Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Otevřená zahrada v centru Brna, díl 2.

Místo pro edukativní interakci, volnočasové aktivity nebo prostou relaxaci všech věkových kategorií

Dozvíte se, která chytrá řešení v Otevřené zahradě naleznete, jaké motivační promomateriály má pro vás Nadace Partnerství. Nadace pomáhá lidem pečovat o životní prostředí, zároveň poskytuje granty, odborné služby i inspiraci ze zahraničí. Moravské vinařské stezky jsou jedním ze skvělých příkladů.

Aischylos: „I stařec je k poučení vždy dost mlád.“

V minulém díle Otevřené zahrady jsme si povídali o vtipném spojení promyšleného výukového a vzdělávacího projektu Nadace Partnerství ve vnitrobloku centra Brna. Pragmatické a velmi sofistikované ekologické systémy jsou zde zabaleny do hravého konceptu, který je přístupný komukoliv. Pokud si chcete odnést inspiraci, radu, návod nebo jenom chcete relaxovat sami, či s rodinou, jste zde více než správně. Pokud vidíte dospělého, jak si zde pouští větvičku v meandrech repliky vodního toku, dáte za pravdu podstatě našeho citátu.

Naleznete zde inspiraci, poučení i pomocnou ruku

Chytrá řešení, se kterými se setkáme:

 • úspora vody
 • vzduchotechnika
 • zelené střechy
 • fotovoltaická elektrárna
 • šedé odpadní vody
 • kořenová čistírna odpadních vod
 • dešťovka
 • tepelná čerpadla
 • zeleň ve městě
 • solární panely
Intenzivní zelená střecha
Intenzivní zelená střecha
Solární panel
Solární panel
Zelená střecha
Zelená střecha
Biotop
Biotop

Které zde nalezneme motivační promomateriály:

 • perlátory
 • zateplování budov
 • rekuperace
 • kvalita vzduchu
 • zelené střechy
 • fotovoltaické elektrárny
 • splachujeme šetrně
 • kořenové jezírko
 • dešťová voda
Ukázka výsledků získaných měření
Ukázka výsledků získaných měření
Ukázka výsledků získaných měření

Ukázka výsledků získaných měření

Co se v areálu všechno měří?

V areálu Otevřené zahrady jsou úspory energií na prvním místě, proto jsou důsledně sledovány a online prezentovány na webu. Jedná se tak o vůbec první dvě evropské budovy, které jsou na celosvětový systém od americké firmy Lucid napojeny.

Elektrická energie – Spotřebu elektrické energie měří 49 elektroměrů

Voda – Spotřebu pitné a užitkové vody sleduje 10 vodoměrů. V budově C a v zahradě navíc využíváme z velké části užitkovou vodu, která je získávána z dešťových srážek nebo v suchých letních měsících z vlastní studny.

Dešťová voda – Též jsou sledovány odtoky ze střech – z ploché (budova B), intenzivní zelené střechy (budova C) a extenzivní zelené střechy (venkovní kuchyně). Zelená střecha se vyznačuje velkou akumulací dešťové vody. Většina vody se z ní vypaří, část zůstane v půdě a jen malá část z ní, se značným zpožděním odteče.

Elektrická energie ze slunce – Celkový výkon fotovoltaických panelů na střeše budovy B je 19,725 kWp. Administrativní provoz budov nám dovoluje 95 % vyrobené elektrické energie spotřebovat v areálu.

Teplo ze slunce – Solárním systémem ohříváme v slunečných dnech zásobník na teplou užitkovou vodu, kterou spotřebujeme v budově B.

Topení / Chlazení – Energii pro vytápění a chlazení nám měří 10 kalorimetrů. Z technické místnosti je pak distribuována do budovy B nebo do jednotlivých částí budovy C. V budově C se detailně sleduje spotřeba energií v kancelářích, konferenčním sálu, v podlahovém topení, v serverovně nebo pro vzduchotechniku.

Výroba energie pomocí tepelných čerpadel – Energie pro topení a chlazení se získává z 8 hlubinných vrtů pomocí 4 tepelných čerpadel umístěných v technické místnosti.

Chladicí účinky stromů a zelené střechy – V Otevřené zahradě se měří evapotranspirace (celkový výpar) na čtyřech javorech a zelené střeše.

Počasí – Ve velké míře ovlivňuje konečnou spotřebu energií v našich budovách. Na zelené střeše je umístěna vlastní meteostanice, která mimo základních meteorologických dat měří i výpar (transpiraci).

Ukázka výsledků získaných měření
Ukázka výsledků získaných měření
Ukázka výsledků získaných měření

Ukázka výsledků získaných měření

V Otevřené zahradě se pořádá během roku celá řada akcí nejen pro děti a rodiny, ale i pro gurmány, milovníky vína nebo umění. Každoročně organizujeme Jarní a Dýňovou slavnost. Pravidelně pořádáme i kadeřnickou show s Janem Špilarem, výstavy a vernisáže, bylinkářský festival a mnoho dalšího. Nalezneme zde tematické semináře, přednášky, komentované prohlídky Je možné si případně rezervovat areál pro firemní i soukromé akce.

Díky použitým technologiím je Otevřená zahrada jedním z energeticky nejúspornějších administrativních areálů v České republice. Jako perličku lze uvést, že Otevřená zahrada disponuje tzv. Zlatou vodní rezervou, což je vlastní vrtaná studna. V případě nadměrného sucha není nutné používat k zalévání pitnou vodu. Další drobností je pítko. Drobný stojan s tryskajícím pramínkem pitné vody do úst, který byl kdysi běžný, ne až tak dnes. Jeho zavedení ve městech by uspořilo nákupy nadměrné a zbytečně balené vody.

