Co s § 45 ve zrušených pražských stavebních předpisech

Datum: 29.1.2015  |  Autor: doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D., Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Debata o stavebních předpisech stále ještě není u konce. Co bude s § 45 ve zrušených předpisech a co by se stalo, pokud by tento paragraf platil? Za diskusi to určitě stojí.

Nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy spěšně uvedené v platnost prvního října minulého roku, neboli tzv. pražské stavební předpisy (PSP), jsou už minulostí a na internetu i v ulicích běží diskuse, zda bylo správné tyto předpisy zrušit, či zda se měly jenom novelizovat. Z hlediska světelné techniky tato otázka není podstatná, avšak v každém případě je třeba, aby došlo k opravě § 45 tohoto nařízení. Totiž co by se stalo, kdyby tento paragraf platil v podobě uvedené v říjnu 2014:

  1. stavební podnikatelé by mohli prostor v centrální části města včetně dvorů uvnitř bloků domů lépe využívat pro nové stavby, avšak za cenu snížení přístupu denního světla do nových i již existujících bytů téměř na polovinu (snížení o 44 %),

  2. v rozsahu celé Prahy by se architekti mohli pokoušet lépe využít prostor města, avšak za cenu snížení prakticky až na nulu přístupu přímého slunečního záření (oslunění) do nových i existujících bytů (regulace v PSP zcela chybí). Stavební úřady by průkaz o proslunění bytů nemohly požadovat, ale ve sporech s uživateli zastíněných bytů by soudní pře prohrávaly, protože znalci by při neexistenci požadavků v PSP rozhodovali podle ČSN 734301 Obytné budovy nebo podle vyhlášky 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, kde požadavky na proslunění bytů jsou.

V době přípravy zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví už platily vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu a č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze, které řešily neprůzvučnost, větrání, denní osvětlení a oslunění bytů. Aby nedošlo ke dvojkolejnosti v posuzování, byly tyto věci ze zákona vypuštěny. Autoři PSP využili tuto mezeru v zákoně a závažným způsobem změnili hygienické požadavky v bytech bez projednání s orgány ochrany veřejného zdraví.

Ostatní světelně technická legislativa je zákonem 258/2000 Sb. chráněna, a proto v PSP zůstala změn ušetřena. Jedná se zejména o Nařízení vlády 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a o Vyhlášku 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Novinky, které PSP do světelné techniky přinesly, tak byly vytržené z kontextu ostatních požadavků a v případě své platnosti by působily destruktivně v systému. Ve výsledku bychom totiž měli jiné požadavky na osvětlení škol a pracovišť, a jiné požadavky na osvětlení bytů, přestože uživatelé těchto prostor jsou titíž lidé se stejným zrakem, tj. stejnou závislostí kontrastní citlivosti na adaptačním jasu.

Denní osvětlení je během dne i roku proměnlivé a při jakémkoli nastavení jeho limitů budou uživatelé budov po jistý čas vykonávat zrakové práce za pomoci umělého osvětlení. Jedná se jen o stanovení míry denního světla, která je dlouhodobě potřebná pro zdravý pobyt v interiéru budovy. A tato míra může být stanovena různě. Existuje-li objednávka na zmírnění limitů a prokáže-li se, že tendence této objednávky skutečně směřují k obecnému prospěchu, pak bude nutno limity denního osvětlení upravit v celém systému. Nikoli jen v bytech.

Požadavky na přítomnost denního světla a přímého slunečního záření v budovách souvisí výhradně jen se zdravím uživatelů budov. Samotným budovám, ulicím a náměstím je denní světlo lhostejné. Bez ohledu na virtuální realitu právních předpisů, bude nutno jakoukoli změnu ve stávajících požadavcích na proslunění a denní osvětlení projednat s orgány ochrany veřejného zdraví. Jenom ty mohou být odborně způsobilé tyto vlivy správně posoudit. Zdraví občanů města je realitou nikoli virtuální, ale skutečnou, a v jakémkoli urbanistickém uspořádání bude vždy statkem nejcennějším. Ať již zrušení platnosti tzv. pražských stavebních předpisů bylo nutné či nikoli, je vhodnou příležitostí k nápravě chyb v § 45 této legislativní iniciativy.

 

Hodnotit:  

Datum: 29.1.2015
Autor: doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D., Fakulta stavební, ČVUT v Praze   všechny články autoraSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Blogger  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (žádný příspěvek, přidat nový)


 
 

Aktuální články na ESTAV.czČernobílý interiér obývacího pokoje je vyladěn do posledního detailuPraha zapracuje do územního plánu podzemní železniční tratěNový bezbariérový práh EasystepOdborná porota vybrala vítěze „Soutěže o nejlepší projekt“ společnosti Wienerberger