Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zelená úsporám - Změny programu vyhlášeny, program rozšířen na panelové domy

Dlouho očekávané změny programu Zelená úsporám byly vyhlášeny na tiskové konferenci 10. 8. 2009. V oblasti částečného zateplení již nerozhoduje počet opatření, pouze energetická úspora. Ruší se uznatelné náklady pro dotace. Nejdůležitější změnou je rozšíření programu Zelená úsporám o panelové domy.


Na otázky čtenářů ohledně změn programu Zelená úsporám odpovídal ředitel odboru udržitelné energetiky a dopravy MŽP, Mgr. Petr Holub ve středu 12. 8. Záznam rozhovoru naleznete ZDE.

Panelové domy

Program Zelená úsporám se v části A.1 Úspora energie na vytápění - celkové zateplení a C Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody rozšiřuje i na panelové domy.

Pro přiznání dotace je nezbytné, aby panelové domy splňovaly i požadavky programu Panel (resp. realizovaly opatření části A programu Panel). Splnění těchto podmínek bude posuzovat MMR. Jedna z podmínek je např. nová regulace otopné soustavy po zateplení obálky budovy. Dotace v rámci programů Panel a Zelená úsporám bude možné kombinovat. Výše dotací viz níže.

Ruší se počet opatření při zateplování a uznatelné náklady

V části programu A.2 Kvalitní zateplení vybraných částí obytných domů již nebude záležet na počtu provedených opatření ke splnění podmínek pro získání dotace. Rozhodující rovněž nebudou dříve provedená opatření. Rozhodující je výhradně 20% nebo nově 30% úspora energie na vytápění a splnění doporučených hodnot součinitele prostupu tepla nově zateplovaných konstrukcí.

Ruší se dokládání uznatelných nákladů pro přiznání dotace. Dotace se přiděluje jako fixní částka na 1 m2 podlahové plochy.

Obnovitelné zdroje energie

V části C.2 (instalace kotlů na biomasu a tepelných čerpadel do novostaveb) bude pro období do konce roku 2010 zrušena podmínka dosažení definované maximální potřeby energie na vytápění a bude platit až pro domy dokončené po 1. lednu 2011, a to na úrovni 55 kWh/m2 a rok.

U zdrojů vytápění na biomasu se samočinnou dodávkou paliva (C.1) se zvyšuje dotace na zdroj z dřívějších 80 na 95 tisíc Kč.

Nově je stanovena podpora pro instalaci tepelných čerpadel do bytových domů (v oblasti C.1 i C.2 – tedy výměnou za neekologické vytápění i do novostaveb) na následující úrovni:
technologie vzduch-voda 15 000 Kč na bytovou jednotku
technologie země-voda a voda-voda 20 000 Kč na bytovou jednotku

U solárních termických kolektorů instalovaných na rodinné domy se snižuje požadavek na minimální roční solární zisk na jednu instalaci z původních 2000 kWh na 1500 kWh. U solárních termických kolektorů instalovaných na bytové domy zůstává tento parametr zachován v hodnotě 1000 kWh na jednu bytovou jednotku, která je na instalaci napojena.

Pasivní energetický standard

V části B (Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu) se ruší podmínka, aby stavební firmy byly registrovány v Systému odborných dodavatelů a použité prvky v Systému výrobků a technologií.

Dotace i na energetické hodnocení a projekt

Nově bude možné získat dotaci na zpracování energetického hodnocení a projektové dokumentace. Tato podpora bude vyplácena do 31. 3. 2010 nebo do vyčerpání celkové částky 50 mil. Kč.

