Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Teplárenské sdružení: EK kritizuje celkovou rozstříštěnost dotační politiky

Evropská komise v rámci tzv. evropského semestru pro ČR: „Vnitrostátní programy zaměřené na zvýšení energetické účinnosti jsou roztříštěné a celkově nákladově neefektivní.“

"V ČR se obecně považuje zejména první Zelená úsporám za úspěšný dotační titul. Je třeba ale zdůraznit, že Evropská komise si to nemyslí. Komise kritizuje celkovou rozstříštěnost dotační politiky a zejména skutečnost, že opatření jsou celkově nákladově neefektivní", řekl na tiskové konferenci Teplárenského sdružení ČR 12.3.2015 ředitel výkonného pracoviště Teplárenského sdružení České republiky Ing. Martin Hájek, Ph.D. a pokračoval:

ředitel výkonného pracoviště Teplárenského sdružení České republiky Ing. Martin Hájek, Ph.D.
Ing. Martin Hájek, Ph.D.
„Například poslední program „Zelená úsporám“ ušetřil 6,8 PJ energie s náklady ve výši přibližně 20 miliard Kč. Na každou ušetřenou kWh tedy bylo jen z veřejných zdrojů vynaloženo 0,39 EUR. Při takto nízkých úsporách za euro by bylo k dosažení požadovaného cíle (podle směrnice o energetické účinnosti) potřeba jen z veřejných prostředků vynaložit 560 miliard Kč.
Samozřejmě je relevantní se zeptat, z jakých prostředků se bude tento deficit úspor financovat, kde se vezmou další peníze pro splnění cíle?“


Původně se za 27 miliard plánovalo 14,3 PJ úspor, ale nyní se očekává jen 6,3 PJ

Alokace z veřejných zdrojů: 27 miliard Kč
Očekávané úspory: 6,3 PJ

"Dalo by se říci o trochu méně „muziky“ zato o třetinu dráž a pozdě…. MŽP nerespektuje Národní akční plán energetických úspor schválený vládou 22.12.2014 – za 27 miliard mělo být 14,3 PJ úspor energie, navíc dosažených do roku 2020 a ne až 2023.", shrnuje M.Hájek

Nová zelená úsporám neumožňuje splnit závazek ČR

Národní akční plán energetické účinnosti (Schválený vládou, reportován Evropské komisi)
Celkem na úsporu 47,8 PJ alokováno 96,4 miliardy Kč.


Celá prezentace z tiskové konference 12.3.2015


TEPLÁRENSKÉ SDRUŽENÍ České republiky
logo TEPLÁRENSKÉ SDRUŽENÍ České republiky

Zájmové sdružení právnických osob, jejichž činnost souvisí s problematikou výroby, rozvodu a spotřeby tepla, výrobou a montáží technologií pro teplárenství a projektování zařízení pro zásobování teplem. Členové Teplárenského sdružení ČR vyrábějí více než ...