Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Pokračování programu Zelená úsporám

Zástupce SFŽP informoval o zásadní změně oproti původní verzi ZÚ. Podpora bude určena pouze na provedení komplexních opatření. Dílčí opatření a samostatné výměny stávajících zdrojů za OZE již podporovány nebudou.

Mgr. Tomáš Jan Podivínský ze Státního fondu životního prostředí ve své přednášce na konferenci Regenerace bytového fondu v Hradci Králové 13.11.2012 upřesnil informace ohledně POKRAČOVÁNÍ PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM.

Pokračování dotačního titulu je naplánováno do roku 2020 s tím, že finanční zdroje budou zajištěny z výnosů aukcí emisních povolenek. Odhaduje se, že do programu bude vloženo 17 až 36 miliard korun.

Změnou oproti původní verzi Zelené úsporám je, že podpora bude určena pouze na provedení komplexních opatření. Dílčí opatření a samostatné výměny stávajících zdrojů za OZE již podporovány nebudou. Při posuzování žádostí se bude brát zřetel na následující parametry: procentuální úspora energie, průměrný součinitel prostupu tepla a celková energetická náročnost.

K původnímu programu Zelená úsporám je na TZB-info zveřejněna celá řada informací včetně kalkulačky Zjednodušený výpočet potřeby tepla na vytápění a tepelných ztrát obálkou budovy. Informace budeme průběžně aktualizovat.

Vzhledem k novému nasměrování plánovaného dotačního titulu doporučujeme k přečtení
  • Hodnocení energetické náročnosti budovy, kde se dlouhodobě věnujeme energetickému hodnocení budovy včetně například energetickým auditům, které mohou být velkou pomocí při vyhodnocováíní správné cesty komplexního řešení regenerace budovy.
  • Regenerace domů, kde nabízíme technická i stavební řešení pro rekosntrukce stávajících objektů.
 
 
Reklama