Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Mikrovlnné vlhkoměry MOIST – nedestruktivní a spolehlivé měření vlhkosti stavebních materiálů


Měření vlhkosti stavebních materiálů je často takzvaným diagnostickým oříškem. Přístroje jsou vždy závislé na konkrétním materiálu, zasolení a dalších vlivech, které mají vysoký dopad na naměřené výsledky.

Klasické vlhkoměry ve stavebnictví pracují na principu měření elektrických vlastností, jako jsou elektrický odpor nebo permitivita (měření kapacity mezi elektrodami). Tyto veličiny jsou sice velmi závislé na obsažené vlhkosti, ale také na konkrétním složení daného materiálu. Proto jsou v přístrojích na výběr různé stavební materiály. Co však není možné ovlivnit a zohlednit u tohoto typu měřicích přístrojů je zasolení. Soli se do stavební konstrukce dostávají zpravidla vzlínáním vody, která tyto soli obsahuje a její následné odpařování z povrchu. Soli však v materiálu zůstávají.

Další nevýhodou klasických vlhkoměrů je, že měření vlhkosti je zde možné detekovat pouze do malé hloubky, typicky několika centimetrů. Vlhkost se však může v různých hloubkách lišit.

Řešením této problematiky je využití jiného principu měření. Mikrovlnné vlhkoměry MOIST jsou naladěny na rezonanční kmitočet vody. Vlhkoměr vysílá do měřeného materiálu rádiové vlny na mikrovlnném kmitočtu. Podle obsažené vlhkosti dochází k odrazu těchto rádiových vln. Vlhkostní sondy se liší podle konstrukce antény, čímž jsou také dány různé možnosti hloubky měření. Sondy měří do hloubky až 40 cm. Pro srovnávací měření až do 80 cm.

www.testo.cz

Zobrazení vlhkostních map

Přístroje MOIST obsahují strukturovanou paměť s možností snadného vytvoření vlhkostní mapy. Nejprve je vertikálně a horizontálně zadán počet bodů. Následně se velice rychle přikládá sonda a poté se stiskne tlačítko pro zaznamenání hodnoty. Pokud jsou vytvořeny dvě vlhkostní mapy pro různé hloubky, je možné je porovnat, zda je vlhkost způsobena kondenzací z interiéru nebo zda voda prosakuje z exteriéru.

Příklady vlhkostních map:Měření sondou do 3 cm
Měření sondou do 3 cm
Měření sondou do 30 cm
Měření sondou do 30 cm

Jak je z obou vlhkostních map patrné, voda se do konstrukce dostává v ploše zdi, což může být způsobeno například vysokou vlhkostí vzduchu v místnosti a její kondenzací na stěně při chladném venkovním počasí.
Měření sondou do 3 cm
Měření sondou do 3 cm
Měření sondou do 30 cm
Měření sondou do 30 cm

Z těchto vlhkostních map vyplývá, že voda se do konstrukce dostává z vnější strany zdi.

Příklady přístrojů

MOIST 210 a MOIST 350

Mikrovlnný vlhkoměr MOIST 210 a MOIST 350 jsou unikátní přístroje pro nedestruktivní měření vlhkosti materiálů do hloubky až 80 cm. Díky těmto přístrojům je možné snadno měřit vlhkost způsobenou špatnou izolací proti vlhkosti, vzlínáním, zatečením, prasklými rozvody vody, dlouhodobou kondenzací na povrchu a podobně. Díky vyhodnocovacímu softwaru a zaznamenání sítě bodů je možné v počítači vytvořit vlhkostní mapu. Paměť přístroje MOIST 210 má kapacitu 2 000 naměřených hodnot a paměť přístroje MOIST 350 pak 1 000 000 naměřených hodnot. Přístroje a sondy vysílají mikrovlnné záření do měřeného materiálu. Voda obsažená v materiálu má vysoký útlum tohoto rádiového záření a tím je možné velice přesně měřit jeho vlhkost.


Použitelné pro tyto materiály:

  • Dřevo
  • Stavební materiály, stěny
  • Anhydridové nebo betonové podlahy
  • Beton (specifické kalibrace)
  • Izolační materiály
  • Jiné materiály dle zákaznické specifikace

Rozsah měření: 0 % až 400 % (suchý základ), 0 % až 80 % (mokrý základ)
Mokrý základ znamená: obsah vody [%] = (mm − ms) * 100 / mm
Suchý základ znamená: obsah vody [%] = (mm − ms) * 100 / ms
mm – hmotnost mokrého vzorku materiálu
ms – hmotnost suchého vzorku materiálu

Obsah dodávky:

Základní ústředna MOIST 350, podsvětlený grafický display, USB interface, sonda MOIST R1M V2 do hloubky 3 cm, sonda MOIST PM V2 do hloubky 30 cm, akumulátor, napájecí zdroj, kufr.

TESTO, s. r. o.
logo TESTO, s. r. o.

Digitální měřicí přístroje: teploměry, vlhkoměry, měřiče proudění; přístroje pro zaregulování vzduchotechniky; systémy pro validaci čistých prostorů, měření turbulencí, kvality ovzduší, hlukoměry, luxmetry, analyzátory kouřových plynů; detektory, ...