikace se jako velmi užitečný nástroj ukázala virtualizace plánování a opakované hledání možností optimalizace každého jednotlivého kroku. Od začátku projektu tým využíval plánovací tabuli tzv. Lean Board, která se stala centrálním zdrojem informací pro všechny členy zapojené do procesu plánování.

Uvědomili jsme si, že prováděné změny ve skutečnosti projekt nenarušují, ale jsou jeho nedílnou součástí. Celý projekt je v podstatě jeden dlouhý vývoj plný změn – obzvláště pak u památkově chráněných nebo starších budov. Každý den nám předkládá nové výzvy a každý den hledáme nová optimální řešení. Přibližně 20 % časových kapacit vždy musíme vyhradit na nepředvídatelné okolnosti,“ popisuje Markus Hiden, projektový manažer a architekt DELTA.
Tady se dobro oplácí dobrem

Během realizace projektu jsme se těšili velkému pochopení ze strany uživatelů komplexu a často i čilému zájmu. Silným okamžikem pro dvojici našich architektů podílejících se na nových prostorách bylo, když se jich jedna z pacientek nadšeně zeptala: „Bude to tady stejně krásné jako na zrenovovaném akutním geriatrickém oddělení?“ „Tohle je ta nejlepší motivace jít dál i navzdory všem překážkám a těžkostem,“ popisuje Ana Jugovic, projektová manažerka a architektka. Investor si velmi cenil vysoké kvality architektonického návrhu a s otevřenou upřímností chválil vše, co se mu líbilo. Tým společnosti DELTA měl v rámci tohoto projektu jedinečnou příležitost naplno využít veškerý svůj kreativní potenciál a postavit nemocnici, která nevypadá jako nemocnice.

Architekti ze společnosti DELTA o projektu hovoří s nebývalým nadšením. Důvodů je hned několik, toto jsou však dva nejdůležitější – zaměření projektu na řešení a otevřený, spolupracující investor reagující na všechny výzvy projevem důvěry v jejich zdárné překonání a vždy pomáhající s jejich řešením v dokonalé souhře s projektovým týmem. V rámci celého projektu byly jasně patrné mimořádné lidské hodnoty františkánského řádu, jehož členové považují péči o bližní za své poslání. Také tím byl tento projekt výjimečný. Celý realizační tým měl dobrý pocit, že může udělat něco dobrého pro příslušníky starší generace.

Stavíme dál

Další fáze výstavby již začala – a motivace pokračovat v tvrdé práci na Františkánské nemocnici, kterou Rakušané označují jako „Lieserl’n auf der Landstraße“ je téměř bezmezná. Renate Schramlová, vedoucí organizace provozu a stavebního managementu Nemocnice Elisabethinen ve Vídni, vysvětluje: „Výborné provozní plánování a vysoká architektonická kvalita jsou zárukou spokojenosti pacientů, personálu i návštěvníků a pomáhají zlepšit výsledky na organizační úrovni naší nemocnice. V souladu s naším heslem ‚Společně jsme silnější‘ každý člen týmu vnáší do projektu prostřednictvím své práce kus sebe sama. O výsledcích výborného funkčního plánování a vysoké architektonické kvality se můžeme na vlastní oči přesvědčit v nové části budovy. Jsem si jistá, že pacienti i personál se zde budou cítit příjemně a spokojeně.

Zdravotnická zařízení jsou naší srdeční záležitostí, jak k nim přistupujeme? Některé naše další zdařilé projekty z oblasti zdravotnictví.


DELTA Group ČR - Delta Projektconsult s.r.o.
logo DELTA Group ČR - Delta Projektconsult s.r.o.

Se společností DELTA získáváte partnera, který Vás bude osobně provázet celým stavebním projektem zejména v těch citlivých oblastech jako je architektura, generální projektování, stavební management a řízení projektu, stavební dozor investora atd.