Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Rhino a ArchiCAD - volné možnosti BIM modelování a zároveň vysoká přesnost

BIM skriptování umožňuje unikátní propojení ArchiCADu, Rhina a Grasshopperu. 3D modelář Rhinoceros (Rhino), používaný v celé řadě oborů od architektury přes strojírenství až po šperkařství, tak rozšiřuje své pole působnosti i o spolupráci v oblasti BIM projektování.

Výhodou Rhina jsou naprosto volné možnosti modelování a zároveň vysoká přesnost. Program spolupracuje s různými datovými formáty a navíc do něj lze integrovat rozšiřující moduly. Příkladem je grafický editor Grasshopper, pomocí něhož uživatel definuje vzájemné vztahy mezi jednotlivými parametry modelu, resp. jeho částmi. Propojení Rhino – ArchiCAD (export / import) je tvořeno standardními komunikační můstky (doplňky), které umožňují ArchiCADu načítat a zapisovat data ve formátu 3dm.

Využijeme-li propojení ArchiCADu s Grasshopperem, vytvoření modelu je možné definovat pomocí patřičných komponent, kdy Grasshopper převezme řídící geometrii přímo z ArchiCADu. Programování algoritmu v této fázi zabere násobně méně projektantova času.

Projekt může zahrnovat téměř neomezené konstrukce definované podle parametrických křivek a algoritmů a složené z reálných konstrukčních prvků, které ArchiCAD zapojením do svého BIM modelu může korektně dokumentovat a vykázat. Díky živému propojení umí celý model pružně reagovat na velké množství změn, které vývoj každého projektu provázejí. Výsledkem je výrazně zvýšená efektivita v projekční fázi.

Přečtete si nový ArchiNEWS 1/2016.Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR s.r.o. (CEGRA)
logo Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR s.r.o. (CEGRA)

Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR (CEGRA) si od roku 1995 vybudovala pozici zásadního dodavatele počítačových technologií pro stavební průmysl v České republice. Cegra je průkopníkem BIM projektování, jejím stěžejním produktem je ArchiCAD, systém ...

 
 
Reklama