Oprávněná ocenění celého projektu

Otevřená zahrada Nadace Partnerství již několikrát zabodovala v nejrůznějších odborných soutěžích. Podívejte se, jaká ocenění už má na svém kontě:

 • 2019: Top10 přelomových šetrných budov
 • Zelená střecha roku 2018: 2. místo v kategorii Zelená střecha na rodinném domě
 • Pasivní dům 2017: Vítěz poroty v kategorii II.
 • Dřevostavba roku 2017: Vítěz kategorie realizovaných moderních dřevostaveb
 • Zelená střecha roku 2016: 2. místo v kategorii Veřejná zelená střecha
 • Adaptační opatření roku 2015: vítězný projekt v tematické oblasti technologických adaptačních opatření
 • Česká rada pro šetrné budovy: Čestné uznání za přínos k rozvoji šetrného stavitelství realizací budovy s environmentální certifikací
 • Český energetický a ekologický projekt 2012: Otevřená zahrada získala titul v kategorii Stavba
 • Stavba roku 2013: Cena ministra životního prostředí za energeticky úspornou stavbu a Cena Skypaper za mimořádný ekologický, společenský a estetický přínos stavby
 • Cena Nadace ABF a Centra pasivního domu
 • BEFFA 2014: 3. místo v kategorii Nebytové domy

Pokud se domníváte, že je to vše, jste na omylu

Nadace Partnerství, po úspěšném startu motivačního programu na podporu zelených střech v Brně, nabízí své zkušenosti i dalším radnicím. Zelené střechy se totiž ukazují jako účinný nástroj pro snižování extrémních veder ve městech i jako hráz proti přívalovým dešťům.

V pilotním programu pro brněnský magistrát, který pomáhala Nadace Partnerství nastavit, se od června sešla již stovka žádostí, 38 z nich už bylo schváleno nebo je těsně před schválením. Celorepublikově ojedinělý dotační program motivuje obyvatele moravské metropole k ozelenění svých domů, garáží či přístřešků, jako jeden z nástrojů pro snižování dopadů klimatických změn. O dotaci v rozmezí 500 až 1 400 korun na metr čtvereční mohou žádat soukromé i právnické osoby. V prvním roce je plánováno mezi žadatele rozdělit až 20 milionů korun.

Krása spojená s účelností u extenzivních zelených střech

Krása spojená s účelností u extenzivních zelených střech
Extenzivní zelené střechy s kořenovou čističkou
Extenzivní zelené střechy s kořenovou čističkou
Extenzivní zelené střechy s kořenovou čističkou

Programem Zeleň střechám chce město motivovat soukromé i veřejné investory, aby zelené střechy zahrnovali do svých plánů rekonstrukcí i novostaveb. K tomu po dohodě s Nadací Partnerství nabízí jednoduchý on-line systém pro administraci žádostí i samotné rozdělení dotací. Nedílnou součástí plánu je zvyšování citlivosti veřejnosti k tématu adaptací na změny klimatu a posílení obrazu Brna jako progresivního města, které dbá o kvalitu života svých obyvatel. Věřím, že brněnská vlaštovka je první z mnoha. Náš tým odborníků v Nadaci Partnerství je připraven českým městům a obcím s jejich výzvami pomoci,“ říká Martin Ander, vedoucí programu Nadace Partnerství.

Nadace Partnerství při nastavování programu vychází ze sedmileté zkušenosti se zelenými střechami na vlastních budovách. Testování různé skladby povrchů a měření odtoků dešťových srážek se v areálu Otevřené zahrady pod Špilberkem stalo již běžnou praxí.

Protože téma tohoto dotačního programu je zajímavé, ale zároveň i obsáhlé, dozvíte se o něm v našem dalším povídání.

Otevřená zahrada
Otevřená zahrada
Vodní schody v Denisových sadech
Vodní schody v Denisových sadech
Plzeňské Benátky s Mlýnskou strouhou
Plzeňské Benátky s Mlýnskou strouhou

Shrňme si, kdo je Nadace Partnerství

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby i inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Chcete oživit náměstí vašeho městečka? Potřebujete naplánovat cyklostezku? Chcete přilákat více turistů kvalitními službami a interpretací vaší historie? Záleží vám na dobré péči o zeleň? Chcete stavět zelený dům? Pak je dobré obrátit se na Nadaci Partnerství!

 • Nadace Partnerství je soukromá nezávislá nadace založená v roce 1991 konsorciem amerických dárců, součást evropské asociace Environmental Partnership Association.
 • Je to největší česká renomovaná instituce, grantující a programová nadace působící v oblasti životního prostředí.
 • Je dlouhodobě nejmedializovanější nadací v Česku. Témata, kterým se věnuje, sahají od péče o krajinu a stromy přes vinařskou turistiku po výstavbu atraktivních veřejných prostranství pro lidi a zklidňování a bezpečnost dopravy ve městech.
 • Má konkrétní výsledky, Moravské vinařské stezky jsou dnes jejím nejcennějším turistickým produktem Jižní Moravy. Ústí nad Orlicí pomohla nadace vytvořit strategii rozvoje veřejných prostranství. V centru Brna vzniklo nové vzdělávací centrum Otevřená zahrada, kde nadace zároveň sídlí.
 • A hlavně: díky dárcům a výnosům nadačního jmění může Nadace Partnerství každoročně investovat několik desítek milionů korun do podpory stovek environmentálních projektů neziskových organizací, obcí i škol.

Stejně jako téma dotačního programu je činnost nadace nesmírně zajímavá, ale zároveň obsáhlá. Opět volá po dalším samostatném povídání.

Použité zdroje:

 
 
Reklama