Výše dotací

Podporovaná opatření Jednotka dotace Výše dotace
Rodinné domy (RD)
Celkové zateplení RD, měrná roční potřeba tepla na vytápění 40 kWh/m2, úspora měrné potřeby tepla na vytápění 40 % Kč/m2 2200
Celkové zateplení RD, měrná roční potřeba tepla na vytápění 70 kWh/m2, úspora měrné potřeby tepla na vytápění 40 % Kč/m2 1550
Dílčí zateplení RD, úspora měrné potřeby tepla na vytápění 30 % Kč/m2 850
Dílčí zateplení RD, úspora měrné potřeby tepla na vytápění 20 % Kč/m2 650
Novostavba RD v pasivním energetickém standardu, měrná roční potřeba tepla na vytápění 20 kWh/m2 250 000
Zdroj na biomasu v RD s automatickou dodávkou paliva 95 000
Zdroj na biomasu v RD s ruční dodávkou paliva s akumulační nádrží 80 000
Zdroj na biomasu v RD s ruční dodávkou paliva bez akumulační nádrže 50 000
Tepelné čerpadlo země - voda, voda - voda 75 000
Tepelné čerpadlo vzduch - voda 50 000
Solárně-termické kolektory na RD, pouze ohřev TV 55 000
Solárně-termické kolektory na RD, ohřev TV i vytápění 80 000
Dotační bonus při kombinaci vybraných opatření 20 000
Dotace na energetické hodnocení a projekt
Zpracování energetického hodnocení - oblast A 10 000
Zpracování projektové dokumentace - oblast A 10 000
Zpracování pro pasivní domy - oblast B 40 000
Zpracování energetického hodnocení - oblast C 10 000
Zpracování projektové dokumentace - oblast C 5 000
Bytové domy (BD)
Celkové zateplení BD (vč. panel.), měrná roční potřeba tepla na vytápění 30 kWh/m2, úspora měrné potřeby tepla na vytápění 40 % Kč/m2 1500
Celkové zateplení BD (vč. panel.), měrná roční potřeba tepla na vytápění 55 kWh/m2, úspora měrné potřeby tepla na vytápění 40 % Kč/m2 1050
Dílčí zateplení BD, úspora měrné potřeby tepla na vytápění 30 % Kč/m2 600
Dílčí zateplení BD, úspora měrné potřeby tepla na vytápění 20 % Kč/m2 450
Novostavba BD v pasivním energetickém standardu, měrná roční potřeba tepla na vytápění 15 kWh/m2 Kč/b.j. 150 000
Zdroj na biomasu v BD (vč. panel.) Kč/b.j. 25 000
Solárně-termické kolektory pro BD (vč. panel.), pouze ohřev TV Kč/b.j. 25 000
Solárně-termické kolektory pro BD (vč. panel.), ohřev TV i vytápění Kč/b.j. 35 000
Tepelné čerpadlo vzduch - voda pro BD (vč. panel.) Kč/b.j. 15 000
Tepelné čerpadlo země - voda, voda - voda pro BD (vč. panel.) Kč/b.j. 20 000
Dotační bonus při kombinaci vybraných opatření 50 000
Dotace na energetické hodnocení a projekt
Zpracování energetického hodnocení - oblast A 15 000
Zpracování projektové dokumentace - oblast A Kč/b.j. 2000
Zpracování pro pasivní domy - oblast B 40 000
Zpracování energetického hodnocení - oblast C 15 000
Zpracování projektové dokumentace - oblast C 15 000

Kombinace opatření podporovaná dotačním bonusem

A.1/A.2 (celkové, nebo dílčí zateplení) + C.1 (zdroj na biomasu nebo tepelné čerpadlo),
A.1/A.2 (celkové, nebo dílčí zateplení) + C.3 (solárně-termické kolektory),
B.1 (pasivní novostavba) + C.3 (solárně-termické kolektory),
B (pasivní stavba) + C.3 (solárně-termické kolektory),
C.2 (zdroj na biomasu, nebo tepelné čerpadlo do novostavby) + C.3. (solárně-termické kolektory, pouze systém na přitápění).

Kdy bude možné žádat?

Žádosti podle nových podmínek bude možné podávat na pracovištích SFŽP a na pobočkách spolupracujících bank od 17. srpna. Žádosti o dotace pro panelové domy v rámci programu Zelená úsporám bude možné podávat od 1. září.

K dnešnímu dni je evidováno 205 žádostí v programu ZÚ.
MŽP v blízké době počítá s dalším navýšením finančních prostředků alokovaných pro program Zelená úsporám. Z prodeje dalších 20 mil. emisních jednotek by měl stát získat dalších cca 50 mld. Kč.
Před podpisem je také dohoda s Národním památkovým ústavem ohledně přístupu k památkově chráněných objektům.

Již nyní jsou změny promítnuty v nové směrnici MŽP č. 9/2009 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci programu Zelená úsporám a v jejích přílohách I a přílohách II. Na jmenovanou směrnici navazují další dokumenty programu, jako je např. příručka pro žadatele o podporu, příručka pro dodavatele a výrobce. Tyto dokumenty budou aktualizovány a zveřejněny v nejbližší době.

Oficiální dokument o změnách v programu Zelená úsporám naleznete ZDE.

 
 
Reklama