Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Větrání okny
Archiv článků od 13.7.2010 do 5.11.2014

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

5.11.2014
VELUX Česká republika, s.r.o.

Víte, že více než 90 % veškerého času strávíme uvnitř budov? V zimních měsících je to dokonce ještě o něco více, neboť se chráníme ve vyhřátých místnostech před venkovním mrazem. I v tomto období ovšem nesmíme zapomínat na pravidelné větrání. V případě nedostatku čerstvého vzduchu totiž trpí nejen váš domov, ale především vaše zdraví.

6.1.2014
Ing. Roman Šubrt, Ing. Zdeněk Petrtyl

Jen správně navržená okna nebo dveře s odpovídajícími parametry a jejich správné zabudování do stavby jsou předpokladem pro dlouhodobě bezproblémovou funkci otvorových výplní. Návrhem oken ve fázi projektování se zabývá pátý díl seriálu o oknech a dveřích.

2.12.2013
OKNA.EU, doc. Ing. Václav Hájek, CSc.

Smutnou realitou současného trhu otvorových výplní je obecný pokles kvality oken vynucený enormním cenovým tlakem. Výrazné snížení objemu prodávaných oken a dveří na českém trhu nutí výrobce k neustálému snižování výrobních nákladů, které bohužel vede v mnoha případech k tomu, že okna se stále více a více šidí na technice a kvalitě.

25.2.2013
ThermWet s.r.o.

Filtry používáme např. v pračce, myčce, klimatizaci, v autě. Všude, kde je potřeba slovy klasika oddělit „zrno od plev“. A tak není překvapením, že se používají i v rekuperačním systému větrání.
Jedním z argumentů proč rekuperaci do domu neinstalovat je, že větrání přes „filtry“ není zdravé. Jak je to doopravdy?

12.8.2012
VELUX Česká republika, s.r.o.

Větrání je pro většinu lidí přirozená činnost, přesto je úroveň ventilace v interiérech často nedostatečná. Správné zásady větrání a znalost typů větrání jsou základním pilířem pro dosažení optimálního vnitřního klimatu.

27.2.2012
Oliver Kah, Passivhaus Institut, Rheinstr. 44/46, D-64283 Darmstadt, Překlad: Ing. Petra Šrubařová

Při energetické sanaci budov dochází obvykle mj. ke zlepšení vzduchotěsnosti obálky budovy. U stávajících budov větraných převážně okny se výrazně snižuje podíl ex-, resp. infiltrace. Aby byla i nadále zajištěna dostatečná výměna vzduchu, musí být větrání uzpůsobeno novým podmínkám. Požadavek vzduchotěsnosti s ohledem na zamezení vzniku stavebních poruch a v zájmu úspory energie už je obecně uznáván a má i oporu v normách a zákonných ustanoveních.

27.2.2012
MUDr. Ivana Holcátová, CSc.

Většinu svého života většina z nás, až na výjimky, prožije v uzavřených prostorech, především v budovách. Riziko, které představuje nedostatečná výměna vzduchu, zahrnuje obtíže nezávažné (např. syndrom nemoci z budov, onemocnění horních cest dýchacích), celoživotní alergické postižení, ale i život ohrožující expozici toxickým látkám (např. CO) nebo karcinogenům (benzen). Ve většině případů jedině větrání dokáže snížit koncentrace látek, jejichž zdroj se nachází v interiéru.

17.10.2011
Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., Ing. Jiří Petlach

Běžnou praxí v současné bytové výstavbě je použití nárazového podtlakového větrání, při kterém je přívod vzduchu řešen přes okenní spáry. Častým jevem takového způsobu větrání je zcela nedostatečný přívod větracího vzduchu, kdy může docházet k nežádoucímu přisávání vzduchu různými otvory (zásuvky, stoupačky, apod.). V současné době, kdy jsou kladeny z hlediska tepelné ochrany budov vysoké nároky na neprůvzdušnost výplní stavebních otvorů, nelze systém přívodu vzduchu spárami oken pro větrání budov s novými či rekonstruovanými okny použít. Větrání infiltrací lze připustit pouze u budov, kde není možná výměna původních oken za nová těsná okna (např. v památkově chráněných budovách).

4.12.2010
SULKO s.r.o.

Moderní profilový systém oken SULKO HR + umožňuje větrání s rekuperací a je schválen Českým sdružením pro technická zařízení pro výměnu vzduchu v místnostech s plynovými spotřebiči a jeho využití při výměně oken garantuje správné splnění normy TPG.

24.11.2010
V okno s.r.o.

Přemýšlel jsem, jak udělat co nejlepší okno. Myslím tím takové, které bude po všech stránkách „vychytané“ a bude dbát na všechny požadované vlastnosti. Nebudu řešit, že musí být z kvalitních materiálů, dobře vyrobené a správně namontované, ale zaměřím se na přidanou „výbavu“, kterou můžete do oken získat a tím zvýšit jejich užitné vlastnosti.

29.10.2010
SULKO s.r.o.

Již bezmála rok je platná vyhláška 343/2009, která určuje hygienické požadavky na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání. Přesto jen minimum českých škol splňuje vyhláškou předepsaný objem přiváděného čerstvého vzduchu v učebnách, protože nemají vhodná okna. Do problémů se kvůli tomu může dostat řada škol, které v posledním roce získaly dotaci z Operačního programu životní prostředí a využily ji i na výměnu oken.

2.10.2010
Internorm-okno, s.r.o.

Internorm, evropská vedoucí značka oken, ví, že nákup oken je záležitostí důvěry. Konec konců se jedná o investici, která bude zákazníka provázet po dlouhou dobu. A přesně z tohoto důvodu uvedl Internorm již v roce 2005 do života certifikaci odborných prodejců – tzv. [1st] window partner – která předpokládá splnění určitých standardů.

22.9.2010
Internorm-okno, s.r.o.

Okna a domovní dveře, ztělesnění světla a života, jsou specializací rakouské skupiny Internorm se sídlem v Traunu v Horním Rakousku. Od svého založení v roce 1931 vyrobila tato rodinná firma více jak 18 miliónů okenních jednotek a v současné době je s 1.800 zaměstnanci největší značkou v oboru oken s mezinárodní působností v Evropě.

14.9.2010
Internorm-okno, s.r.o.

Úspora energie už dlouho není jen záležitostí příznivců ekologie. Náklady na topný olej a plyn již několik let nepřetržitě stoupají a tomuto trendu nevidíme konce. Úspora energie se vyplácí. Neboť s energeticky úspornými okny Internorm vybavenými vysoce účinnou tepelnou izolací můžete ušetřit i několik tisíc korun.

13.7.2010
Tremco illbruck, s.r.o.

Řešíte v rámci rekonstrukce nebo stavby domu i otázku nových oken? Jistě se zabýváte jejich cenou, kvalitou zasklení, materiálem či velikostí a členěním. Po zodpovězení všech těchto otázek a definitivní volbě oken se ale často podceňuje to nejdůležitější - jejich správná montáž. Ta má ale, jak si níže ukážeme, zcela zásadní význam.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama